playstation.com

Informacje prawne

DAYS OF PLAY: PLAYSTATION® PLAYER CELEBRATION 2021

OFICJALNE ZASADY

 

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI ORAZ MÓC WYGRAĆ I ODEBRAĆ NAGRODĘ, NIE JEST WYMAGANE DOKONANIE ŻADNEGO ZAKUPU. DOKONANIE ZAKUPU ani płatności NIE ZWIĘKSZA SZANS UCZESTNIKA NA WYGRANĄ.

 

 

1.     SPONSOR: sponsora promocji Days of Play: PlayStation® Player Celebration („Promocja”) przedstawiono w poniższej tabeli dla Krajów lub Regionów uczestniczących w Promocji.

 

SPONSOR

ADRES

KRAJE

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania („Region SIEE”)

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone

Argentyna, Brazylia, Chile, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone („Region SIEA”)

Sony Interactive Entertainment Inc

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio, 108-8270, Japonia

Hongkong, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Singapur, Tajlandia, Tajwan („Region SIEI”)

 

2.     Okres promocji: promocja rozpoczyna się 11 maja 2021 r. o godzinie 05:00 czasu PDT w USA, a kończy się 7 czerwca 2021 r. o godzinie 23:59:59 czasu PDT w USA („Całkowity okres Promocji”). Oficjalnym zegarem Promocji jest komputer Sponsora.

 

3.     Warunki uczestnictwa: w Promocji może wziąć udział wyłącznie osoba, która: (i) jest legalnym rezydentem Kraju/regionu uczestniczącego w Promocji; (ii) ukończyła 18 (osiemnaście) lat i w momencie przystąpienia do Promocji jest pełnoletnia w świetle przepisów obowiązujących w państwie, regionie lub na terytorium swojego zamieszkania; (iii) w momencie przystąpienia do Promocji posiada konsolę PlayStation®4 lub PlayStation®5 bądź ma dostęp do takiej konsoli; (iv) posiada konto PlayStationTMNetwork („Konto PSN”) oraz (v) ma aktywne szybkie połączenie internetowe i jest wpisana do PlayStationTMNetwork („PSN”) podczas gry. Każda taka osoba będzie określana jako „Uczestnik”.

 

Pracownicy spółki nadrzędnej Sponsora oraz jego spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych oraz agencji reklamowych i promocyjnych (łącznie „Podmioty zaangażowane w Promocję”), a także członkowie ich najbliższej rodziny (np. współmałżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo, jak również osoby powiązane z nimi w wyniku kolejnego małżeństwa, bez względu na miejsce ich zamieszkania) oraz osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym, niezależnie od tego, czy są z nimi spokrewnione, nie mogą brać udziału w Promocji ani wygrywać przewidzianych w niej nagród. Warunki te są nieważne, jeśli będą sprzeczne z prawem obowiązującym w danym miejscu.

 

Przystąpienie do niniejszej Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika pełnej i bezwarunkowej zgody na akceptację niniejszych Oficjalnych zasad oraz decyzji i interpretacji Sponsora, które będą ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z Promocją. Na potrzeby Promocji Sponsor może kontaktować się z Uczestnikami pocztą elektroniczną. Sponsor użyje adresów e-mail powiązanych z identyfikatorami PSN Uczestników podanymi w zgłoszeniu do udziału w Promocji. Uczestnicy nie będą mieli możliwości zmiany adresu e-mail.

 

W przypadku Argentyny, Brazylii, Chile i Meksyku Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub zmiany Promocji albo jakiejkolwiek jej części. 

 

Kraje/Regiony uczestniczące w Promocji” to: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Węgry i Wielka Brytania.

 

4.     STRUKTURA PROMOCJI: każdy Uczestnik zostanie członkiem społeczności składającej się z Uczestników pochodzących z każdego Kraju/regionu uczestniczącego w Promocji („Społeczność”). Niniejsza Promocja składa się z 3 (trzech) etapów (każdy indywidualnie to „Etap”), które odbędą się w trakcie trwania Całkowitego okresu Promocji. Członkowie Społeczności będą grać wspólnie, a ich zadaniem będzie osiągnięcie dwóch celów wyznaczonych na każdym Etapie („Cele Społeczności”).

 

5.     JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą wpisać się na swoje konto PSN na stronie www.playstation.com, kliknąć łącza do przycisku formularza rejestracji w Promocji na stronie playstation.com/days-of-play-celebration i wypełnić formularz, akceptując Oficjalne zasady.

 

Po przystąpieniu do Promocji wszyscy Uczestnicy pozostaną członkami Społeczności aż do końca Całkowitego okresu Promocji. Uczestnicy, którzy zarejestrują się między godz. 05:00 czasu PDT w dniu 11 maja 2021 r. a godz. 23:59 czasu PDT w dniu 17 maja 2021 r., mogą wziąć udział w Etapie 1, Etapie 2 i Etapie 3 Promocji. Uczestnicy, którzy zarejestrują się po godz. 23:59 czasu PDT w dniu 17 maja 2021 r., ale przed zakończeniem Etapu 1, mogą wziąć udział tylko w Etapie 2 i Etapie 3 Promocji. Uczestnicy, którzy zarejestrują się po godz. 23:59 czasu PDT w dniu 24 maja 2021 r., ale przed zakończeniem Etapu 2, mogą wziąć udział tylko w Etapie 3 Promocji.

 

Limit zgłoszeń: każda osoba może przesłać maksymalnie jedno (1) zgłoszenie w czasie trwania Okresu Promocji. Jeśli zostanie zarejestrowane więcej niż jedno (1) zgłoszenie od tej samej osoby, to wszystkie jej zgłoszenia mogą według uznania Sponsora zostać zdyskwalifikowane. Uczestnicy nie mogą używać więcej niż jednego (1) adresu e-mail ani konta. Nie mogą też używać wielu tożsamości. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że uczestnik korzysta do celów udziału w Promocji z więcej niż jednego adresu e-mail lub z wielu tożsamości, to może on według uznania Sponsora zostać zdyskwalifikowany i może nie kwalifikować się do otrzymania nagrody.

WAŻNE: w przypadku wypełniania zgłoszenia do PROMOCJI na urządzeniu mobilnym mogą obowiązywać opłaty za wysyłanie wiadomości i przesył danych. Zalecamy Uczestnikom zapoznanie się z cennikiem swojego operatora SIECI KOMÓRKOWEJ. Aby zdobyć nagrodę w NINIEJSZEJ PROMOCJI, nie jest wymagana rejestracja na urządzeniu mobilnym.

 

6.     Aby zdobyć nagrody, członkowie Społeczności mają za zadanie wspólnie osiągnąć Cele Społeczności wyznaczone dla poszczególnych Etapów.

 

Cele Społeczności na każdym Etapie obejmują cele związane z: (i) liczbą gier rozegranych przez członków Społeczności („Cel dotyczący gier”) oraz (ii) liczbą trofeów zdobytych przez członków Społeczności („Cel dotyczący trofeów”). Dodatkowo w ramach Celów dotyczących gier i Celów dotyczących trofeów dostępne będą cele bonusowe. Postępy Społeczności będą śledzone na stronie playstation.com/days-of-play-celebration.

 

W przypadku osiągnięcia przez Społeczność celów wyznaczonych dla poszczególnych etapów Społeczność otrzymuje nagrody oraz nagrody bonusowe za dany Etap zgodnie z poniższą tabelą i przechodzi do następnego Etapu.

 

 

Daty Etapów

Cel dotyczący gier

Bonusowy cel dotyczący gier

Cel dotyczący trofeów

Bonusowy cel dotyczący trofeów

Nagrody*

Nagrody bonusowe

Etap 1

Od godziny 00:01 czasu PDT w dniu 18 maja 2021 r. do godziny 23:59 czasu PDT w dniu 24 maja 2021 r.

 

2 400 000 gier

3 000 000 gier

7 200 000 trofeów

8 800 000 trofeów

Użytkownicy PS4 otrzymają: 1 (jeden) dynamiczny motyw PS4 i 1 (jeden) awatar PSN

 

Użytkownicy PS5 otrzymają: 1 (jeden) awatar PSN

Wszyscy Uczestnicy otrzymają: 3 (trzy) awatary PSN

Etap 2

 Od godziny 00:01 czasu PDT w dniu 25 maja 2021 r. do godziny 23:59 czasu PDT w dniu 31 maja 2021 r.

2 900 000 gier

3 600 000 gier

8 500 000 trofeów

10 400 000 trofeów

Wszyscy Uczestnicy otrzymają: 5 (pięć) awatarów PSN

Wszyscy Uczestnicy otrzymają: 3 (trzy) awatary PSN

Etap 3

Od godziny 00:01 czasu PDT w dniu 01 czerwca 2021 r. do godziny 23:59 czasu PDT w dniu 07 czerwca 2021 r.

 

3 000 000 gier

3 700 000 gier

9 000 000 trofeów

11 000 000 trofeów

Użytkownicy PS4 otrzymają: 1 (jeden) dynamiczny motyw PS4 i 1 (jeden) awatar PSN

 

Użytkownicy PS5 otrzymają:

1 (jeden) awatar PSN

Wszyscy Uczestnicy otrzymają: 3 (trzy) awatary PSN

 

* Należy pamiętać, że Uczestnicy, którzy są użytkownikami PS5, nie będą mogli pobrać dynamicznych motywów PS4, które stanowią część Nagrody za Etap 1 oraz Nagrody za Etap 3. Nie są zapewniane żadne narody alternatywne.

 

Uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich trzech Etapach, w których osiągnięte zostaną wszystkie Cele dotyczące gier oraz Cele dotyczące trofeów dla wszystkich trzech etapów (z wyjątkiem celów bonusowych), otrzymają dodatkową nagrodę obejmującą 1 (jeden) dynamiczny motyw PS4 oraz 1 (jeden) awatar PSN („Nagroda skumulowana”). Należy pamiętać, że Uczestnicy, którzy są użytkownikami PS5, nie będą mogli pobrać dynamicznego motywu PS4, który jest uwzględniony w Nagrodzie skumulowanej. Nie są zapewniane żadne narody alternatywne.

 

Wymagania dotyczące celu:

Aby osiągnąć Cel dotyczący gier, Uczestnicy mogą grać w dowolnie wybraną przez siebie grę. Gry rozegrane przez Uczestnika na poszczególnych Etapach będą wliczane do całkowitej liczby gier rozegranych przez Społeczność tylko wtedy, gdy Uczestnik grał w grę przez co najmniej jedną godzinę na danym Etapie. Liczba gier rozegranych przez Uczestnika zostanie policzona podwójnie do całkowitej liczby gier rozegranych przez Społeczność na danym Etapie, w którym Uczestnik grał z innymi Uczestnikami, którzy znajdują się na jego liście znajomych.

 

Jeśli chodzi o Cele dotyczące trofeów, to trofea zdobyte przez Uczestnika w trakcie danego Etapu będą liczyły się do całkowitej liczby trofeów zdobytych przez Społeczność na tym Etapie, przy czym obowiązuje limit 6 trofeów dziennie.

 

7.     WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY I SZANSE NA WYGRANĄ

Po zakończeniu Etapu Uczestnicy ze wszystkich Krajów/regionów uczestniczących w Promocji, którzy tworzyli daną Społeczność przed rozpoczęciem tego Etapu, otrzymają nagrody („Zwycięzcy”) za ten Etap. Podział nagród jest następujący:

 

·       Nagroda za Etap 1:

o   nagroda dla użytkowników PS4: 1 (jeden) dynamiczny motyw PS4 i 1 (jeden) awatar PSN

o   nagroda dla użytkowników PS5: 1 (jeden) awatar PSN

o   nagroda bonusowa dla wszystkich Uczestników: 3 (trzy) awatary PSN

·       Nagroda za Etap 2:

o   nagroda dla wszystkich Uczestników: 5 (pięć) awatarów PSN

o   nagroda bonusowa dla wszystkich Uczestników: 3 (trzy) awatary PSN

·       Nagroda za Etap 3:

o   nagroda dla użytkowników PS4: 1 (jeden) dynamiczny motyw PS4 i 1 (jeden) awatar PSN

o   nagroda dla użytkowników PS5: 1 (jeden) awatar PSN

o   nagroda bonusowa dla wszystkich Uczestników: 3 (trzy) awatary PSN

·       Nagroda skumulowana:

o   nagroda dla użytkowników PS4: 1 (jeden) dynamiczny motyw PS4 i 1 (jeden) awatar PSN

o   nagroda dla użytkowników PS5: 1 (jeden) awatar PSN

 

Wszyscy potencjalni Zwycięzcy zostaną potwierdzeni przez Sponsora (znajdującego się pod adresem podanym w Sekcji 1):

 

Potwierdzenie Zwycięzców

Etap 1

25 maja 2021 r.

Etap 2

1 czerwca 2021 r.

Etap 3

8 czerwca 2021 r.

 

Zwycięzcy otrzymają wiadomość od Sponsora z informacją o wygranej oraz Kodami promocyjnymi, przesłaną za pośrednictwem systemu komunikatów PSN do konsoli PlayStation®4 lub PlayStation®5. Aby odebrać Nagrodę za Etap 1 lub Etap 2 lub Etap 3 oraz Nagrodę skumulowaną, Zwycięzcy muszą użyć tych kodów w PlayStation™Store. Kody promocyjne na wszystkie nagrody wygasają 31 maja 2022 r.

 

Przybliżona wartość rynkowa każdej z Nagród wynosi 0 USD.

 

A.     Łączna wartość nagród: łączna wartość rynkowa Nagród wynosi 0 USD. Nagrody nie mają wartości ani zastosowania poza PlayStation Network i nie można ich sprzedać, przekazać ani wymienić na prawdziwe pieniądze lub przedmioty posiadające wartość.

 

B.     Szanse na wygraną: szanse na wygranie Nagrody za Etap 1, Nagrody za Etap 2, Nagrody za Etap 3 oraz Nagrody skumulowanej zależą od tego, kiedy Uczestnik przystąpił do Promocji oraz czy Społeczność osiągnie wszystkie Cele Społeczności za wszystkie trzy Etapy.

 

8.     Ograniczenie odpowiedzialności: ŻADNE Z POSTANOWIEŃ ZAPISANYCH W NINIEJSZYCH ZASADACH NIE WYŁĄCZA ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPONSORA ZA OSZUSTWO, UMYŚLNE WYKROCZENIE, ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE, W JAKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA Z MOCY PRAWA. Przystępując do niniejszej Promocji, uczestnicy zgadzają się, że Podmioty zajmujące się Promocją wraz z każdym z ich podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych, przedstawicieli, konsultantów, wykonawców, radców prawnych oraz agencji reklamowych, public relations, promocyjnych, zajmujących się realizacją i marketingowych, a także dostawców stron internetowych wraz z członkami ich kadry kierowniczej, dyrektorami, akcjonariuszami, pracownikami, przedstawicielami, osobami wyznaczonymi i pełnomocnikami („Zwolnione strony”) nie są odpowiedzialne za: (i) zagubienie, opóźnienie w dostarczeniu, niekompletne dostarczenie, kradzież, nieprawidłowe skierowanie, brak części opłaty pocztowej ani brak możliwości dostarczenia wiadomości e-mail/SMS bądź przesyłki pocztowej; (ii) jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu, awarie oraz problemy z połączeniem lub dostępnością dotyczące komputera, telefonu, satelity, sieci kablowej, sieci komputerowej, sprzętu elektronicznego bądź internetowego lub oprogramowania; (iii) zniekształconą, nieprawidłową lub zakłóconą transmisję danych, problemy z dostępem do usług/sieci, dostępność lub duży ruch; (iv) jakiekolwiek błędy techniczne, mechaniczne, drukarskie, typograficzne lub inne; (v) nieprawidłowe lub niedokładne zapisanie informacji podawanych podczas rejestracji albo brak zapisania bądź utratę takich informacji; (vi) jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, usterki, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnej, błędy techniczne, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do Promocji; (vii) jakiekolwiek obrażenia oraz uszkodzenia komputera związane z uczestnictwem w promocji bądź przyjęciem Nagrody ani (viii) zgłoszenia przesłane po terminie, sfałszowane, zagubione, nieodpowiednio umieszczone, niewłaściwie skierowane, zmanipulowane, niekompletne, usunięte, uszkodzone, zniekształcone lub z innego powodu niezgodne z Oficjalnymi zasadami. Poza tym Podmioty zajmujące się Promocją nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku braku odebrania lub dostarczenia powiadomienia wysłanego do zwycięzcy.     

 

Przystępując do promocji, każdy uczestnik: (i) przyjmuje niniejsze Oficjalne zasady, w tym wymogi dotyczące przystąpienia do Promocji; (ii) zrzeka się wszelkich praw do roszczeń dotyczących niejednoznaczności niniejszych Oficjalnych zasad; (iii) zrzeka się wszystkich swoich praw do wnoszenia roszczeń i występowania na drogę sądową przeciwko którejkolwiek ze Zwolnionych stron w związku z Promocją oraz (iv) zgadza się bez ograniczenia czasowego i nieodwołalnie zwolnić każdą ze Zwolnionych stron z odpowiedzialności dotyczącej wszelkich roszczeń, procesów sądowych, postanowień, przyczyn powództwa, postępowań, żądań, grzywien, kar, obciążeń, kosztów i wydatków (w tym m.in. uzasadnionych kosztów adwokackich), które mogą powstać w związku z: (a) Promocją, w tym między innymi działaniami związanymi z Promocją lub ich elementami, a także zgłoszeniami uczestnika, uczestnictwem lub brakiem możliwości uczestnictwa w Promocji; (b) naruszeniem prywatności, praw osobistych, praw ochrony wizerunku lub praw własności stron trzecich; (c) przyjęciem, obecnością, odbiorem, podróżą związaną z udziałem, dostarczeniem, posiadaniem, wadami, wykorzystaniem, brakiem wykorzystania, niewłaściwym wykorzystaniem, niezdolnością do wykorzystania, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, zaniedbaniem lub umyślnym wykroczeniem w związku z wykorzystaniem Nagrody (lub jej dowolnej części); (d) wszelkimi zmianami dotyczącymi Nagród (lub ich części); (e) błędem ludzkim; (f) jakimkolwiek bezprawnym, niestarannym bądź nieuprawnionym działaniem lub zaniechaniem przez Zwolnioną Stronę; (g) zaginięciem, opóźnionym dostarczeniem, kradzieżą, niewłaściwym skierowaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem nagród (bądź jakiejkolwiek ich części) lub (h) zaniedbaniem bądź umyślnym wykroczeniem przez uczestnika.

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Promocja nie będzie mogła się odbyć zgodnie z planem, Sponsor zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji według własnego uznania (ale za zgodą Régie des alcools, des courses et des jeux („Régie”) w prowincji Quebec, Kanada), czy anulować, zakończyć, zmienić bądź zawiesić Promocję, czy też ją kontynuować. Prawo to dotyczy również wyboru zwycięzcy w sposób, który Sponsor uzna za sprawiedliwy i uzasadniony, w tym wybór zwycięzcy spośród kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych przed anulowaniem, zakończeniem, modyfikacją lub zawieszeniem. W żadnym wypadku nie zostanie przyznane więcej Nagród, niż określono w niniejszych Oficjalnych zasadach. Jeśli z powodu błędu technicznego, typograficznego, mechanicznego, administracyjnego, drukarskiego, produkcyjnego, komputerowego lub innego, więcej osób, niż określono w niniejszych Oficjalnych zasadach, zostanie wskazanych jako zwycięzcy, to w celu wyłonienia ostatecznego zwycięzcy będzie przeprowadzone losowanie spośród osób, które złożą roszczenie do zwycięstwa.

 

BEZ OGRANICZENIA DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ WSZYSTKO, CO JEST ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ PROMOCJĄ, W TYM NAGRODY, ZOSTANIE DOSTARCZONE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI RĘKOJMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI.

 

9.     PRAWO WŁAŚCIWE: w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy niniejsze Zasady oraz wszelkie spory z nich wynikające lub związane z Promocją podlegają następującym warunkom:

 

SPONSOR REGIONALNY

PRAWO WŁAŚCIWE

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

W przypadku Uczestników zamieszkujących w Regionie SIEE niniejsze Zasady będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii, a strony (każdy Uczestnik i Organizator) będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii.

Sony Interactive Entertainment, LLC

W przypadku Uczestników zamieszkujących w kraju z Regionu SIEA (z wyjątkiem mieszkańców Quebec) niniejsze Zasady podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie spory, które nie podlegają arbitrażowi i nie są wszczynane przed sądem ds. drobnych roszczeń, mogą być wnoszone przez każdą ze stron do sądu właściwego, albo do sądów wyższej instancji stanu Kalifornia w hrabstwie San Mateo albo do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii.

MIESZKAŃCY QUEBEC: wszelkie spory sądowe dotyczące postępowania lub organizacji konkursu publicznego mogą być zgłaszane do Régie w celu rozstrzygnięcia.  Wszelkie spory sądowe dotyczące przyznania nagrody mogą być zgłaszane do Régie wyłącznie w celu świadczenia pomocy stronom w osiągnięciu porozumienia.

Sony Interactive Entertainment Inc.

W przypadku Uczestników zamieszkujących w Regionie SIEI niniejsze Zasady będą interpretowane zgodnie z prawem Japonii, a strony (każdy Uczestnik i Organizator) będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Sądu Okręgowego w Tokio.

 

Uczestnik i Sponsor regionalny poddają się wyłącznej jurysdykcji odpowiednich sądów określonych powyżej, a ponadto zrzekają się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, właściwości miejscowej i niewłaściwego forum wobec tych sądów. W przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego mającego na celu wyegzekwowanie jakiejkolwiek części niniejszej umowy wszystkie koszty i opłaty, w tym honoraria prawników, będą opłacane przez stronę przegraną.

 

10.  PRYWATNOŚĆ: polityka prywatności Sponsora jest dostępna pod adresem https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/

 

W odniesieniu do Argentyny, Brazylii, Chile i Meksyku: uczestnictwo obejmuje wyraźną zgodę na publiczne rozpowszechnianie, transmisję, retransmisję, reprodukcję lub publikację filmów, fotografii, zdjęć lub obrazów lub nagrań głosowych albo Danych osobowych Uczestników, a w szczególności zwycięzcy, we wszystkich środkach komunikacji (wizualnej, dźwiękowej lub innej, w tym prezentacji w telewizji ogólnodostępnej, telewizji kablowej, satelitarnej, radiu, Internecie itp.) w dowolnym celu w czasie trwania konkursu i do 3 (trzech) lat po jego zakończeniu, bez prawa do żądania wynagrodzenia lub rekompensaty. Uczestnicy gwarantują, że nie istnieją strony trzecie, które mają wyłączne prawa do prezentacji, publikacji, rozpowszechniania lub powielania głosu albo danych osobowych. W przeciwnym razie zobowiązują się zwolnić Sponsora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z tego powodu. Uczestnicy potwierdzają, że udział nie powoduje u nich żadnych szkód finansowych, dlatego zrzekają się wszelkich roszczeń związanych ze spadkiem ich dochodów.

 

W odniesieniu do Argentyny – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Uczestnicy mogą uzyskać bezpłatny dostęp do przekazanych danych w odstępach nie krótszych niż 6 (sześć) miesięcy, chyba że udowodniony zostanie uzasadniony interes w tym zakresie zgodnie z przepisami art. 14 ust. 3 ustawy nr 25,326. KRAJOWA DYREKCJA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, organ kontrolny ustawy nr 25,326.

 

11.  Prawa ochrony wizerunku: biorąc udział w niniejszej Promocji, każdy Uczestnik udziela zgody Sponsorowi na wykorzystywanie jego identyfikatora PSN i awatara w związku z uzasadnionym upublicznieniem Promocji w kanałach PlayStation.

 

Sponsor musi opublikować lub udostępnić informacje wskazujące, że miało miejsce ważne przyznanie nagród oraz że nagrody zostały przyznane potwierdzonym zwycięzcom. W celu wypełnienia tego obowiązku Sponsor może opublikować nazwisko i kraj/region pochodzenia zwycięzców. Jeśli Zwycięzca sprzeciwia się upublicznieniu lub udostępnieniu jego nazwiska, powinien skontaktować się ze Sponsorem na adres e-mail podany w Polityce prywatności. Należy pamiętać, że Sponsor może mimo to być zobowiązany do przekazania pełnej listy Zwycięzców organowi regulacyjnemu lub innym stronom trzecim, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lokalnego.

 

12.  Postanowienia ogólne: udział w Promocji w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie powoduje nieważność takiego udziału. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, co do którego stwierdzi lub którego będzie podejrzewać według własnego uznania, że manipulował przy systemie obsługi Promocji, działa z naruszeniem niniejszych Oficjalnych zasad, postępuje w sposób niesportowy lub zamierza zakłócić prawidłowe działanie niniejszej Promocji. Udział w Promocji w sposób inny niż opisany w niniejszych Oficjalnych zasadach powoduje nieważność takiego udziału. Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba zarejestrowała się lub próbowała zarejestrować się więcej niż raz, używając wielu numerów telefonów, adresów e-mail, adresów zamieszkania, wielu tożsamości, adresów IP lub korzystała z serwerów proxy bądź stosowała podobne metody, to wszystkie zgłoszenia tej osoby zostaną uznane za nieważne, a osoba ta nie otrzyma żadnej Nagrody, do której mogła uzyskać uprawnienie. Korzystanie z metod opartych na robotyzacji, automatyzacji, stosowaniu makr bądź programowaniu lub metod stworzonych przez strony trzecie, a także innych, podobnych metod, spowoduje unieważnienie przystąpienia do Promocji oraz dyskwalifikację dopuszczającej się tego osoby. Uczestnicy lub potencjalni zwycięzcy mogą być zobowiązani do przedstawienia dowodu tożsamości i uprawnień do uczestnictwa, zgodnie z wymaganiami Sponsora. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości zwycięzcy zwycięskie zgłoszenie zostanie uznane za dokonane przez uprawnionego posiadacza konta e-mail, które zostało przekazane na formularzu rejestracyjnym powiązanym z tym zgłoszeniem. „Uprawniony posiadacz konta” oznacza osobę fizyczną, która jest przypisana do adresu e-mail przez dostawcę internetowego, dostawcę usług internetowych lub inną organizację (np. firmę, instytucję oświatową) odpowiedzialną za przydzielanie adresów e-mail dla domeny związanej z podanym adresem e-mail. Od każdego uczestnika może być wymagane okazanie dowodu na to, że jest on uprawnionym posiadaczem konta. UWAGA: WSZELKIE PRÓBY UMYŚLNEGO USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB ZAKŁÓCENIA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA PROMOCJI STANOWIĄ NARUSZENIE PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W PRZYPADKU PODJĘCIA TAKIEJ PRÓBY SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA LUB INNEGO RODZAJU ZADOŚĆUCZYNIENIA OD OSOBY BĄDŹ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE TEJ PRÓBY W PEŁNYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad — lub jakiekolwiek użyte w nich słowo, wyrażenie, klauzula, zdanie bądź inny fragment — zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za niewykonalne bądź nieważne, to postanowienie takie lub jego fragment zostanie zmienione albo usunięte w taki sposób, aby pozostałe postanowienia niniejszych Oficjalnych zasad pozostały ważne i wykonalne. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad albo dokumentów dotyczących Nagrody nie wpływa na ważność ani wykonalność któregokolwiek innego postanowienia. Żaden uczestnik nie ma prawa do zmieniania niniejszych Oficjalnych zasad ani wprowadzania do nich poprawek. Nieegzekwowanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad nie stanowi zniesienia tego postanowienia, które pozostaje w pełni obowiązujące. Wszystkie przesłane zgłoszenia oraz materiały stają się własnością Sponsora i nie będą zwracane. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy zasadami Promocji zawartymi w niniejszych Oficjalnych zasadach a zasadami Promocji zawartymi w jakichkolwiek materiałach promocyjnych (w tym między innymi w materiałach dostępnych w punktach sprzedaży, w reklamach telewizyjnych i drukowanych, na opakowaniach i w innych materiałach promocyjnych) pierwszeństwo mają zasady Promocji określone w niniejszych Oficjalnych zasadach.

 

13.  Lista zwycięzców: aby uzyskać listę Zwycięzców, zainteresowane osoby powinny wysłać zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem na adresy podane w poniższej tabeli dla swojego regionu:

 

Adres

Region SIEA

Lista Zwycięzców — Promocja Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone

Region SIEE

Lista Zwycięzców — Promocja Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania

Region SIEI

Lista Zwycięzców — Promocja Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio 108-8270, Japonia

 

Wnioski o listę Zwycięzców należy składać nie później niż 30 dni po zakończeniu Całkowitego okresu Promocji.

 

Jeśli Zwycięzca sprzeciwia się publicznemu udostępnieniu jego nazwiska, powinien skontaktować się ze Sponsorem na adres e-mail podany w Polityce prywatności.

 

 

© Sony Interactive Entertainment LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.