Sponsorowanie i świadczenia motywacyjne

Wskazówki dla osób profesjonalnie zajmujących się mediami społecznościowymi

 
 

Kto powinien zapoznać się z tymi wytycznymi?

Te wytyczne powinny przeczytać osoby, które profesjonalnie zajmują się mediami społecznościowymi i otrzymały dowolny produkt, płatność sponsorską, bezpłatne bilety na imprezę, korzyści związane z podróżą, zostały zmotywowane lub nagrodzone w inny sposób lub pozostają w trwałej relacji z firmą SIEE („PlayStation”).

Dlaczego te wytyczne są ważne?

Dzięki nim Ty i firma SIEE będziecie przestrzegali niektórych przepisów i wytycznych prawnych, tworząc zasoby do mediów społecznościowych związane z produktami i usługami oferowanymi przez SIEE. Firma SIEE uważa, że konsumenci powinni być świadomi powiązań profesjonalnego użytkownika mediów społecznościowych z firmą SIEE, nawet jeśli osoba taka pisze o swoich osobistych doświadczeniach z produktem lub usługą SIEE.

Wszystkie osoby profesjonalnie zajmujące się mediami społecznościowymi i otrzymały jakąkolwiek formę płatności, produkt, bilety na wydarzenia w obniżonej cenie lub bezpłatnie, korzyści związane z podróżowaniem lub dowolną inną formę świadczenia motywacyjnego, są prawnie zobowiązane do ujawnienia tych informacji w treściach publikowanych przez te osoby w mediach społecznościowych. Firma SIEE wymaga, by wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie mediami społecznościowymi i współpracujące z SIEE w pełni przestrzegały wszystkich obowiązujących zapisów prawnych.

Przykłady zastosowania tych wytycznych

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie we wszystkich sytuacjach, gdy publikując w mediach społecznościowych treści, opisujesz, zachwalasz, promujesz lub wymieniasz produkty, usługi lub imprezy SIEE i masz powiązanie z firmą SIEE lub otrzymałeś od niej cokolwiek, do czego nie mają dostępu zwykli użytkownicy.

W razie pytań skontaktuj się ze współpracującym z Tobą przedstawicielem firmy SIEE.

Wytyczne dla osób profesjonalnie zajmujących się mediami społecznościowymi

Pamiętaj o przejrzystości: firma SIEE wymaga przejrzystego informowania o Twojej tożsamości i powiązaniach z SIEE. Dążymy do tego, by sponsorowane przez nas osoby profesjonalnie zajmujące się mediami społecznościowymi (prowadzące blogi, vlogi, mikroblogi, fora oraz inne formy mediów społecznościowych) wyraźnie i w widocznym miejscu informowały o swoich związkach z firmą SIEE, w tym o wszelkich formach świadczeń motywacyjnych lub sponsorowania.

Charakter związku między Tobą a firmą SIEE w odniesieniu do każdego stworzonego materiału określa sposób, w jaki należy poinformować o tym związku. W przypadku niektórych treści o związku z firmą SIEE należy poinformować od razu; w innych sytuacjach mogą wystarczyć inne sposoby poinformowania.

Reklamy: jeżeli treści są całkowicie lub częściowo kontrolowane przez firmę SIEE (nie przez Ciebie) i powstają w zamian za płatność (która może mieć formę pieniędzy lub przekazanych bezpłatnie produktów bądź usług, takich jak wycieczki, bilety itp.), stanowią reklamę i muszą być opisane jako „Reklama” lub „Materiał reklamowy”. 

 

Jeśli stworzone treści zachowują Twój styl, ale SIEE ma częściową lub pełną kontrolę redakcyjną, a Tobie przekazano pieniądze lub inną formę wynagrodzenia, dany materiał należy oznaczyć jako „Materiał promocyjny” lub „Kryptoreklama”.

W opisanych powyżej sytuacjach oznaczenie materiału jako „Sponsorowany przez”, „Ufundowany przez”, „Dziękuję PlayStation za pomoc w powstaniu tych treści” itp. nie wystarczy.

Sponsorowanie: jeżeli firma SIEE płaci Ci za stworzenie treści, ale nie żadnego wpływu na jego zawartość, taki materiał należy oznaczyć jako „Sponsorowany”.

To oznaczenie powinno być widoczne na wszystkich urządzeniach (również mobilnych) przed otwarciem/odtworzeniem/skorzystaniem z treści. Tytuł/nagłówek to najlepsze miejsce, ponieważ pojawia się także w miniaturze.

Facebook: w większości przypadków oznaczenie powinno znajdować się na początku wpisu.

Instagram: Oznaczenie powinno znajdować się na zdjęciu, żeby charakter treści był oczywisty, zanim użytkownik wejdzie w interakcję z wpisem, klikając zdjęcie.

YouTube: oznaczenie należy umieścić na początku tytułu filmu.

Twitter: ze względu na ograniczoną ilość miejsca najlepszym sposobem na oznaczenie wpisu jako reklamy jest dodanie słowa „Reklama” lub podobnego krótkiego. 

Pinterest: słowo „Reklama” należy umieścić na początku pola tekstowego „Opis”.

Uwaga: jeżeli oznaczenie nie znajdzie się w odpowiednim miejscu, może to oznaczać, że materiał zostanie potraktowany jako odpowiednio oznaczony i w efekcie łamiący wyznaczone zasady.

Bezpłatne produkty: gdy firma SIEE wyśle Ci bezpłatnie produkt, nie mając żadnej kontroli nad materiałem stworzonym przez Ciebie na jego temat (np. nad tym, czy recenzja będzie pozytywna czy negatywna, albo czy w ogóle będzie, a SIEE nie sprawdza powstałego materiału ani go nie akceptuje), wystarczające może być poinformowanie przez Ciebie wprost, że dany produkt został dostarczony bezpłatnie przez firmę SIEE. Jeżeli firma SIEE ma jakąkolwiek kontrolę redakcyjną nad materiałem, jest on reklamą i jako taki musi zostać wyraźnie oznaczony.

Lokowanie produktów: jeżeli firma SIEE zapłaciła Ci za użycie produktu w określonym materiale, na przykład za skorzystanie z konkretnego urządzenia peryferyjnego w rozgrywce, to jeśli firma SIEE nie ma kontroli redakcyjnej nad rozgrywką, nadal musisz wyraźnie zaznaczyć, że urządzenia pojawia się w materiale w efekcie umowy z firmą SIEE. Możesz to zrobić, mówiąc o tym wprost, albo umieszczając dobrze widoczny tekst na ekranie („Lokowanie produktu” lub „Reklama”) w trakcie omawiania urządzenia peryferyjnego.

Rzeczowość: nie przedstawiaj ogólnych stwierdzeń na temat produktów, imprez lub usług firmy SIEE. Mów konkretnie o swoich wrażeniach.

Dokładność: jeśli mówisz o obiektywnych faktach (np. o statystykach wydajności konsoli, rozdzielczości gry lub liczbie poziomów/trybów w grze, albo o kompatybilności urządzenia peryferyjnego), przedstawiaj dokładne dane, sprawdzając je w źródłach firmy SIEE i zachowując te informacje.   Musisz być w stanie przedstawić uzasadnienie dla wszelkich obiektywnych faktów, które prezentujesz w swoich treściach.

Bądź sobą: zachęcamy do pisania w pierwszej osobie i trzymania się swojej dziedziny wiedzy w zakresie dotyczącym firmy SIEE.

Sumienność: pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za wszystko, o czym piszesz, a nieprzestrzeganie niniejszych wytycznych może mieć negatywny wpływ na sponsorowanie lub motywowanie Cię przez firmę SIEE. Zawsze przestrzegaj zasad i warunków obowiązujących w witrynach innych firm, na których się udzielasz.

Inne zasoby

Podane niżej odnośniki dotyczą Wielkiej Brytanii. Będą też jednak przydatne na innych rynkach jako punkt wyjścia, z zastrzeżeniem, że konkretne wymogi będą odmienne, a Ty ponosisz odpowiedzialność za zrozumienie wymogów lokalnych. Organy nadzoru na Twoim rynku mogą publikować podobne zasoby, a kancelaria prawnicza, która doradza Ci w kwestiach marketingowych, będzie w razie potrzeby mogła udzielić pomocy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Wytycznych firmy SIEE dotyczących mediów społecznościowych zwróć się do swojej osoby kontaktowej w firmie SIEE.