PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Warunki i zasady — szczegółowe zasady konkursu „Dni grania”

 

1.             W konkursie „Dni grania” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Australii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa. („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy).  Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Austrii, Australii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa.

2.             Rejestracja w ramach konkursu będzie możliwa od 29 maja 2018 r., godz.14:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia rejestracji”) do 8 czerwca 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego) („Data zakończenia rejestracji”).  Okres od Daty rozpoczęcia rejestracji do Daty zakończenia rejestracji włącznie określany jest mianem „Okresu trwania rejestracji. Konkurs trwa od 8 czerwca 2018 r., godz.01:01 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do 29 czerwca 2018 r., godz. 00.59 (czasu polskiego) („Data Zakończenia”) z uwzględnieniem konieczności zadania dodatkowych pytań finałowych.  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju, jednakże Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 i którejkolwiek z gier, w której możliwe jest zdobycie jedenastu (11) trofeów we wspomnianym powyżej systemie PlayStation®4. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), utworzyć je za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    zarejestrować się do konkursu na stronie www.playstation.com/days-of-play-competition

c)     wygrać jedno (1) trofeum każdego dnia, grając w jedną lub kilka gier w systemie PlayStation®4 między 8 czerwca 2018 r., godz. 00:01 a 18 czerwca 2018 r., godz 23:59, aby zebrać jedenaście (11) trofeów w czasie od 8 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.;

d)    zalogować się na konto SEN z urządzenia PlayStation®4 użytego do zdobycia trofeów do 19 czerwca 2018 r., godz. 00:49 (czasu polskiego).

e)     zalogować się na konto e-mail podane podczas rejestracji do konkursu;

f)     kliknąć wiadomość e-mail o temacie Konkurs „Dni grania”;

g)    kliknąć zawarte w wiadomości łącze, aby przejść na stronę pytań finałowych;

h)     w odpowiednim polu („Odpowiedz”) wpisać odpowiedzi na dwa pytania finałowe;

i)      wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”;

j)      Uczestnicy są odpowiedzialni za to, by ich wpis był zgodny z Warunkami korzystania z witrynyeu.playstation.com; oraz

k)     jeśli dwóch lub więcej uczestników z tego samego Państwa uczestniczącego udzieli równie prawidłowych odpowiedzi na pierwsze pytanie finałowe, o zwycięstwie zdecyduje odpowiedź na drugie pytanie finałowe;

l)      jeśli dwóch lub więcej uczestników z tego samego Państwa uczestniczącego udzieli równie prawidłowych odpowiedzi na pierwsze i drugie pytanie finałowe, będą musieli udzielić odpowiedzi na dodatkowe pytania finałowe, do momentu, aż jeden (1) z nich udzieli bardziej prawidłowej odpowiedzi. Dodatkowe pytania finałowe zostaną wysłane do uczestników za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji do konkursu.

5.             Rejestracja w PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

7.             W konkursie będzie dwudziestu (20) Zwycięzców (każdy określany mianem „Zwycięzca”) i sześćdziesięciu (60) Finalistów (każdy określany mianem „Finalista”). W każdym Państwie uczestniczącym będzie jeden (1) Zwycięzca i trzech (3) Finalistów. Każdy Zwycięzca i każdy Finalista zostanie wybrany przez Organizatora. Zwycięzcą zostanie uczestnik, który udzieli najbardziej prawidłowej odpowiedzi na pierwsze pytanie finałowe w Państwie uczestniczącym. Finalistami zostaną uczestnicy z drugą, trzecią i czwartą najbardziej poprawną odpowiedzią na pytanie finałowe w Państwie uczestniczącym. Organizator nie ma prawa wziąć udziału w konkursie. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

8.             Organizator konkursu powiadomi Zwycięzców oraz Finalistów pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adresy podane w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 2 (dwóch) tygodni po Dacie zakończenia.

9.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzcy oraz Finaliści muszą w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, identyfikator PSN, adres pocztowy, numer telefonu i datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi pocztowemu podanemu w momencie przystąpienia do konkursu, w przeciwnym razie Zwycięzcy i Finaliści mogą zostać zdyskwalifikowani.

10.          Każdy Zwycięzca otrzyma:

Jeden (1) system PlayStation®4 Edycja Limitowana „Dni grania” 500 GB;  

Jeden (1) zestaw startowy PlayStation®VR (gogle PlayStation®VR, PlayStation®Camera i jedną (1) kopię PlayStation® VR Worlds na PlayStation®4 w formie kodu kuponu, który należy zrealizować do 10 listopada 2020 roku w PlayStation®Store;

Jedną (1) 12-miesięczną subskrypcję PlayStation® Plus; 

Dwanaście (12) bonów do wykorzystania w PlayStation® Store (bony będą dodawane do portfela SEN Store Zwycięzców w miesięcznych ratach w pierwszą środę każdego miesiąca), „Miesięczny bon”, którego wartość jest określona w odpowiednich walutach w Wykazie 1;

o łącznej przybliżonej wartości. 1 499,97 EUR / 1 399,97 GBP / 2 559,90 NZD / 2 345,90 AUD / 1 1154,65 DKK / 480 407,68 HUF / 14 431,51 NOK / 108 008,59 RUB / 15 397,83 SEK / 38 554,50 CZK / 6 437,98 PLN („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 Każdy finalista otrzyma:

1 (jedną) 12-miesięczną subskrypcję PlayStation® Plus

o łącznej przybliżonej wartości 59,99 EUR / 49,99 GBP / 101,80 NZD / 93,25 AUD / 446,73 DKK / 19 125,65 HUF / 570,07 NOK / 4 363,89 RUB / 614,27 SEK / 1 541,13 CZK / 257,97 PLN („Nagroda dla Finalisty”).

11.          Aby otrzymać Miesięczny bon, zwycięzcy muszą upewnić się, że ich stan konta w portfelu SEN Store nie przekracza limitu konta oraz wartości Miesięcznego bonu, określonej w Wykazie 1, między godziną 00:00 a 23:59 w każdą pierwszą środę miesiąca. Jeśli stan konta w portfelu SEN Store zwycięzcy przekracza określoną wyżej wartość, Organizator wedle własnego uznania, może próbować dodać Miesięczny bon do odpowiedniego portfela SEN zwycięzcy w przyszłości.

12.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę dla każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą oraz

b)    Nagrodę dla każdego Finalisty przesyłką poleconą

 w ciągu 6 (sześciu) tygodni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy lub Finalistów.

13.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do nagrody dla Zwycięzcy i/lub do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

14.          Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

15.          Subskrypcje PlayStation®Plus są dostępne wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu. PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Aby wziąć udział w tej Ofercie, użytkownik musi mieć skończone 18 lat. Użytkownicy muszą mieć skończone 7 lat, by móc korzystać z PlayStation®Plus, a użytkownicy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców na korzystanie z PlayStation®Plus. Zastrzeżenie to nie dotyczy użytkowników z Niemiec, którzy muszą mieć skończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności. Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

16.          W przypadku, gdy w momencie zakończenia konkursu Zwycięzca lub Finalista ma już subskrypcję PlayStation®Plus, subskrypcja PlayStation®Plus stanowiąca część nagrody zostanie automatycznie dodana do bieżącej subskrypcji.

17.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

18.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

19.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

20.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

21.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finalistom (jeśli ich dotyczą).

22.          Każdy Zwycięzca i każdy Finalista wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

23.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, i/lub 9, albo korzysta z wielu kont i/lub z systemów zautomatyzowanych, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

24.          Od każdego Zwycięzcy i każdego Finalisty może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

25.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy i każdego Finalisty na swoich witrynach internetowych.  Nazwisko każdego ze Zwycięzców i Finalistów zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Days of Play Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

26.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

27.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

28.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.

 

Wykaz 1

 

Kraj

Waluta

Maksymalny stan konta portfela SEN Store

Wartość miesięcznych kodów kuponu

Wielka Brytania

GBP

120

70

Irlandia, Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Austria, Portugalia, Finlandia, Hiszpania, Słowacja

EUR

150

70

Dania

DKK

1200

520

Norwegia

NOK

1300

680

Szwecja

SEK

1400

720

Australia

AUD

250

110

Nowa Zelandia

NZD

250

120

Rosja

RUB

10500

5000

Polska

PLN

650

300

Czechy

CZK

4250

1800

Węgry

HUF

45000

22500