PlayStation.com

Legal

 
 

Rabat „koszykowy” na wiele zakupów — zasady i warunki

Kup jedną, druga gratis

SCEEgrudzień 2015

 

 

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

Brak

 

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności.

„Określona liczba produktów”

Brak

„Minimalna liczba produktów”

2

„Kwalifikujące się produkty”

Co najmniej „Minimalna liczba produktów” wymienionych na stronie https://store.playstation.com/#!/cid=STORE-MSF75508-BOGOFDEC2015/

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®3, sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

25-12-2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego)

 

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo.

„Dzień rozpoczęcia”

10-12-2015, godz. 01:01 (czasu polskiego)

„Kod rabatowy”

Kod rabatowy uprawniający do zniżki w wysokości 50% przy zakupie co najmniej „Minimalnej liczby produktów” „Kwalifikujących się produktów” w „Kwalifikującym się sklepie”.

„Dzień wygaśnięcia Kodu rabatowego”

25-12-2015, godz. 00:59 (czasu polskiego)

 

1.             Niniejszy kod rabatowy na produkty w koszyku („Oferta”) jest dostępny dla mieszkańców Państw uczestniczących, będących posiadaczami konta Sony Entertainment Network („SEN””) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) i spełniających Dodatkowe wymogi kwalifikowania („Kwalifikowane osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Uczestnicy Promocji muszą w Okresie promocyjnym:

 

    a) zalogować się na swoje konto SEN i dodać Kwalifikujące się produkty do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz

    b) wykorzystać Kod rabatowy w momencie finalizowania zakupu i złożyć zamówienie, stosując Dopuszczalną metodę płatności.

 

4.             Niniejsza Oferta nie obejmuje zakupów „poza koszykiem”, takich jak (i) zamówienia przedpremierowe; (ii) subskrypcje, takie jak PlayStation®Plus czy PlayStation™Music; i (iii) filmy na żądanie oraz materiały wypożyczane w ramach PlayStation™Now.

 

5.             Jeżeli Kod rabatowy ma zastosowanie do Określonej liczby produktów, Kod rabatowy będzie mieć zastosowanie do najtańszej Określonej liczby produktów w koszyku.  Za wszelkie dodatkowe produkty zostanie pobrana pełna kwota.

 

6.             Założenie konta PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia i Polityki prywatności PSN.

 

7.             Kody rabatowe wygasają w Dniu wygaśnięcia Kodu rabatowego.

 

8.             Kody rabatowe podlegają zasadom i warunkom korzystania: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

9.             W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi promocjami. Kodów rabatowych nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.  Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.  Nie można otrzymać nowego Kodu rabatowego w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży poprzedniego Kuponu.

 

10.          Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów zakupionych przy użyciu Kodu rabatowego odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.  Wszelkie produkty zakupione przy użyciu Kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich. Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Kodu rabatowego, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

 

11.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

12.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

13.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Osoby kwalifikującej się w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich konta SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Kodu rabatowego, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej.

 

14.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

17.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.