PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Rabat koszykowy

Zasady i warunki

Rabat koszykowy w PS Store — kampania e-mailowa

Arabia Saudyjska, Hiszpania, Niemcy, Polska i Zjednoczone Królestwo — wrzesień 2015

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

(i) zgodził się otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Organizatora; oraz

(ii) otrzymał na adres e-mail powiązany z identyfikatorem PSN wiadomość e-mail od Organizatora zawierającą Kod rabatowy

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności

„Kwalifikujące się produkty”

Wszelkie produkty w koszyku

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®3, sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyjątkiem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

24 września 2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego)

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Hiszpania, Niemcy, Polska i Zjednoczone Królestwo

„Dzień rozpoczęcia”

14 września 2015 r., godz. 01:01 (czasu polskiego)

„Minimalna wydana kwota”

Brak

„Kod rabatowy”

Kupon rabatowy można wykorzystać do naliczenia obniżki w wysokości 20% przy zakupie Kwalifikujących się produktów w Kwalifikującym się sklepie.

„Dzień wygaśnięcia Kodu rabatowego”

24 września 2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego)

 

1.             Niniejszy kod rabatowy na produkty w koszyku („Oferta”) jest dostępny dla mieszkańców Państw uczestniczących będących posiadaczami konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network („PSN”)) i spełniających Dodatkowe wymogi kwalifikacyjne („Kwalifikujące się osoby”).

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia. Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

                   a.   zalogować się na swoje konto SEN i dodać Kwalifikujące się produkty o łącznej wartości równej Minimalnej wydanej kwocie do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz

                   b.   wykorzystać Kod rabatowy w momencie finalizowania zakupu i złożyć zamówienie, stosując Dopuszczalną metodę płatności.

4.             Niniejsza Oferta nie obejmuje zakupów „poza koszykiem”, takich jak (i) zamówienia przedpremierowe; (ii) subskrypcje, np. PlayStation®Plus czy PlayStation™Music; i (iii) filmy na żądanie oraz materiały wypożyczane w ramach PlayStation™Now.

5.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

6.             Kody rabatowe wygasają w Dniu wygaśnięcia Kodu rabatowego.

7.             Kody rabatowe podlegają zasadom i warunkom wykorzystania: https://www.playstation.com/pl-pl/legal/legal-6/.

8.             Każdy Kod rabatowy można wykorzystać tylko raz. W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi promocjami. Kodów rabatowych nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy. Nie można otrzymać nowego Kodu rabatowego w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży poprzedniego Kuponu.

9.             Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Kodu rabatowego, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

10.          Wymagany dostęp do Internetu. Kwalifikujące się osoby są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

11.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

12.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Osoby kwalifikującej się w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich konta SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Kodu rabatowego, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej.

13.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

14.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

15.          „Organizatorem” jest: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

16.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.