playstation.com

Informacje prawne

Akt o usługach cyfrowych

Unijny akt o usługach cyfrowych 

Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące unijnego aktu prawnego o usługach cyfrowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE) (zwanego „DSA”).

Punkt kontaktowy

Zgodnie z art. 11 aktu DSA, Sony Interactive Entertainment (SIE) wyznaczyła holenderski oddział Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (SIENE) na swojego przedstawiciela prawnego do spraw związanych z DSA. 

Jedyny punkt kontaktowy do bezpośredniej komunikacji z Komisją Europejską, organami państw członkowskich i Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych w związku ze stosowaniem DSA to playstation_DSA_POC@sony.com .  

Prosimy o upewnienie się, że wszystkie wnioski związane z DSA są składane w języku angielskim lub zapewnione jest tłumaczenie na język angielski.  Kontaktując się ze SIENE, jedynym punktem kontantowym w sprawach związanych z DSA, należy podać następujące informacje:

·         Twoje imię i nazwisko;

·         Twój tytuł;

·         nazwę organu UE, w imieniu którego działa użytkownik; oraz

·         Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z użytkownikiem (musi to być oficjalny adres e-mail powiązany z odpowiednim organem UE).

Wspomniany powyżej punkt kontaktowy jest jedynym do bezpośredniej komunikacji z Komisją Europejską, organami państw członkowskich i Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych w związku ze stosowaniem DSA.Zgodnie z artykułem 12 aktu DSA, odbiorcy naszych usług mogą skontaktować się z SIENE, kontaktując się z Pomocą techniczną PlayStation . Użytkownicy mogą również zgłaszać nielegalne treści za pomocą naszych narzędzi do zgłaszania treści opisanych tutaj.