PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Free month of PlayStation® Plus for selected SEN accounts.

 

1.      Ta oferta jest dostępna wyłącznie dla konta Sony Entertainment Network (SEN) wymienionego w wiadomości e-mail z ofertą. Przekazyywanie oferty jest niedozwolone, a dzielenie sią nią nie zostanie uznane. Na jedno kwalifikujące się konto SEN przypada tylko jedna oferta.

 

2.      Ten kod kuponu należy zrealizować do godz. 00:59 czasu polskiego, 1 grudnia 2017 r. Po tym czasie kod będzie nieważny.

 

3.      JEST TO SUBSKRYPCJA CIĄGŁA. O ile nie anulujesz subskrypcji przed końcem miesięcznego okresu subskrypcji, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona w formie płatnej subskrypcji miesięcznej i będzie odnawiana na koniec każdego okresu subskrypcji.

Czas trwania: do momentu anulowania.

Częstotliwość pobierania opłat: co miesiąc.

Pobierana kwota: 33 PLN do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie.

 

4.        Użytkownik zgadza się, żeby opłata za subskrypcję była pobierana z jego portfela SEN. Jeżeli w portfelu SEN nie ma wystarczającej ilości środków, wymaganą kwotą zostanie obciążona karta płatnicza zarejestrowana na koncie SEN, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie. Wymagane jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonych metodach płatności. Funkcję automatycznego odnawiania można wyłączyć w dowolnym momencie, a subskrypcja wygaśnie na koniec czasu jej trwania. Instrukcje rezygnacji z subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/  

 

5.        Zastosowanie mają warunki świadczenia usługi, polityka prywatności, warunki korzystania z kodu kuponu, warunki użytkowania oprogramowania oraz dodatkowe warunki dotyczące konkretnych treści/usług, a także ograniczenia dotyczące języka i kraju. Więcej informacji na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms. Jeżeli nie akceptujesz tych warunków, nie wykorzystuj kodu kuponu. Aby skorzystać z oferty, musisz mieć dostęp do PlayStation®Store oraz szerokopasmowe połączenie z internetem.

 

6.        Treści i usługi dostępne w PlayStation®Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców na utworzenie konta oraz zgodę osoby opłacającej rachunki na wykorzystanie tego kodu. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat.

 

7.        Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu. Gry dostępne w ramach subskrypcji PlayStation® Plus mogą ulec zmianie, prawo do korzystania tych gier kończy się wraz z anulowaniem subskrypcji.

 

8.        Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich konta SEN, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej. 

 

9.        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

10.    W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

11.    Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej oferty.

 

12.    „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

13.    W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.