PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Rabat koszykowy — zasady i warunki

EA Sports™ Madden NFL 18. – rabat koszykowy

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Federacja Rosyjska, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie – wrzesień 2017

 

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

(i) uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Organizatora promocji, oraz

(ii) otrzymał na adres powiązany z identyfikatorem PSN wiadomość e-mail od organizatora promocji zawierający Kod rabatowy.

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności

„Kwalifikujące się produkty”

EA Sports™ Madden NFL 18

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

06-10-2017, godz. 00:59 (czasu polskiego)

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Federacja Rosyjska, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie

„Dzień rozpoczęcia”

29-09-2017 r., godz. 01:01 (czasu polskiego).

„Minimalna wydana kwota”

Nie dotyczy

„Kod rabatowy”

Kupon rabatowy pozwalający na naliczenie obniżki w wysokości 30% przy zakupie Kwalifikujących się produktów w Kwalifikującym się sklepie.

„Dzień wygaśnięcia Kodu rabatowego”

06-10-2017, godz. 00:59 (czasu polskiego)

 

1.             Niniejszy kod rabatowy na produkty w koszyku („Oferta”) jest dostępny dla mieszkańców Państw uczestniczących, będących posiadaczami konta Sony Entertainment Network („SEN””) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) i spełniających Dodatkowe wymogi kwalifikowania („Kwalifikowane osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”. 

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

  • zalogować się na swoje konto SEN i dodać Kwalifikujące się produkty o łącznej wartości równej „Minimalnej wydanej kwocie” do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz
  • wykorzystać Kod rabatowy w momencie finalizowania zakupu i złożyć zamówienie, stosując Dopuszczalną metodę płatności.

 

4.             Niniejsza Oferta nie obejmuje zakupów „poza koszykiem”, takich jak (i) zamówienia w przedsprzedaży; (ii) subskrypcje, np. PlayStation®Plus czy PlayStation™Music; (iii) filmy na żądanie oraz materiały wypożyczane w ramach PlayStation™Now; oraz (iv) zakupy w grach.

 

5.                  Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

6.             Kody rabatowe wygasają w Dniu wygaśnięcia Kodu rabatowego.

 

7.             Kody rabatowe podlegają zasadom i warunkom korzystania: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

8.             Każdy Kod rabatowy można wykorzystać tylko raz.  W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi promocjami. Kodów rabatowych nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.  Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.  Nie można otrzymać nowego Kodu rabatowego w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży poprzedniego Kuponu.

 

9.             Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Kodu rabatowego, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

 

10.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

11.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

12.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Osoby kwalifikującej się w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich konta SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Kodu rabatowego, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej. 

 

13.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

14.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

15.          „Organizatorem” jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

16.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.