Regulamin
Zawody Gran Turismo World Series 2024

Informacje o wydarzeniu:

1. Zawody Gran Turismo™ World Series 2024 („Zawody”) są sieciowym turniejem gier wideo organizowanym przy użyciu Gran Turismo™ 7 („Gra”) oraz konsoli PlayStation®5 („PS5”) lub systemu PlayStation®4 („PS4”).

2. Zawody składają się z dwóch (2) osobnych pucharów (z których każdy zwany jest „Pucharem”):

a. GT World Series Nations Cup (dalej „Nations Cup”): Nations Cup to mistrzostwa, w których o zwycięstwo rywalizują poszczególne państwa i terytoria. Gracz zostanie automatycznie przypisany do państwa lub terytorium na podstawie informacji zapisanych na koncie PlayStation™Network. Nie ma ograniczeń odnośnie do państw / terytoriów pochodzenia samochodów, które będą brać udział w wyścigach.

b. GT World Series Manufacturers Cup (dalej „Manufacturers Cup”): Manufacturers Cup to mistrzostwa, w których Uczestnicy ścigają się samochodami jednego producenta. Najpierw będą rywalizować o prawo do reprezentowania danej marki, a następnie ścigać się z Uczestnikami reprezentującymi innych producentów. Uczestnicy wybierają z listy dwudziestu siedmiu (27) producentów.

c. Każdy Puchar składa się z jednych kwalifikacji sieciowych i czterech wydarzeń na żywo.

Szczegółowe informacje o Pucharach przedstawiono w Załączniku 1 (Nations Cup) i Załączniku 2 (Manufacturers Cup).

3. Należy pamiętać, że daty i godziny określone w Regulaminie podano w uniwersalnym czasie koordynowanym. Prosimy o sprawdzenie lokalnego czasu i daty.

4. Niniejszy regulamin wraz z załączonymi Załącznikami określa zasady rozgrywania zawodów („Regulamin”).

 Kryteria uczestnictwa:

5. W Zawodach mogą wziąć udział osoby powyżej ustalonego wieku minimalnego (określonego w dalszej części dokumentu), będące mieszkańcami państw lub regionów wymienionych w poniższej tabeli (zwanych dalej „Państwami lub Terytoriami Uczestniczącymi”), z wyjątkiem pracowników, przedstawicieli, wykonawców i doradców Organizatora oraz członków ich rodzin, pracowników firm powiązanych z Organizatorem i wszystkich innych osób związanych zawodowo z Zawodami („Uczestnicy”). W poniższej tabeli wymieniono „Organizatora” z każdego Państwa lub Terytorium Uczestniczącego.

Organizator

Państwa lub Terytoria Uczestniczące

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Austria, Australia, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Indie (poza Nagalandem), Izrael, Liban, Luksemburg, Kuwejt, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Arabia Saudyjska, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Wielka Brytania

Sony Interactive Entertainment LLC

Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Meksyk, Chile, Argentyna, Peru, Panama, Kostaryka, Ekwador, Gwatemala, Salwador, Paragwaj, Honduras, Urugwaj, Kolumbia, Nikaragua

Sony Interactive Entertainment Inc.

Japonia i Azja.

Jako „Azja” rozumie się następujące kraje: Hongkong, Tajwan, Singapur, Malezja, Korea, Indonezja, Tajlandia, Chiny kontynentalne

6. Obowiązuje następujący „Wiek Minimalny”:

a. Aby wziąć udział w kwalifikacjach sieciowych do Nations Cup i/lub kwalifikacjach sieciowych do Manufacturers Cup, przed Datą Rozpoczęcia lub w momencie jej nastania Uczestnicy muszą mieć ukończone co najmniej siedem (7) lat, z wyjątkiem Uczestników będących mieszkańcami Japonii, którzy muszą mieć ukończone co najmniej sześć (6) lat. Dodatkowo w przypadku następujących Uczestników wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego: Uczestnicy poniżej osiemnastego (18.) roku życia, Uczestnicy poniżej dziewiętnastego (19.) r.ż. będący mieszkańcami Korei i Uczestnicy poniżej dwudziestego pierwszego (21.) r.ż. będący mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich („Wiek Minimalny do Kwalifikacji Sieciowych”).

b. Aby wziąć udział w dowolnym wydarzeniu na żywo odbywającym się w ramach Nations Cup i/lub Manufacturers Cup, przed datą wydarzenia na żywo lub w momencie jej nastania Uczestnicy muszą mieć ukończone osiemnaście (18) lat, z wyjątkiem Uczestników będących mieszkańcami Korei, którzy muszą mieć ukończone dziewiętnaście (19) lat, i Uczestników będących mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy muszą mieć ukończone dwadzieścia jeden (21) lat („Wiek Minimalny do Wydarzenia na Żywo”).

7. Udział w Zawodach jest bezpłatny i nie wymaga żadnego zakupu, jednak Uczestnicy muszą mieć dostęp do konsoli PS4 lub PS5 oraz kopii Gry. Ponadto w trakcie Zawodów Uczestnicy będą potrzebować szybkiego połączenia internetowego i abonamentu PlayStation®Plus. Obowiązują warunki korzystania z PlayStation®Plus: https://www.playstation.com/legal/ps-plus-usage-terms.

8. Członkostwo PlayStation®Plus („PS Plus”) jest dostępne tylko dla osób posiadających konto PSN z dostępem do PlayStation™ Store („PS Store”) i szybkie łącze internetowe. Korzystanie z PSN, PS Store i PS Plus odbywa się zgodnie z odnośnymi regulaminami świadczenia usług oraz podlega ograniczeniom geograficznym i językowym. Treści i usługi dostępne w PS Plus zależą od wieku abonenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone siedem (7) lat, z wyjątkiem użytkowników będących mieszkańcami Japonii, którzy muszą mieć ukończone sześć (6) lat, a osoby poniżej osiemnastego (18.) roku życia, z wyjątkiem Uczestników poniżej dziewiętnastego (19.) r.ż. będących mieszkańcami Korei i Uczestników poniżej dwudziestego pierwszego (21.) r.ż. będących mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online dostępne w poszczególnych grach mogą zostać wycofane, o czym informacja zostanie przekazana ze stosownym wyprzedzeniem – https://www.playstation.com/pl-pl/legal/gameservers. Członkostwo w PS Plus jest ciągłe i musi być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, w zależności od subskrypcji zakupionej w cenie obowiązującej w PS Store, chyba że zostanie ono wcześniej anulowane. Bezpłatne wersje próbne PS Plus przechodzą w subskrypcję miesięczną, chyba że zostaną anulowane.

9. Uczestnicy rejestrują się do udziału w Zawodach przy użyciu konta PlayStation™Network („PSN”). Za kraj zamieszkania Uczestnika uważa się państwo lub terytorium przypisane do jego konta PSN. Rejestracja w PSN wymaga akceptacji Warunków korzystania z usług PSN (w tym Kodeksu postępowania) https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-servicehttps://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service i Polityki prywatności PSN https://www.playstation.com/pl-pl/legal/privacy-policyhttps://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

10. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich uprawnienie do wzięcia udziału w Zawodach. Jeżeli Uczestnik nie będzie w stanie przedstawić takiego dowodu, Organizator może zdyskwalifikować go z Zawodów. Aby wziąć udział w wydarzeniach na żywo GT World Series i światowych finałach na żywo, uczestnicy z Japonii muszą podpisać osobną umowę.

11. Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

Jak zgłosić udział:

12. Rejestracja na Zawody rozpocznie się 17 kwietnia 2024 roku o godz. 00:01 UTC („Data Rozpoczęcia”). Więcej informacji w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2.  Okres od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia określa się jako „, a ostatnie zgłoszenia muszą wpłynąć do godz. 23:59 UTC 25 maja 2024 roku („Data Zakończenia”). Więcej informacji w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2.  Okres od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia określa się jako „Okres Nadsyłania Zgłoszeń”.

13. Aby wziąć udział w Zawodach, Uczestnicy muszą w Okresie Nadsyłania Zgłoszeń wykonać w Grze poniższe kroki:

a. Przejść do pawilonu Sport na mapie świata.

b. Wybrać opcję udziału w zawodach Gran Turismo™ World Series 2024 i w Okresie Nadsyłania Zgłoszeń każdorazowo przed rozpoczęciem wyścigu określić, w którym wydarzeniu w ramach Zawodów chcą wziąć udział.

c. Zaakceptować Regulamin Zawodów.

 Uznaje się, że Uczestnik, który zastosuje się do powyższego, dokona „Zgłoszenia”.

14. Uczestnicy muszą w powyższy sposób zgłosić się do Zawodów przed ustaloną godziną w dniu określonym Datą Zakończenia. W przeciwnym razie Zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

15. Aby uniknąć wątpliwości, informujemy, że Toyota GR GT Cup to impreza odbywająca się niezależnie od niniejszych Zawodów.

16. Każdy Uczestnik może dokonać jednego (1) Zgłoszenia do udziału w zawodach. Dla wyjaśnienia – wyścigi obu Pucharów będą się odbywać o różnych porach. Uczestnicy zyskają dzięki temu możliwość rywalizacji w obu imprezach, a zwycięzca Nations Cup będzie mógł również być członkiem zespołu triumfującego w Manufacturers Cup.

Zwycięzcy i laureaci:

17. Tytuł zwycięzcy Zawodów zdefiniowano w Załączniku 1 (Nations Cup) i Załączniku 2 (Manufacturers Cup), zgodnie z zasadami danego Pucharu (każdy z nich określany jest jako „Zwycięzca”). Tytuł laureata Zawodów zdefiniowano w Załączniku 1 (Nations Cup) i Załączniku 2 (Manufacturers Cup), zgodnie z zasadami danego Pucharu (każdy z nich określany jest jako „Laureat”). Uwaga: Zawody są międzynarodowe, a Zwycięzcy i Laureaci mogą pochodzić z dowolnego z Państw lub Terytoriów Uczestniczących. W każdym z Pucharów przewidziana jest oddzielna pula nagród dla uczestników z Chorwacji.

Nagrody:

18. Nagrody zdefiniowane w Załączniku 1 (Nations Cup) i Załączniku 2 (Manufacturers Cup) przyjmuje się bez zastrzeżeń, a ich wręczenia nie można odraczać. Nie można ich również przekazać innej osobie, odsprzedać lub wymienić na przedmioty posiadające jakąkolwiek wartość. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w ekwiwalencie pieniężnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej Nagrody inną nagrodą o zbliżonej wartości. W przypadku zastąpienia Nagrody przyznanej Uczestnikom z Brazylii Organizator powiadomi ich w rozsądnym terminie. Organizator dostarczy Nagrody oficjalnym Zwycięzcom i Laureatom. Przed otrzymaniem oficjalnego miana Zwycięzcy lub Laureata Uczestnicy z Kanady mogą zostać poproszeni o udzielenie w wyznaczonym czasie poprawnej, samodzielnej odpowiedzi na pytanie sprawdzające umiejętności matematyczne. Odbędzie się to we wcześniej ustalonym, dogodnym dla obu stron terminie.

19. Zwycięzcy i Laureaci mogą być zobowiązani do zapłaty podatku od wygranych Nagród, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w kraju zamieszkania, i ponoszą wówczas odpowiedzialność za uregulowanie zobowiązań podatkowych z tego tytułu. Po zdobyciu nagród o wartości powyżej 600 USD Uczestnicy z terytorium Ameryki Północnej otrzymają formularz podatkowy nr 1099.

20. Nieodebranie Nagrody w terminie lub w określony sposób spowoduje unieważnienie roszczenia Zwycięzcy lub Laureata, a Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Nagrody kolejnym Uczestnikom, wybranym zgodnie z Regulaminem. W przypadku, gdy wręczenie Nagrody jest ograniczone czasowo i Zwycięzcę / Laureata należy wyłonić przed upływem określonego terminu, Organizator może określić datę kontaktu ze Zwycięzcą / Laureatem (patrz Załączniki), a następnie skontaktować się z nim, wysyłając e-mail na adres powiązany z jego kontem PSN. W celu nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą / Laureatem zostaną podjęte adekwatne działania. Jeśli nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą / Laureatem lub jeśli nie uda się to w określonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, wybranemu zgodnie z Regulaminem.

21. Jeśli jakakolwiek Nagroda w chwili jej otrzymania okaże się niedziałająca, wadliwa lub uszkodzona, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od daty jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została otrzymana. Powyższe nie ma wpływu na ustawowe prawa przysługujące Zwycięzcy i Laureatom (jeśli takie prawa im przysługują).

Promocja:

22. Każdy Zwycięzca i każdy Laureat wyrażają zgodę na udział w uzasadnionym wymiarze we wszelkich działaniach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Informacja dla Uczestników spoza Japonii: aby zrezygnować z udziału w tej aktywności, Zwycięzca i/lub Laureat powinien powiadomić Organizatora, wysyłając wiadomość na adres contact-competitions@polyphony.co.jp.

23. Organizator może, według własnego uznania, opublikować imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureatów na stronie internetowej Organizatora. Informacja dla Uczestników spoza Japonii i Azji: imię i nazwisko każdego Zwycięzcy lub Laureata zostaną udostępnione na uzasadnioną prośbę osobom, które prześlą zaadresowaną do siebie kopertę z dopiskiem „Gran Turismo™ World Series 2024 Competition” na poniższy adres w ciągu sześciu (6) tygodni od Daty Zakończenia:

Organizator regionalny

Adres do korespondencji

Sony Interactive Entertainment Europe

 

 

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Wielka Brytania / Great Britain

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404 Stany Zjednoczone / USA

Informacja dla Uczestników spoza Japonii: jeśli Zwycięzca lub Laureat nie wyraża zgody na publikację lub udostępnienie imienia i nazwiska, prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem contact-competitions@polyphony.co.jp. Należy pamiętać, że Organizator może być zobowiązany do przekazania tych informacji organowi nadzorującemu.

24. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, biorąc udział w niniejszych Zawodach, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi (w tym jego firmom macierzystym, podmiotom powiązanym, przedstawicielom, licencjobiorcom, cesjonariuszom, pracownikom i następcom prawnym) bezpłatnej, niewyłącznej, wieczystej, obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, wizerunku, identyfikatora PSN, awatara i wszelkich innych treści udostępnianych Organizatorowi w związku z Zawodami (w tym materiału filmowego z jego rozgrywki oraz jego wizerunku w transmisjach z Zawodów, w mediach społecznościowych lub dotyczących Zawodów wpisach na blogu) w celu reklamowania lub promocji innych turniejów Organizatora oraz innych produktów lub usług PlayStation. Organizator nie dokona żadnych dalszych płatności na rzecz Uczestnika, a korzystanie z powyższych praw będzie się odbywać bez powiadomienia, sprawdzenia lub akceptacji Uczestnika. 

Prywatność:

25. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane i wykorzystywane przez Organizatora i spółki z jego grupy w celu organizacji Zawodów zgodnie z Polityką prywatności Organizatora, opublikowaną na stronie (https://www.playstation.com/pl-pl/legal/privacy-policy), oraz zgodnie z udokumentowanymi ustaleniami z Uczestnikiem. Przekazane przez Uczestników dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie spółkom zależnym, dostawcom usług lub firmom powiązanym z Organizatorem i/lub na mocy nakazu sądowego, lub w inny dozwolony prawnie sposób. W żadnym wypadku dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim poza wymienionymi przypadkami, chyba że jest to zgodne z prawem (np. za ewentualną zgodą Uczestników). Uczestnicy mogą korzystać ze swoich praw w kwestii danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, w tym z prawa dostępu do swoich danych osobowych lub znalezienia informacji kontaktowych zawartych w wyżej wymienionej polityce prywatności Organizatora. Jeśli Uczestnik nie wyrazi zgody na opisane w tej sekcji przetwarzanie danych osobowych, może nie mieć możliwości uczestniczenia w wydarzeniach na żywo.

26. Dodatkowy zapis dla Uczestników z Argentyny: Wyżej wymienione dane osobowe mogą być przekazywane, wykorzystywane i przechowywane wyłącznie przez Administratora, jego spółki zależne, dostawców usług i podwykonawców w celu administrowania Zawodami lub w innym celu opisanym w politykach prywatności Administratora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. W żadnym wypadku dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim poza wymienionymi przypadkami, chyba że jest to zgodne z prawem (np. za ewentualną zgodą Uczestników). Uczestnicy mogą korzystać ze swoich praw w kwestii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym z prawa dostępu do swoich danych osobowych lub znalezienia informacji kontaktowych zawartych w wyżej wymienionych politykach prywatności. Właściciel danych osobowych ma prawo do bezpłatnego dostępu do nich w odstępach nie krótszych niż sześć (6) miesięcy, chyba że istnieje uzasadniona potrzeba wyszczególniona w art. 14 ust. 3 ustawy nr 25326. KRAJOWA DYREKCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, organ kontrolny ustawy nr 25326.

Zachowanie:

27. Organizator oczekuje, że Uczestnicy będą przestrzegać reguł obowiązujących podczas Zawodów oraz postępować zgodnie z duchem fair play w każdym momencie ich trwania. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania niedyskryminującego i pełnego szacunku wobec innych graczy oraz przestrzegania obowiązującego prawa. W przypadku, gdyby Organizator dowiedział się o nieuczciwym lub niesportowym zachowaniu Uczestnika, czy to w trakcie gry w Grę, czy w mediach społecznościowych, może, według własnego uznania, natychmiast zdyskwalifikować takiego Uczestnika lub udzielić mu ostrzeżenia. Niesportowe zachowanie obejmuje zachowania agresywne, poniżające, obraźliwe oraz wszelkie inne zachowania niezgodne z Kodeksem postępowania, będącym częścią Warunków korzystania z usług PSN (https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/#code-of-conduct).

28. Uczestnikom zabrania się tworzenia dodatkowych kont w celu wzięcia udziału w Zawodach, zwiększenia szans na zakwalifikowanie się do nich lub przejścia do ich kolejnych etapów lub przeszkadzania innemu Uczestnikowi w trakcie wyścigu. Zabronione jest uczestnictwo innej osoby w wyścigu w imieniu Uczestnika i celowe zamienianie się pozycjami w trakcie zawodów. W takich przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników według własnego uznania.

29. W przypadku sporów decyzje Organizatora są ostateczne. Wyklucza się możliwość prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji lub dyskusji.

Odmowa uczestnictwa:

30. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że nastąpiło naruszenie niniejszego Regulaminu lub podano nieprawidłowe, niezrozumiałe, niezgodne z prawdą lub niewłaściwe informacje, Organizator może według własnego uznania odmówić rejestracji zgłoszenia lub nie przyznać Nagrody. Jeśli Uczestnik nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2 albo korzysta z wielu kont lub automatycznego systemu do udziału w rozgrywce, zostanie wykluczony z Zawodów, a jego Zgłoszenie zostanie uznane za nieważne.

Odwołanie:

31. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów (w całości lub w części) i zmiany treści niniejszego Regulaminu na dowolnym etapie, jeśli uzna to za konieczne, lub z przyczyn niezależnych od niego. Może to na przykład obejmować zmianę miejsca rozgrywania zawodów na żywo w związku z epidemią koronawirusa.

Prawa handlowe:

32. Wszelkie prawa handlowe (w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa medialne i marketingowe) związane z Zawodami należą do Organizatora i jego licencjodawców.

33. Uczestnicy nie będą działać w sposób rynkowy względem Zawodów i Organizatora, korzystać z praw własności intelektualnej tych stron ani udzielać zezwolenia na korzystanie z nich innym stronom bez wcześniejszej pisemnej zgody osób uprawnionych z tytułu odnośnych praw, która to zgoda może zostać udzielona lub wstrzymana według uznania.

34. Każdy z Uczestników chcących podjąć jakiekolwiek działania promocyjne lub marketingowe względem Zawodów lub umożliwić ich podjęcie, może tego dokonać wyłącznie po udzieleniu wcześniejszej pisemnej zgody przez Organizatora lub osobę uprawnioną z tytułu odnośnych praw, która to zgoda może zostać udzielona lub wstrzymana według uznania.

35. Nagrywanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań z Zawodów w celach komercyjnych przez Uczestników lub w ich imieniu jest surowo zabronione.

36. „PlayStation”, „logo rodziny PlayStation”, „PS5”, „PS4” oraz „Gran Turismo” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Interactive Entertainment Inc.

Ograniczenie odpowiedzialności:

37. W zakresie, w jakim pozwala na to mające zastosowanie prawo, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sieci, sprzętu bądź oprogramowania mogące skutkować nieudaną rejestracją lub utratą korespondencji związanej z Zawodami. Dowód wysłania Zgłoszenia nie będzie traktowany jako dowód jego otrzymania. Zgłoszenia przedstawicieli, stron trzecich, grup zorganizowanych oraz zgłoszenia generowane automatycznie przez komputer nie będą przyjmowane.

38. W zakresie, w jakim pozwala na to mające zastosowanie prawo, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty lub szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestnika w związku z Nagrodą i/lub Zawodami. Administrator nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Administratora względem Uczestników ze wszystkich państw / terytoriów poza Japonią. W przypadku Uczestników z Japonii Administrator nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności spowodowanej niedbałością lub poważnym zaniedbaniem ze strony Administratora.

39. W jak najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłącza się wszelkie warunki, gwarancje i zapewnienia w odniesieniu do Nagrody i/lub Zawodów, zarówno udzielone wyraźnie, jak i dorozumiane.

Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów i jurysdykcja:

40. W zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie prawo niniejszy Regulamin i wszelkie związane z nim spory będą rozwiązywane zgodnie z zapisami poniższej tabeli.

Administrator regionalny

Prawo właściwe i jurysdykcja

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

W przypadku Uczestników z poniższych Państw lub Terytoriów Uczestniczących niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, przy zachowaniu ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju zamieszkania. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju zamieszkania mają pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii w przypadku następujących krajów:

Austria, Australia, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Indie (poza Nagalandem), Izrael, Liban, Luksemburg, Kuwejt, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Arabia Saudyjska, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Wielka Brytania

W przypadku sporu strony przyjmują niewyłączną właściwość miejscową sądów Anglii i Walii.

Sony Interactive Entertainment LLC

W przypadku Uczestników z poniższych Państw lub Terytoriów Uczestniczących niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem stanu Kalifornia Stanów Zjednoczonych, bez względu na przepisy kolizyjne:

Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Meksyk, Chile, Argentyna, Peru, Panama, Kostaryka, Ekwador, Gwatemala, Salwador, Paragwaj, Honduras, Urugwaj, Kolumbia, Nikaragua

Wszelkie spory niepodlegające arbitrażowi lub spory, w sprawie których nie wszczęto postępowania w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, mogą zostać rozstrzygnięte na wniosek każdej ze stron przez sąd odpowiedniej jurysdykcji w Sądzie Wyższym (Superior Court) Stanu Kalifornia w hrabstwie San Mateo lub Amerykańskim Sądzie Okręgowym dla Północnego Okręgu Kalifornii, w której to sytuacji strony (Zawodnik oraz Sponsor) uznają wyłączną właściwość miejscową i rzeczową tych sądów i zrzekają się wszelkich zastrzeżeń dotyczących właściwości takiego sądu.

Sony Interactive Entertainment Inc.

W przypadku Uczestników z poniższych Państw lub Terytoriów Uczestniczących niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem Japonii, bez względu na przepisy kolizyjne:

Japonia, Hongkong, Tajwan, Singapur, Malezja, Korea, Indonezja, Tajlandia, Chiny kontynentalne

W przypadku sporu strony przyjmują wyłączną właściwość miejscową sądów Sądu Okręgowego w Tokio.

Załącznik 1 – Nations Cup 2024

1. Nations Cup 2024

                  1.1.         Uczestnicy biorą udział w zawodach Nations Cup, korzystając z trybu Sport w Grze. Uczestnicy muszą zgłosić i potwierdzić chęć uczestnictwa w Nations Cup przed rozpoczęciem każdego wyścigu.

Nations Cup składa się z następujących wyścigów online i na żywo rozgrywanych w pięciu regionach:

                                1.1.1.         Składające się z sześciu (6) rund kwalifikacje sieciowe rozgrywane będą równolegle w pięciu regionach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Kalendarz kwalifikacji sieciowych do Nations Cup 2024

Runda 1

17 kwietnia 2024

Runda 2

20 kwietnia 2024

Runda 3

24 kwietnia 2024

Runda 4

27 kwietnia 2024

Runda 5

1 maja 2024

Runda 6

4 maja 2024

                                1.1.2.         Odbędą się trzy (3) następujące wydarzenia na żywo GT World Series:

                                             1.1.2.1.         Jedno (1) wydarzenie na żywo odbędzie się 6 lipca 2024 r. w Montrealu w regionie Ameryk.

                                             1.1.2.2.         Jedno (1) wydarzenie na żywo odbędzie się 10 sierpnia 2024 r. w Pradze w regionie EMEA.

                                             1.1.2.3.         Jedno (1) wydarzenie na żywo odbędzie się 28 września 2024 r. w Tokio w regionie Azji i Oceanii.

                                1.1.3.         Światowe finały na żywo odbędą się w grudniu 2024 r. w regionie EMEA (dokładna data i lokalizacja zostaną określone do dnia 1 września 2024 r. na stronie www.gran-turismo.com).

                                1.1.4.         Pięć regionów to:

Region

Państwa lub Terytoria Uczestniczące

Ameryka Północna

Stany Zjednoczone, Kanada

Ameryka Środkowa i Południowa

Meksyk, Chile, Brazylia, Argentyna, Peru, Panama, Kostaryka, Ekwador, Gwatemala, Salwador, Paragwaj, Honduras, Urugwaj, Kolumbia, Nikaragua

Region EMEA

Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Indie (poza Nagalandem), Izrael, Liban, Luksemburg, Kuwejt, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Arabia Saudyjska, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Wielka Brytania

Azja

Japonia, Hongkong, Tajwan, Singapur, Malezja, Korea, Indonezja, Tajlandia, Chiny kontynentalne

Oceania

Australia, Nowa Zelandia

Ważna informacja: W związku z epidemią koronawirusa miejsce rozgrywania wymienionych wydarzeń na żywo może ulec zmianie lub mogą one zostać odwołane. Wydarzenia na żywo mogą się odbyć w formie zawodów sieciowych. Najświeższe informacje na temat miejsca i formatu wydarzeń na żywo GT World Series oraz światowych finałów na żywo można znaleźć na stronie www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Gwiazdy sportów motorowych

                                1.2.1.         Następujący Uczestnicy mogą się zarejestrować jako gwiazdy sportów motorowych:

                                             1.2.1.1.         trzydzieścioro sześcioro (36) uczestników, którzy rywalizowali w światowych finałach Gran Turismo World Series 2023 Nations Cup (rozegranego 3 grudnia 2023 roku).

                                             1.2.1.2.         dwanaścioro (12) najlepszych graczy z kwalifikacji sieciowych 2024, którzy wezmą udział w trzech wydarzeniach na żywo GT World Series 2024 (patrz punkt 2.5).

                                1.2.2.         Jeżeli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w pkt. 1.2.1 Załącznika 1, otrzyma stosowne powiadomienie w Grze (Gran Turismo™ 7). Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Uczestnicy mogą się zarejestrować jako gwiazda sportów motorowych na stronie www.gran-turismo.com. Rejestracja jako gwiazda sportów motorowych leży po stronie Uczestnika.

                                1.2.3.         Zarejestrowani użytkownicy, będący gwiazdami sportów motorowych (zwani dalej „Gwiazdami Sportów Motorowych”), zostaną oznaczeni literą „S”.

                                1.2.4.         Prawdziwe imiona i nazwiska Gwiazd Sportów Motorowych będą wyświetlane oprócz ich identyfikatorów PSN podczas transmisji wydarzeń na żywo GT World Series oraz światowych finałów na żywo.

                                1.2.5.         Po uzyskaniu przez Uczestnika statusu Gwiazdy Sportów Motorowych ranga ta będzie obowiązywała wyłącznie w jednych kolejnych zawodach.

2. Nations Cup – kwalifikacje sieciowe

                  2.1.         Kwalifikacje sieciowe podzielono na następujące ligi, w oparciu o Poziom Kierowcy Uczestników:

Liga

Poziom Kierowcy

Liga GT1

A i wyżej

Liga GT2

B

Liga GT3

C i niżej

                                2.1.1.         Poziom Kierowcy Uczestnika biorącego udział w pierwszym wyścigu danych zawodów określa ligę, do której ten Uczestnik dołączy.

                                2.1.2.         Uczestnicy będą rywalizować z przeciwnikami z danej ligi w trakcie całych zawodów.

                                2.1.3.         Uczestnicy nie mogą przejść do innej ligi, nawet jeśli w trakcie zawodów ich Poziom Kierowcy ulegnie zmianie.         

Poziom Kierowcy odzwierciedla umiejętności gracza i dzieli się na siedem kategorii: E, D, C, B, A, A+ i S. E to najniższa z nich, a S najwyższa. Osiąganie dobrych rezultatów w trybie Sport podnosi Poziom Kierowcy, a prezentowanie słabszych umiejętności go obniża. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli Poziom Fair Play w Grze nie jest odpowiednio wysoki, Poziom Kierowcy nie ulegnie zmianie, nawet jeśli gracz jeździ po mistrzowsku. Wszyscy gracze zaczynają od poziomu E. Zależnie od osiąganych wyników może on wzrosnąć maksymalnie do A+. Poziom S mogą otrzymać tylko gracze spełniający wymagania i zarejestrowani jako Gwiazda Sportów Motorowych (patrz punkt 1.2).

                  2.2.         Uczestnicy zdobywają punkty, startując w kwalifikacjach sieciowych do Nations Cup, a na ich podstawie powstaje klasyfikacja generalna.

                  2.3.         Uczestnikom kwalifikacji sieciowych do Nations Cup przyznawane będą punkty za:

                                2.3.1.         miejsca w poszczególnych wyścigach,

                                2.3.2.         średnią rangę Uczestników, z którymi ścigają się w poszczególnych wyścigach.

                  2.4.         Aby ustalić wynik ogólny Uczestnika, punkty zostaną podliczone po zakończeniu ostatnich rund kwalifikacji sieciowych w następujący sposób (dalej „Wynik Końcowy”):

Kwalifikacje sieciowe: Przy obliczaniu Wyniku Końcowego bierze się pod uwagę najlepszą połowę spośród wszystkich rund Uczestnika.

Na przykład:

·       Po dwóch rundach do końcowego wyniku zostaną zaliczone punkty z lepszego wyścigu.

·       Po trzech rundach do końcowego wyniku zostaną zaliczone punkty z dwóch najlepszych wyścigów.

·       Po sześciu rundach do końcowego wyniku zostaną zaliczone punkty z trzech najlepszych wyścigów.

Uczestnicy mogą wziąć udział w dowolnym wyścigu i dowolnej rundzie zawodów według własnego uznania.

                  2.5.         Po zakończeniu kwalifikacji sieciowych następujący Uczestnicy zostaną powiadomieni o awansie w ciągu 7 (siedmiu) dni:

                                2.5.1.         Pięcioro (5) najwyżej sklasyfikowanych Uczestników z Ligi GT1 w regionie EMEA;

                                2.5.2.         Dwoje (2) najwyżej sklasyfikowanych Uczestników z Ligi GT1 w regionie Ameryki Środkowej i Południowej;

                                2.5.3.         Dwoje (2) najwyżej sklasyfikowanych Uczestników z Ligi GT1 w regionie Ameryki Północnej;

                                2.5.4.         Dwoje (2) najwyżej sklasyfikowanych Uczestników z Ligi GT1 w regionie Azji;

                                2.5.5.         Jeden (1) najwyżej sklasyfikowany Uczestnik z Ligi GT1 w regionie Oceanii.

Dwanaścioro (12) wybranych w ten sposób Uczestników będzie stanowić grono „Finalistów Wydarzeń na Żywo Nations Cup” i otrzyma:

                                2.5.6.         zaproszenie do udziału we wszystkich trzech (3) wydarzeniach na żywo GT World Series, odbywających się w terminach określonych w punkcie 1.1.2.

Po przyjęciu zaproszenia Finaliści Wydarzeń na Żywo Nations Cup otrzymają pakiet podróżny wydarzenia na żywo GT World Series:

                                2.5.7.         powrotne bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety autobusowe lub kolejowe na wszystkie trzy (3) wydarzenia na żywo GT World Series (zależnie od przypadku, według uznania Organizatora);

                                2.5.8.         zakwaterowanie podczas trzech (3) wydarzeń na żywo GT World Series (wyboru zakwaterowania dokonuje Organizator);

                                2.5.9.         transport między lotniskiem, dworcem autobusowym lub kolejowym (zależnie od przypadku) a miejscem zakwaterowania w dniach przylotu/przyjazdu i wylotu/wyjazdu;

                             2.5.10.         transport powrotny z miejsca zakwaterowania do miejsca trzech (3) wydarzeń na żywo GT World Series;

                             2.5.11.         pełne wyżywienie podczas trwania trzech (3) wydarzeń na żywo GT World Series.

Szacunkowa wartość pakietu podróżnego wydarzenia na żywo GT World Series przysługującego każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi wydarzenia na żywo Nations Cup wynosi 3000 USD. Na czas wszystkich trzech (3) wydarzeń Finalistom Wydarzeń na Żywo Nations Cup zapewnione zostanie ubezpieczenie podróżne. Każdy uczestnik wydarzenia na żywo Nations Cup zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów wizowych.

3. Nations Cup – wydarzenia na żywo GT World Series

                  3.1.         Wydarzenia na żywo GT World Series odbędą się w terminach podanych w punkcie 1.1.2. Obowiązywać będą dodatkowe zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniach na żywo GT World Series. Firma Polyphony Digital Inc. ogłosi je w imieniu Organizatora. Organizator i/lub firma Polyphony Digital Inc., działająca w imieniu Organizatora, przekaże Finalistom Wydarzeń na Żywo Nations Cup informacje dotyczące wydarzeń na żywo GT World Series za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres powiązany z ich kontami PSN nie później niż 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem wydarzeń.

                  3.2.         Każde z wydarzeń na żywo GT World Series to wyścig, w którym wystartuje dwunastu (12) najlepszych kierowców ligi GT1 z poszczególnych państw / terytoriów. W zawodach udział weźmie maksymalnie dwanaście (12) Państw lub Terytoriów Uczestniczących („Państwa”) z pięciu (5) regionów, w tym: maksymalnie dwa (2) Państwa z Ameryki Północnej, maksymalnie dwa (2) Państwa z Ameryki Środkowej i Południowej, maksymalnie pięć (5) Państw z regionu EMEA, maksymalnie dwa (2) Państwa z Azji i maksymalnie jedno (1) Państwo z Oceanii. Finaliści Wydarzeń na Żywo Nations Cup zostaną wybrani po zakończeniu kwalifikacji sieciowych do Nations Cup (patrz punkt 2.5 niniejszego Załącznika). Nie będzie limitu krajów na region.

                  3.3.         Jeśli co najmniej dwóch Uczestników będzie mieć tyle samo punktów na koniec kwalifikacji sieciowych, awansujący Uczestnik zostanie wyłoniony na podstawie następujących kryteriów:

                                3.3.1.         uczestnik kwalifikacji sieciowych do Nations Cup z najwyższą liczbą punktów we wszystkich rundach;

                                3.3.2.         jeśli nadal będzie remis – Uczestnik kwalifikacji sieciowych do Nations Cup z najwyższą liczbą punktów w pojedynczej rundzie.

                  3.4.         Jeśli jeden z Finalistów Wydarzeń na Żywo Nations Cup nie będzie mógł w nich uczestniczyć, na jego miejsce może zostać zaproszony Uczestnik zajmujący następne w kolejności najwyższe miejsce, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora lub firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

                  3.5.         Finaliści Wydarzeń na Żywo GT World Series otrzymają punkty na podstawie swojej pozycji w każdym z wyścigów. Punkty zdobyte przez każdego finalistę zostaną dodane do jego wyniku. Finalista Wydarzeń na Żywo GT World Series, który po zakończeniu wszystkich wyścigów zgromadzi łącznie najwięcej punktów, zostanie ogłoszony „Zwycięzcą Wydarzenia na Żywo GT World Series”. Dwóch (2) kolejnych najwyżej sklasyfikowanych finalistów zostanie „Laureatami Wydarzenia na Żywo GT World Series”.

                  3.6.         Punkty zostaną przyznane finalistom wydarzenia na żywo GT World Series na podstawie zajętego przez nich miejsca i będą uwzględniane w klasyfikacji światowych finałów na żywo, według poniższego schematu:

·       1. miejsce: 6 punktów,

·       2. miejsce: 5 punktów,

·       3. miejsce: 4 punkty,

·       4. miejsce: 3 punkty,

·       5. miejsce: 2 punkty,

·       6. miejsce: 1 punkt.

                  3.7.         Zwycięzcy i Laureaci wydarzeń na żywo GT World Series Nations Cup otrzymają następującą Nagrodę:

●      za 1. miejsce: trofeum (o wartości 250 USD),

●      za 2. miejsce: trofeum (o wartości 150 USD),

●      za 3. miejsce: trofeum (o wartości 150 USD).

                  3.8.         Po zakończeniu wszystkich trzech (3) wydarzeń na żywo GT World Series Finaliści Wydarzeń na Żywo Nations Cup zostaną powiadomieni o zajętym miejscu w ciągu 7 (siedmiu) dni i otrzymają:

                                3.8.1.         zaproszenie do udziału w światowych finałach na żywo, które odbędą się w terminach podanych w pkt. 1.1.3.

Po przyjęciu zaproszenia Uczestnicy ci („Światowi Finaliści”) otrzymają pakiet podróżny:

                                3.8.2.         powrotne bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety autobusowe lub kolejowe na rozgrywane na żywo światowe finały (zależnie od przypadku, według uznania Organizatora);

                                3.8.3.         zakwaterowanie na czas rozgrywanych na żywo światowych finałów (wyboru zakwaterowania dokonuje Organizator);

                                3.8.4.         transport między lotniskiem, dworcem autobusowym lub kolejowym (zależnie od przypadku) a miejscem zakwaterowania w dniach przylotu/przyjazdu i wylotu/wyjazdu;

                                3.8.5.         transport powrotny z miejsca zakwaterowania do miejsca rozgrywania światowych finałów;

                                3.8.6.         pełne wyżywienie w trakcie trwania światowych finałów.

Szacunkowa kwota pakietu podróżnego przysługującego każdemu Światowemu Finaliście wynosi 3000 USD. Światowym Finalistom zapewnione zostanie na czas podróży ubezpieczenie podróżne. Każdy Światowy Finalista zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów wizowych.

4. Światowe finały na żywo – Nations Cup

                  4.1.         Światowe finały na żywo odbędą się w terminach i miejscu podanych w pkt. 1.1.3. Wśród Światowych Finalistów będzie: dwanaścioro (12) najlepszych kierowców wydarzeń GT World Series Nations Cup. Obowiązują dodatkowe zasady i warunki uczestnictwa w światowych finałach na żywo. Firma Polyphony Digital Inc. ogłosi je w imieniu Organizatora. Organizator i/lub firma Polyphony Digital Inc., działająca w imieniu Organizatora, przekaże Światowym Finalistom informacje dotyczące światowych finałów na żywo za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres powiązany z ich kontami PSN nie później niż 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

                  4.2.         Światowi Finaliści wezmą udział w serii wyścigów. Punkty zostaną przyznane Finalistom na podstawie ich wyników w tych wyścigach. Zwycięzca oraz dwójka Laureatów zostaną wyłonieni na podstawie ostatecznego rankingu. Najwyżej sklasyfikowany uczestnik zostanie zwycięzcą światowych finałów na żywo („Zwycięzca Światowych Finałów”). Dwóch (2) kolejnych najwyżej sklasyfikowanych uczestników zostanie laureatami światowych finałów na żywo („Laureaci Światowych Finałów”).

                  4.3.         Zwycięzcy i Laureaci Światowych Finałów na żywo Nations Cup otrzymają następujące Nagrody:

●      za 1. miejsce: trofeum (o wartości 250 USD),

●      za 2. miejsce: trofeum (o wartości 150 USD),

●      za 3. miejsce: trofeum (o wartości 150 USD).

                  4.4.         Nagroda wyłącznie dla Uczestników z Chorwacji: Dodatkowo na koniec światowych finałów najwyżej sklasyfikowany Uczestnik z Chorwacji („Zwycięzca z Chorwacji”) otrzyma koszulkę GT World Series o wartości pieniężnej nieprzekraczającej 50 USD. Zwycięzca z Chorwacji otrzyma powiadomienie e-mailem w ciągu jednego (1) dnia od Daty Zakończenia i powinien w ciągu siedmiu (7) dni od daty jego otrzymania potwierdzić chęć przyjęcia nagrody. Administrator użyje adresu e-mail powiązanego z kontem PSN Zwycięzcy z Chorwacji. Jeśli Zwycięzca z Chorwacji nie odpowie, straci prawo do nagrody na rzecz kolejnego najwyżej sklasyfikowanego Uczestnika z Chorwacji.

5. Transmisje wydarzeń na żywo GT World Series Nations Cup oraz światowych finałów na żywo Nations Cup

                  5.1.         Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy niniejszym udzielają Organizatorowi i/lub działającej w jego imieniu firmie Polyphony Digital Inc. zgody na publikowanie nagrań z ich rozgrywki oraz ich zdjęć / wizerunku w transmisjach z wydarzeń na żywo GT World Series Nations Cup i światowych finałów na żywo Nations Cup, a także na portalach społecznościowych lub blogach powiązanych z Zawodami oraz przyszłymi światowymi pucharami i mistrzostwami Gran Turismo™, zgodnie z zapisami punktu 24 („Promocja”) Regulaminu. Aby wycofać tę zgodę, należy się skontaktować z Organizatorem pod adresem contact-competitions@polyphony.co.jp.

                  5.2.         Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że nie będą publicznie ujawniać ani omawiać szczegółowych informacji na temat Zawodów, w tym informacji dotyczących wyników, zdjęć / filmów z wyścigów, transmisji itp.

                  5.3.         Uczestnicy biorący udział w wydarzeniach na żywo GT World Series Nations Cup i światowych finałach Nations Cup mogą zostać poproszeni o podpisanie formularza zgody, ponieważ wydarzenia na żywo mogą być filmowane.

Załącznik 2 – Manufacturers Cup 2024

1. Manufacturers Cup

                  1.1.         Uczestnicy biorą udział w Manufacturers Cup, wybierając w Grze opcję Manufacturers Cup w trybie Sport przed rozpoczęciem każdego wyścigu i wskazując producenta, którego chcą reprezentować.

Manufacturers Cup składa się z następujących wyścigów online i na żywo w trzech regionach:

                                1.1.1.         Składające się z sześciu (6) rund kwalifikacje sieciowe rozgrywane będą równolegle w trzech regionach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Kalendarz kwalifikacji sieciowych do Manufacturers Cup 2024

Runda 1

8 maja 2024

Runda 2

11 maja 2024

Runda 3

15 maja 2024

Runda 4

18 maja 2024

Runda 5

22 maja 2024

Runda 6

25 maja 2024

                                1.1.2.         Odbędą się trzy (3) następujące wydarzenia na żywo GT World Series:

                                             1.1.2.1.         Jedno (1) wydarzenie na żywo odbędzie się 6 lipca 2024 r. w Montrealu w regionie Ameryk.

                                             1.1.2.2.         Jedno (1) wydarzenie na żywo odbędzie się 10 sierpnia 2024 r. w Pradze w regionie EMEA.

                                             1.1.2.3.         Jedno (1) wydarzenie na żywo odbędzie się 28 września 2024 r. w Tokio w regionie Azji i Oceanii.

                                1.1.3.         Światowe finały na żywo odbędą się w grudniu 2024 r. w regionie EMEA (dokładna data i lokalizacja zostaną określone do dnia 1 września 2024 r. na stronie www.gran-turismo.com)

                                1.1.4.         Trzy regiony to:

Region

Państwa lub Terytoria Uczestniczące

Ameryki

Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Meksyk, Chile, Argentyna, Peru, Panama, Kostaryka, Ekwador, Gwatemala, Salwador, Paragwaj, Honduras, Urugwaj, Kolumbia, Nikaragua

Region EMEA

Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Indie (poza Nagalandem), Izrael, Liban, Luksemburg, Kuwejt, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Arabia Saudyjska, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Wielka Brytania

Azja i Oceania

Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Hongkong, Tajwan, Singapur, Malezja, Korea, Indonezja, Tajlandia, Chiny kontynentalne

Ważna informacja: W związku z epidemią koronawirusa miejsce rozgrywania wymienionych wydarzeń na żywo może ulec zmianie lub mogą one zostać odwołane. Wydarzenia na żywo mogą się odbyć w formie zawodów sieciowych. Najświeższe informacje na temat miejsca i formatu wydarzeń na żywo GT World Series oraz światowych finałów na żywo można znaleźć na stronie www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Uczestnicy ścigają się, reprezentując jednego (1) z dwudziestu siedmiu (27) producentów (z których każdy zwany jest „Producentem”): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Suzuki, Toyota i Volkswagen.

                  1.3.         Gwiazdy sportów motorowych

                                1.3.1.         Następujący Uczestnicy mogą się zarejestrować jako gwiazdy sportów motorowych:

                                             1.3.1.1.         trzydzieścioro sześcioro (36) uczestników światowych finałów Manufacturers Cup w ramach zawodów Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup 2023, rozegranych 2 grudnia 2023 roku;

                                             1.3.1.2.         trzydzieścioro sześcioro (36) najlepszych graczy z kwalifikacji sieciowych 2024 (patrz punkt 2.5).

                                1.3.2.         Jeżeli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w pkt. 1.3.1 Załącznika 2, otrzyma stosowne powiadomienie w grze Gran Turismo™ 7. Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Uczestnicy mogą się zarejestrować jako gwiazda sportów motorowych na stronie www.gran-turismo.com. Rejestracja jako gwiazda sportów motorowych leży po stronie Uczestnika.

                                1.3.3.         Zarejestrowani użytkownicy, będący gwiazdami sportów motorowych (zwani dalej „Gwiazdami Sportów Motorowych”), zostaną oznaczeni literą „S”.

                                1.3.4.         Prawdziwe imiona i nazwiska Gwiazd Sportów Motorowych będą wyświetlane oprócz ich identyfikatorów PSN podczas transmisji wydarzeń na żywo GT World Series oraz światowych finałów na żywo.

                                1.3.5.         Po uzyskaniu przez Uczestnika statusu Gwiazdy Sportów Motorowych ranga ta będzie obowiązywała wyłącznie w jednych kolejnych zawodach.

2. Kwalifikacje sieciowe

                  2.1.         Kwalifikacje sieciowe podzielono na następujące ligi, w oparciu o Poziom Kierowcy Uczestników:

Liga

Poziom Kierowcy

Liga GT1

A i wyżej

Liga GT2

B

Liga GT3

C i niżej

                                2.1.1.         Poziom Kierowcy Uczestnika biorącego udział w pierwszym wyścigu danych zawodów określa ligę, do której ten Uczestnik dołączy.

                                2.1.2.         Uczestnicy będą rywalizować z przeciwnikami z danej ligi w trakcie całych zawodów.

                                2.1.3.         Uczestnicy nie mogą przejść do innej ligi, nawet jeśli w trakcie zawodów ich Poziom Kierowcy ulegnie zmianie. 

Poziom Kierowcy odzwierciedla umiejętności gracza i dzieli się na siedem kategorii: E, D, C, B, A, A+ i S. E to najniższa z nich, a S najwyższa. Osiąganie dobrych rezultatów w trybie Sport podnosi Poziom Kierowcy, a prezentowanie słabszych umiejętności go obniża. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli Poziom Fair Play w Grze nie jest odpowiednio wysoki, Poziom Kierowcy nie ulegnie zmianie, nawet jeśli gracz jeździ po mistrzowsku. Wszyscy gracze zaczynają od poziomu E. Zależnie od osiąganych wyników może on wzrosnąć maksymalnie do A+. Poziom S mogą otrzymać tylko gracze spełniający wymagania i zarejestrowani jako Gwiazda Sportów Motorowych (patrz punkt 1.3).

                  2.2.         Uczestnicy zdobywają punkty, startując w kwalifikacjach sieciowych, a na ich podstawie powstaje klasyfikacja generalna.

                  2.3.         Uczestnikom kwalifikacji sieciowych przyznawane będą punkty za:

                                2.3.1.         miejsca w poszczególnych wyścigach,

                                2.3.2.         średnią rangę Uczestników, z którymi ścigają się w poszczególnych wyścigach.

                  2.4.         Aby ustalić wynik ogólny Uczestnika, punkty zostaną podliczone po zakończeniu ostatnich rund kwalifikacji sieciowych w następujący sposób (dalej „Wynik Końcowy”):

Kwalifikacje sieciowe: Przy obliczaniu Wyniku Końcowego bierze się pod uwagę najlepszą połowę spośród wszystkich rund Uczestnika.

Na przykład:

·       Po dwóch rundach do końcowego wyniku zostaną zaliczone punkty z lepszego wyścigu.

·       Po trzech rundach do końcowego wyniku zostaną zaliczone punkty z dwóch najlepszych wyścigów.

·       Po sześciu rundach do końcowego wyniku zostaną zaliczone punkty z trzech najlepszych wyścigów.

Uczestnicy mogą wziąć udział w dowolnym wyścigu i dowolnej rundzie zawodów według własnego uznania.

                  2.5.         Po zakończeniu kwalifikacji sieciowych 3 (troje) najlepszych Uczestników (jeden (1) z każdego Regionu) ligi GT1 reprezentujących 12 najlepszych Producentów („Finaliści Wydarzeń na Żywo Manufacturers Cup”) otrzyma:

                                2.5.1.         zaproszenie do udziału w jednym z trzech (3) wydarzeń na żywo GT World Series, odbywających się w terminach określonych w punkcie 1.1.2.

                                             2.5.1.1.         Najwyżej sklasyfikowany Uczestnik z regionu Ameryk otrzyma zaproszenie do udziału w wydarzeniu na żywo GT World Series w regionie Ameryk zgodnie z zapisami punktu 1.1.2.1.

                                             2.5.1.2.         Najwyżej sklasyfikowany Uczestnik z regionu EMEA otrzyma zaproszenie do udziału w wydarzeniu na żywo GT World Series w regionie EMEA zgodnie z zapisami punktu 1.1.2.2.

                                             2.5.1.3.         Najwyżej sklasyfikowany Uczestnik z regionu Azji i Oceanii otrzyma zaproszenie do udziału w wydarzeniu na żywo GT World Series w regionie Azji i Oceanii zgodnie z zapisami punktu 1.1.2.3.

Po przyjęciu zaproszenia Finaliści Wydarzeń na Żywo Manufacturers Cup otrzymają pakiet podróżny:

                                2.5.2.         powrotne bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety autobusowe lub kolejowe na wydarzenie na żywo GT World Series (zależnie od przypadku, według uznania Organizatora);

                                2.5.3.         zakwaterowanie podczas wydarzenia na żywo GT World Series (wyboru zakwaterowania dokonuje Organizator);

                                2.5.4.         transport między lotniskiem, dworcem autobusowym lub kolejowym (zależnie od przypadku) a miejscem zakwaterowania w dniach przylotu/przyjazdu i wylotu/wyjazdu;

                                2.5.5.         transport powrotny z miejsca zakwaterowania do miejsca wydarzenia na żywo GT World Series;

                                2.5.6.         pełne wyżywienie podczas trwania wydarzenia na żywo GT World Series.

Szacunkowa wartość pakietu podróżnego wydarzenia na żywo GT World Series przysługującego każdemu Finaliście Wydarzeń na Żywo Manufacturers Cup wynosi 3000 USD. Finalistom Wydarzeń na Żywo Manufacturers Cup zapewnione zostanie na czas podróży ubezpieczenie podróżne. Każdy Finalista zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów wizowych.

3. Manufacturers Cup – wydarzenia na żywo GT World Series

                  3.1.         Wydarzenia na żywo GT World Series odbędą się w terminach podanych w punkcie 1.1.2. Jeśli obowiązywać będą dodatkowe zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniach na żywo GT World Series, firma Polyphony Digital Inc. ogłosi je w imieniu Organizatora. Organizator i/lub firma Polyphony Digital Inc., działająca w imieniu Organizatora, przekaże Finalistom Wydarzeń na Żywo Manufacturers Cup informacje dotyczące wydarzeń na żywo GT World Series za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres powiązany z ich kontami PSN nie później niż 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem wydarzeń.

                  3.2.         Finaliści Wydarzeń na Żywo Manufacturers Cup zostaną wybrani na podstawie poniższych kryteriów:

                                3.2.1.         12 najlepszych Producentów z kwalifikacji sieciowych (wybranych zgodnie z pkt. 3.3);

                                3.2.2.         najlepsi Uczestnicy kwalifikacji sieciowych z ligi GT1 z trzech regionów (Ameryki, EMEA, Azja i Oceania).

                  3.3.         W wydarzeniach na żywo GT World Series będzie rywalizować łącznie dwunastu (12) Producentów.

Trzech (3) producentów to Genesis, Toyota i Mazda, a pozostałych dziewięciu (9) zostanie wybranych zgodnie z następującymi kryteriami i w poniższej kolejności:

                                3.3.1.         status oficjalnego partnera zawodów,

                                3.3.2.         pozycja w globalnym rankingu producentów (zgodnie z pkt. 3.4 w dalszej części dokumentu).

Wymienieni Producenci tworzą grono „12 Najlepszych Producentów”.

                  3.4.         Po zakończeniu kwalifikacji sieciowych opracowany zostanie globalny ranking producentów, zgodnie z poniższymi zasadami:

                                3.4.1.         Producentom reprezentowanym przez Uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki na koniec każdej rundy kwalifikacji sieciowych, zostaną przyznane punkty w rankingu producentów, zgodnie z poniższą tabelą, w celu stworzenia regionalnego rankingu producentów:

Pozycja producenta

Punkty w rankingu producentów

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

26

0

27

0

Na koniec kwalifikacji sieciowych punkty w rankingu producentów ze wszystkich trzech (3) regionów zostaną zliczone, aby ustalić globalny ranking producentów. Globalny ranking producentów będzie opublikowany na stronie https://www.gran-turismo.com/gb/gt7/sportmode/ a także w sekcji Sport w Grze.

Jeśli dwójce albo większej liczbie kierowców z kwalifikacji sieciowych reprezentujących różnych Producentów zostanie przydzielona na koniec rundy równa liczba punktów, punkty w rankingu producentów zostaną podzielone pomiędzy ich Producentów i rozdzielone po równo.

Jeśli dwójka lub większa liczba Producentów zdobędzie tyle samo punktów w globalnym rankingu producentów, awansujący Producent zostanie wyłoniony na podstawie następujących kryteriów:

●      producent z największą liczbą punktów w rankingu producentów we wszystkich trzech regionach i wszystkich rundach;

●      jeśli nadal będzie remis, producent z największą liczbą punktów indywidualnych zdobytych przez najlepszych kierowców we wszystkich trzech regionach;

●      jeśli nadal będzie remis, producent z największą liczbą punktów indywidualnych zdobytych we wszystkich rundach przez najlepszych kierowców we wszystkich trzech regionach.

                  3.5.         Jeśli jeden z Finalistów Wydarzeń na Żywo Manufacturers Cup w danym regionie nie będzie mógł w nim uczestniczyć, na jego miejsce może zostać zaproszony Uczestnik reprezentujący tego samego Producenta z najwyższym wynikiem w sezonie z danego regionu, zajmujący następne w kolejności najwyższe miejsce, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora lub firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

                  3.6.         Punkty zostaną przyznane Finalistom na podstawie ich wyników w tych wyścigach. Zwycięzca oraz dwójka Laureatów zostaną wyłonieni na podstawie ostatecznego rankingu 12 Najlepszych Producentów. Najwyżej sklasyfikowany Finalista zostanie zwycięzcą wydarzenia na żywo GT World Series Manufacturers Cup („Zwycięzca GT World Series Manufacturers Cup”). Dwóch (2) kolejnych najwyżej sklasyfikowanych Finalistów zostanie laureatami wydarzenia na żywo GT World Series Manufacturers Cup („Laureaci GT World Series Manufacturers Cup”).

                  3.7.         Punkty zostaną przyznane Producentom na podstawie miejsca zajętego przez ich Finalistę Wydarzeń na Żywo GT World Series i będą uwzględniane w klasyfikacji światowych finałów na żywo, według poniższego schematu:

·       1. miejsce: 6 punktów,

·       2. miejsce: 5 punktów,

·       3. miejsce: 4 punkty,

·       4. miejsce: 3 punkty,

·       5. miejsce: 2 punkty,

·       6. miejsce: 1 punkt.

                  3.8.         Zwycięzcy i Laureaci wydarzeń na żywo GT World Series Manufacturers Cup otrzymają:

●      za 1. miejsce: trofeum (o wartości 250 USD),

●      za 2. miejsce: trofeum (o wartości 150 USD),

●      za 3. miejsce: trofeum (o wartości 150 USD).

                  3.9.         Po zakończeniu wydarzeń na żywo GT World Series trzydzieścioro sześcioro (36) Finalistów Wydarzeń na Żywo Manufacturers Cup zostanie powiadomionych o zajętym miejscu w ciągu siedmiu (7) dni i otrzyma:

                                3.9.1.         zaproszenie do udziału w światowych finałach na żywo, które odbędą się w terminach podanych w pkt. 1.1.3.

Po przyjęciu zaproszenia uczestnicy ci („Światowi Finaliści”) otrzymają pakiet podróżny:

                                3.9.2.         powrotne bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety autobusowe lub kolejowe na rozgrywane na żywo światowe finały (zależnie od przypadku, według uznania Organizatora);

                                3.9.3.         zakwaterowanie na czas rozgrywanych na żywo światowych finałów (wyboru zakwaterowania dokonuje Organizator);

                                3.9.4.         transport między lotniskiem, dworcem autobusowym lub kolejowym (zależnie od przypadku) a miejscem zakwaterowania w dniach przylotu/przyjazdu i wylotu/wyjazdu;

                                3.9.5.         transport powrotny z miejsca zakwaterowania do miejsca rozgrywania światowych finałów;

                                3.9.6.         pełne wyżywienie w trakcie trwania światowych finałów.

Szacunkowa kwota pakietu podróżnego przysługującego każdemu Światowemu Finaliście wynosi 3000 USD. Światowym Finalistom zapewnione zostanie na czas podróży ubezpieczenie podróżne. Każdy Światowy Finalista zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów wizowych.

4. Światowe finały na żywo – Manufacturers Cup

                  4.1.         Światowe finały na żywo odbędą się w terminach i miejscu podanych w pkt. 1.1.3. Wśród Światowych Finalistów będzie: 36 (trzydzieścioro sześcioro) najlepszych kierowców wydarzeń na żywo GT World Series Manufacturers Cup (patrz punkt 1.1.2). Obowiązują dodatkowe zasady i warunki uczestnictwa w światowych finałach na żywo. Firma Polyphony Digital Inc. ogłosi je w imieniu Organizatora. Organizator i/lub firma Polyphony Digital Inc., działająca w imieniu Organizatora, przekaże Światowym Finalistom informacje dotyczące światowych finałów na żywo za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres powiązany z ich kontami PSN nie później niż 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

                  4.2.         Jeżeli Światowy Finalista nie może uczestniczyć w światowych finałach na żywo, może do nich awansować kolejny najwyżej sklasyfikowany Uczestnik reprezentujący tego samego Producenta z tego samego regionu, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora lub firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

                  4.3.         Światowi Finaliści wezmą udział w serii wyścigów. Punkty zostaną przyznane Finalistom na podstawie ich wyników w tych wyścigach. Zwycięzca oraz dwójka Laureatów zostaną wyłonieni na podstawie ostatecznego rankingu. Najwyżej sklasyfikowany zespół zostanie zwycięzcą światowych finałów na żywo („Zwycięzca Światowych Finałów”). Dwa kolejne najwyżej sklasyfikowane zespoły zostaną laureatami światowych finałów na żywo („Laureaci Światowych Finałów”).

                  4.4.         Zwycięzcy i Laureaci Światowych Finałów na żywo Manufacturers Cup otrzymają:

●      za 1. miejsce: trofeum (o wartości 250 USD),

●      za 2. miejsce: trofeum (o wartości 150 USD),

●      za 3. miejsce: trofeum (o wartości 150 USD).

                  4.5.         Nagroda wyłącznie dla Uczestników z Chorwacji: Dodatkowo na koniec światowych finałów najwyżej sklasyfikowany Uczestnik z Chorwacji („Zwycięzca z Chorwacji”) otrzyma koszulkę GT World Series o wartości pieniężnej nieprzekraczającej 50 USD. Zwycięzca z Chorwacji otrzyma powiadomienie e-mailem w ciągu jednego (1) dnia od Daty Zakończenia i powinien w ciągu siedmiu (7) dni od daty jego otrzymania potwierdzić chęć przyjęcia nagrody. Administrator użyje adresu e-mail powiązanego z kontem PSN Zwycięzcy z Chorwacji. Jeśli Zwycięzca z Chorwacji nie odpowie, straci prawo do nagrody na rzecz kolejnego najwyżej sklasyfikowanego Uczestnika z Chorwacji.

5. Transmisje wydarzeń na żywo GT World Series Manufacturers Cup oraz światowych finałów na żywo Manufacturers Cup

                  5.1.         Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy niniejszym udzielają Organizatorowi i/lub działającej w jego imieniu firmie Polyphony Digital Inc. zgody na publikowanie nagrań z ich rozgrywki oraz ich zdjęć / wizerunku w transmisjach z wydarzeń na żywo GT World Series Manufacturers Cup i światowych finałów na żywo Manufacturers Cup, a także na portalach społecznościowych lub blogach powiązanych z Zawodami oraz przyszłymi światowymi pucharami i mistrzostwami Gran Turismo™, zgodnie z zapisami punktu 24 („Promocja”) Regulaminu. Aby wycofać tę zgodę, należy się skontaktować z Organizatorem pod adresem contact-competitions@polyphony.co.jp.

                  5.2.         Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że nie będą publicznie ujawniać ani omawiać szczegółowych informacji na temat Zawodów, w tym informacji dotyczących wyników, zdjęć / filmów z wyścigów, transmisji itp.

                  5.3.         Uczestnicy biorący udział w wydarzeniach na żywo GT World Series Manufacturers Cup i światowych finałach Manufacturers Cup mogą zostać poproszeni o podpisanie formularza zgody, ponieważ wydarzenia na żywo mogą być filmowane.