PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

1.             Ograniczona liczba właścicieli kont Sony Entertainment Network („SEN”) (znanych wcześniej jako konta PlayStation®Network („PSN”)) otrzyma bezpłatnie ograniczoną liczbę punktów FIFA 18 Ultimate Team („Punkty FIFA”) w okresie zaczynającym się 26 lutego, a kończącym 31 marca 2018 r.

2.             Wybór kont SEN, które otrzymają Punkty FIFA, leży wyłącznie w gestii Organizatora. W ramach tej promocji nie będzie prowadzona żadna korespondencja na temat tego, czy dane konto SEN otrzyma Punkty FIFA.  Konta SEN, które w ramach tej promocji otrzymały lub otrzymają punkty FIFA, dostaną powiadomienie systemowe do 31 marca 2018 r.

3.             Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Punktów FIFA. Ponadto Punktów FIFA nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.

4.             Aby wykorzystać punkty FIFA, konto SEN musi mieć dostęp do danej wersji gry FIFA 18.

5.             Punkty FIFA nie mają terminu ważności, ale można je wykorzystać tylko w wersjach gry FIFA 18. Wszystkie inne gry FIFA są wyłączone z promocji.

6.             Punkty FIFA podlegają warunkom i zasadom korzystania, z uwzględnieniem sekcji 3 i 6 Umowy użytkownika EA.

7.             Nie można otrzymać nowych Punktów FIFA w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży.

8.             Wymagany dostęp do Internetu. Posiadacze kont SEN uczestniczący w Ofercie są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

9.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad lub innych nielegalnych działań, Organizator może, według własnego uznania, odmówić dostarczenia Punktów FIFA.

10.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie odbiorcy Punktów FIFA w utworzeniu lub zalogowaniu się na jej konto SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Punktów FIFA, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

11.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej promocji, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

12.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

13.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej promocji.

14.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania

15.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym posiadaczem konta SEN a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.