PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Promocja związana z kodem kuponu PSN o wartości 50 zł – Warunki i zasady

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Federacja Rosyjska, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Marzec 2017 r.

 

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności.

„Kwalifikujące się produkty”

Wszelkie produkty dostępne w Kwalifikującym się sklepie (w tym wszelkie zamówienia przedpremierowe na grę Horizon Zero Dawn zrealizowane przed Datą rozpoczęcia).

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®3, sklep w systemie PlayStation®4, sklep w systemie PlayStation®Vita oraz PlayStation®Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

01-04-2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Federacja Rosyjska, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie

„Minimalna wydana kwota”

250 zł

„Dzień rozpoczęcia”

01-03-2017 r., godz. 01:01 (czasu polskiego)

„Wartość kuponu”

50 zł

„Dzień wygaśnięcia kodu kuponu”

01-05-2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

„Witryna z instrukcjami wykorzystania kodu z kuponem”

https://www.playstation.com/pl-pl/get-help/help-library/store---transactions/

„Okres wysłania kuponu”

Między 01 a 09 kwietnia 2017 r.

 

1.             Z tej oferty kuponu („Oferta”) mogą skorzystać mieszkańcy Państw uczestniczących, którzy ukończyli 18 lat i są posiadaczami konta głównego Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network („PSN”)) („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia. Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

                    a.   utworzyć konto SEN, jeśli go jeszcze nie mają, za pomocą posiadanego systemu PlayStation® http://eu.playstation.com/registration/; oraz

                    b.   zalogować się na swoje konto SEN i dodać Kwalifikujące się produkty o łącznej wartości równej „Minimalnej wydanej kwocie” do koszyka w Kwalifikującym się sklepie, a następnie zrealizować transakcję z wykorzystaniem Dopuszczalnej metody płatności; („Kwalifikujące się wydatki”).

 

4.             Należy pamiętać, że Kwalifikujące się wydatki nie muszą być osiągnięte w ramach jednej transakcji, lecz można je skumulować w kilku transakcjach dokonanych w Okresie promocyjnym.

 

5.             Te Kwalifikujące się osoby, które osiągną Kwalifikujące się wydatki, otrzymają kod kuponu („Kod kuponu”), który wygasa w Dniu wygaśnięcia Kuponu z kodem i opiewa na Wartość kuponu.

 

6.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

7.             W ramach tej Oferty Kwalifikująca się osoba otrzyma tylko jeden Kod kuponu. Za drugą ani kolejne transakcje osiągające lub przekraczające Minimalną wydaną kwotę nie będą przydzielane kolejne Kody kuponu, Kody nie będą także przydzielane za transakcje będące wielokrotnością Minimalnej wydanej kwoty.

 

8.             Organizator dołoży wszelkich starań, aby wysłać Kody kuponów do Kwalifikujących się osób za pośrednictwem komunikatów systemowych na konto SEN w Okresie wysłania kuponu. Instrukcje dotyczące wykorzystania Kodu kuponu można znaleźć w Witrynie z instrukcjami wykorzystania kodu z kuponem.

 

9.             Kodu kuponu można użyć do dodania środków do portfela PSN właściciela konta głównego. Środki te można następnie wykorzystać do zakupu lub wypożyczenia treści bądź usług w PlayStation®Store.

 

10.          Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi. Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy. Kody kuponów nie będą wymieniane w przypadku ich zgubienia, zniszczenia, kradzieży, lub gdy zostaną wysłane pod nieprawidłowy adres podany przez Kwalifikującą się osobę.

 

11.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

12.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

13.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Kodu kuponu, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

 

14.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić dostarczenia Kodu kuponu.

 

17.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

18.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.