PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Rabat „koszykowy” — Zasady i warunki

Specjalna zniżka na Uncharted Koleckcję Nathana Drake’a na Warsaw Games Week

Polska – Październik 2015

 

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

(i) użytkownik zapisał się do otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail od Organizatora promocji, oraz

(ii) otrzymał na adres powiązany z identyfikatorem PSN wiadomość e-mail od Organizatora promocji zawierający Kod rabatowy.

„Dopuszczalne metody płatności”

 Dowolna dostępna metoda płatności.

„Kwalifikujące się produkty”

Uncharted Kolekcja Nathana Drake’a na PS4

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

27 października o  23:59 (GMT).

LUB

przed (i) 27 października o  23:59 (GMT).

oraz (ii) po przekazaniu 2 000 Kodów rabatowych.

„Państwa uczestniczące”

Polska

„Dzień rozpoczęcia”

20 Października 2015 o 24:01 (GMT)

„Minimalna wydana kwota”

Brak

„Kod rabatowy”

Kod rabatowy na 20% zniżki na zakup Uncharted Kolekcja Nathana Drake’a w kwalifikującym się sklepie.

„Dzień wygaśnięcia Kodu rabatowego”

27 października o  23:59 (GMT).

 

1.             Niniejszy kod rabatowy na produkty w koszyku („Oferta”) jest dostępny dla mieszkańców Państw uczestniczących, będących posiadaczami konta Sony Entertainment Network („SEN””) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) i spełniających Dodatkowe wymogi kwalifikowania („Kwalifikowane osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”. 

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Uczestnicy Promocji muszą w Okresie promocyjnym:

          a.  zalogować się na swoje konto SEN i dodać Kwalifikujące się produkty o łącznej wartości równej „Minimalnej wydanej kwocie” do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz

          b.  wykorzystać Kod rabatowy w momencie finalizowania zakupu i złożyć zamówienie, stosując Dopuszczalną metodę płatności.

 

4.             Niniejsza Oferta wyklucza wszelkie zakupy „poza koszykiem”, takie jak (i) zamówienia przedpremierowe; (ii) subskrypcje, takie jak PlayStation®Plus czy PlayStation™Music; (iii) filmy na żądanie i materiały wypożyczane w ramach PlayStation™Now; a także (iv) zakupy dokonane w grze.

 

5.             Założenie konta PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia i Polityki prywatności PSN.

 

6.             Kody rabatowe wygasają w Dniu wygaśnięcia Kodu rabatowego.

 

7.             Kody rabatowe podlegają zasadom i warunkom korzystania: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

8.             Każdy Kod rabatowy może zostać zrealizowany 1 raz na każde konto SEN.  W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi promocjami. Kodów rabatowych nie można odsprzedawać.  Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.  Nie można otrzymać nowego Kodu rabatowego w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży poprzedniego Kuponu.

 

9.             Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Kodu rabatowego, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

 

10.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

11.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

12.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Osoby kwalifikującej się w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich konta SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Kodu rabatowego, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej. 

 

13.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

14.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

15.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

16.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze zasady i warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.