PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

1.             Ograniczona liczba posiadaczy kont w PlayStation®Network („PSN”) otrzyma bezpłatnie ograniczoną liczbę punktów FIFA 20 Ultimate Team („Punkty FIFA”) w okresie zaczynającym się 18 listopada 2019 r., a kończącym 31 grudnia 2019 r.

2.             Wybór kont, które otrzymają Punkty FIFA, leży wyłącznie w gestii Organizatora. W ramach tej promocji nie będzie prowadzona żadna korespondencja na temat tego, czy dane konto otrzyma Punkty FIFA.  Konta w PSN, które w ramach tej promocji otrzymały lub otrzymają punkty FIFA, dostaną powiadomienie systemowe do 31 grudnia 2019 r.

3.             Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Punktów FIFA. Ponadto Punktów FIFA nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.

4.             Aby wykorzystać punkty FIFA, konto musi mieć dostęp do danej wersji gry FIFA 20.

5.             Punkty FIFA nie mają terminu ważności, ale można je wykorzystać tylko w wersjach gry FIFA 20. Wszystkie inne gry FIFA są wyłączone z promocji.

6.             Punkty FIFA podlegają warunkom i zasadom korzystania, z uwzględnieniem sekcji 3 i 6 Umowy użytkownika EA.

7.             Nie można otrzymać nowych Punktów FIFA w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży.

8.             Wymagany dostęp do Internetu. Biorący udział w promocji posiadacze kont są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

9.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad lub innych nielegalnych działań, Organizator może, według własnego uznania, odmówić dostarczenia Punktów FIFA.

10.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie odbiorcy Punktów FIFA w utworzeniu lub zalogowaniu się na jej konto albo w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Punktów FIFA, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

11.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej promocji albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

12.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

13.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej promocji.

14.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania

15.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym Anglii. Umowa pomiędzy posiadaczem konta w PlayStation Network a Organizatorem zostaje uznana za zawartą i wykonywaną w Anglii.