PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

Overwatch – Zniżka 25% na 12-miesięczną subskrypcję PlayStation® Plus za pośrednictwem oferty w grze – wiele krajów – maj–czerwiec 2018

 

„Wymagania uprawniające”

·            muszą być mieszkańcami jednego z Państw uczestniczących;

·            muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat; oraz

·            nie mogą mieć aktywnej subskrypcji PlayStation® Plus (w tym wersji próbnych) w momencie zakupu Kwalifikującego się produktu.

„Kwalifikujący się produkt”

PlayStation® Plus: 12-miesięczna subskrypcja ze zniżką 25% w stosunku do ceny regularnej, dostępna jedynie w Kwalifikujących się sklepach. Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Użytkownik będzie obciążany co 12 miesięcy pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation® Store.

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 dostępny wyłącznie za pośrednictwem pojawiającego się w grze Overwatch banera lub za pośrednictwem oferty w bramie online dla wielu graczy, z wyłączeniem wszystkich pozostałych metod zakupu, wszystkich innych sklepów PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”

25 maja 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Dzień zakończenia”

1 czerwca 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

a.   W Okresie promocyjnym wpisać się na swoje konto SEN, wczytać grę Overwatch i przejść do banera PlayStation Plus® albo do bramy online dla wielu graczy.

b.   kliknąć baner PlayStation® Plus albo ofertę PlayStation® Plus wyświetlaną w bramie online dla wielu graczy, a po wyświetleniu opcji subskrypcji PlayStation® Plus umieścić jeden Kwalifikujący się produkt w koszyku w Kwalifikującym się sklepie.

c.   zrealizować transakcję przed Dniem zakończenia.

„Organizator”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

1.             Z niniejszej oferty („Oferta”) mogą skorzystać posiadacze kont Sony Entertainment Network („SEN”) (wcześniej znanych jako konta PlayStation®Network („PSN”)), którzy spełniają Wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego.

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki.  Oferta obejmuje jedynie Kwalifikujący się produkt, wszystkie pozostałe subskrypcje PlayStation®Plus są wyłączone.  Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus (a nie Kwalifikujący się produkt), nie mogą skorzystać z tej Oferty.

4.             Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty.  Oferta jest dostępna wyłącznie dla Kwalifikujących się osób, które obecnie nie mają subskrypcji PS Plus ani nie korzystają z wersji próbnej.

5.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

6.             Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.

7.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta Sony Entertainment Network (SEN), którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PlayStation™Network (PSN), PS Store oraz PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym. Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

Subskrypcja PlayStation®Plus trwa do momentu jej anulowania przez użytkownika. Co 12 miesięcy z portfela użytkownika będzie automatycznie pobierana cykliczna opłata za 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w obowiązującej w tym momencie wysokości, pod warunkiem, że w portfelu będzie znajdować się wystarczająca ilość środków albo że na koncie użytkownika zarejestrowana jest prawidłowa forma płatności.

·         Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus: 240 zł zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie

·         Częstotliwość pobierania opłat PlayStation®Plus: co dwanaście miesięcy.

·         Czas trwania subskrypcji PlayStation®Plus: do momentu jej anulowania.

Użytkownik może anulować subskrypcję PlayStation®Plus w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Gdy użytkownik kupi subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na koncie użytkownika, chyba że zostało automatyczne finansowanie zostanie wyłączone. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

8.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

9.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty.

10.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

11.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto SEN lub w wykonaniu Kroków, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

12.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

13.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

14.              W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.