PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Polityka prywatności

(dla komputerów PC i urządzeń mobilnych)

Niniejsza aplikacja jest obsługiwana i udostępniana przez firmę Sony Interactive Entertainment Europe Limited z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania („SIEE”). W przypadku zainstalowania tej aplikacji przez użytkownika i korzystania z niej możemy gromadzić dane dotyczące użytkownika. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono sposób gromadzenia danych za pośrednictwem naszych aplikacji, a także sposoby kontaktowania się z nami w razie jakichkolwiek pytań lub obaw.

 

W przypadku uzyskiwania dostępu do niniejszej aplikacji lub korzystania z niej za pośrednictwem witryny internetowej obsługiwanej przez stronę trzecią, ta strona trzecia również może gromadzić dane dotyczące użytkownika. Przed zainstalowaniem niniejszej aplikacji i rozpoczęciem korzystania z niej należy przeczytać warunki korzystania z oprogramowania i witryn internetowych oraz politykę prywatności tej strony trzeciej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób te dane będą wykorzystywane.

 

1.                  Jakiego rodzaju dane gromadzimy?

 

Gromadzone przez nas dane użytkowników

W przypadku gdy aplikacja umożliwia dokonanie rejestracji, możemy poprosić o podanie takich danych, jak imię, nazwa użytkownika, adres e-mail, kod pocztowy, wiek, płeć, numery telefonów oraz informacje dotyczące produktów. W naszych aplikacjach mogą znajdować się ankiety opcjonalne, mające na celu uzyskanie opinii użytkownika na temat różnych produktów i usług. W przypadku korzystania przez użytkownika z narzędzi społecznościowych możemy przechowywać zawartość i komunikaty wysyłane i odbierane przez użytkownika, a także zastrzegamy sobie prawo do monitorowania komunikacji użytkownika.

 

Przed przekazaniem nam danych osobowych dotyczących innych osób (na przykład w przypadku wysyłania do znajomych informacji o promocjach) użytkownik zawsze ma obowiązek uzyskania zgody tych osób. Należy upewnić się, że wszelkie przekazywane dane osobowe są ścisłe i aktualne, a także powiadomić nas w razie zmian. 

 

Dane, które możemy gromadzić automatycznie za pomocą aplikacji

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do którejś z naszych aplikacji, możemy automatycznie zbierać dane, takie jak na przykład:

·      identyfikator internetowy lub identyfikator konta użytkownika (jeśli użytkownik wpisuje się do sieci PSN) lub inne identyfikatory przekazywane nam przez strony trzecie, jeśli aplikacja jest udostępniana w usłudze nienależącej do PlayStation (np. w serwisie Facebook lub Steam);

·      adres IP i identyfikator urządzenia użytkownika (unikatowy numer, który identyfikuje użytkowane urządzenie, np. adres MAC) oraz datę i godzinę wpisu;

·      przybliżona lokalizacja użytkownika uzyskana na przykład na podstawie adresu IP, chyba że prawo lub użytkownik zezwalają na uzyskanie dokładniejszych informacji o lokalizacji;

·      informacje o urządzeniu, którego używa użytkownik, i sposobie jego użytkowania, np. model i numer seryjny oraz ustawienia urządzenia (np. ustawienia zdjęć, gry zdalnej, kontroli rodzicielskiej);

·      sposób użytkowania aplikacji, np. które poziomy gry użytkownik ukończył, jaką muzykę odtwarza, jakie treści przegląda, udostępnia czy pobiera, z jakich usług korzysta i przez jaki czas, w tym jak często korzysta z czatu, forów i innych usług komunikacyjnych.

 

 

2. Co robimy z gromadzonymi danymi?

 

Zgromadzone dane wykorzystujemy na wiele sposobów:

·         do obsługi naszych aplikacji oraz w celu udostępniania użytkownikowi żądanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, pokojów czatu, tablic ogłoszeniowych, promocji oraz konkursów;

·         do realizacji żądań obsługi klienta;

·         do wewnętrznych analiz i badań, mających na celu usprawnianie działania naszych aplikacji oraz innych produktów i usług;

·         do przesyłania użytkownikom biuletynów i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług PlayStation oraz Sony Entertainment Network, a także ofert, produktów i usług udostępnianych przez wybrane firmy trzecie, jednak wyłącznie w granicach dozwolonych przez prawo lub na żądanie klienta (część „Jak anulować subskrypcję?” poniżej);

·         do przesyłania administracyjnych wiadomości e-mail (na przykład w przypadku, gdy użytkownik nie pamięta swojego hasła);

·         do zapobiegania oszustwom i nadużyciom w naszych witrynach internetowych, aplikacjach oraz usługach lub do wykrywania ich.

 

 

 

 

Zgromadzone dane użytkowników możemy łączyć i analizować, aby lepiej zrozumieć naszych klientów i ich demografię, transakcje i zachowanie we wszystkich naszych produktach i usługach. Analiz tych używamy w wymienionych wyżej celach.

 

Możemy też używać danych użytkownika do tworzenia anonimowych statystyk i łączyć je z informacjami o użytkowniku posiadanymi przez strony trzecie (np. dostawców danych demograficznych lub socjoekonomicznych albo innych dostawców usług) w celu tworzenia wzbogaconych anonimowych statystyk.

 

3. Kto jeszcze ma dostęp do danych dotyczących użytkownika?

 

Dostęp do danych dotyczących użytkownika mogą uzyskiwać firmy stowarzyszone z nami, nasi lokalni dystrybutorzy oraz inne organizacje, które wykonują dla nas prace. Ma to na celu zarządzanie tymi danymi w naszym imieniu oraz dostarczanie użytkownikowi żądanych informacji i usług.

 

Współpracujemy również z firmami trzecimi, które pomagają nam w usprawnianiu i analizowaniu korzystania z naszych aplikacji w celu zapewnienia użytkownikom najlepszych wrażeń. Te firmy generują dane statystyczne dotyczące użytkowania i są upoważnione do korzystania z danych osobowych użytkownika, wyłącznie gdy jest to niezbędne do świadczenia tych usług na rzecz naszej firmy.

 

Niektóre z tych firm mogą przetwarzać dane użytkownika w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), takich jak Stany Zjednoczone lub Japonia. Prawodawstwo dotyczące ochrony danych obowiązujące w tych krajach może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak prawodawstwo w EOG, ale tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, stosujemy zalecane przez Komisję Europejską środki, by w odpowiednim stopniu chronić dane użytkownika. W przypadku braku zgody użytkownika na przesyłanie jego danych w ten sposób użytkownik nie powinien uzyskiwać dostępu do naszych aplikacji ani z nich korzystać.

 

W wyjątkowych okolicznościach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli będzie tego wymagać prawo lub w celu zapewnienia naszej firmie lub innemu podmiotowi ochrony lub obrony przed działaniami niezgodnymi z prawem albo szkodliwymi. Jeśli nasza firma zostanie sprzedana lub poddana restrukturyzacji, dane użytkownika mogą zostać przekazane jako stanowiące część naszej firmy.

 

4. Zabezpieczenia

 

Podejmujemy uzasadnione ekonomicznie działania na rzecz ochrony danych osobowych użytkownika. Obejmuje to konfigurację procesów i procedur mających na celu ograniczenie do minimum nieupoważnionego dostępu do danych użytkownika oraz ich ujawniania. Nie gwarantujemy jednak, że wyeliminujemy wszystkie zagrożenia związane z nadużyciami danych osobowych użytkownika przez intruzów. Użytkownik powinien przechowywać wszystkie hasła do kont w bezpieczny sposób i nie powinien ujawniać ich innym osobom. W przypadku wykrycia nieupoważnionego użycia swojego hasła lub innego naruszenia zabezpieczeń użytkownik powinien niezwłocznie się z nami skontaktować. 

 

Tablice ogłoszeniowe, pokoje czatu oraz inne obszary społecznościowe, do których można uzyskiwać dostęp za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji są publicznie dostępne. Użytkownik powinien unikać ujawniania w tych obszarach jakichkolwiek informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika lub innych osób. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę ani za bezpieczeństwo informacji ujawnianych przez użytkownika w tych obszarach. 

 

 

 

 

5. Jak anulować subskrypcję?

 

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas informacji marketingowych, może kliknąć łącze zamieszczone w dowolnej marketingowej wiadomości e-mail lub przejść do obszaru rejestracji w witrynie internetowej, w której dokonał rejestracji i zmienić swoje opcje komunikacji. Innym sposobem, w przypadku gdy użytkownik nie rejestrował się w żadnej witrynie internetowej, jest wysłanie pod adres unsubscribe@eu.playstation.com wiadomości e-mail z tematem „Unsubscribe”.

 

6. Kontaktowanie się z nami

 

W przypadku pytań ogólnych zapraszamy do kontaktu z obsługą klienta — szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.playstation.com/get-help/contact-us.

 

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania informacji na temat rodzaju jego danych osobowych przechowywanych przez organizację oraz sposobów przetwarzania tych danych. Jeśli użytkownik zechce dowiedzieć się, jakie dane na jego temat aktualnie przechowujemy, zapraszamy do wysłania wiadomości do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych, pod adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania, z podaniem adresu witryny internetowej, w której użytkownik dokonał rejestracji lub za pośrednictwem której uzyskał dostęp do naszej aplikacji. Uwaga: możemy poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości oraz naliczyć niewielką opłatę administracyjną.

 

Ostatnia aktualizacja: październik 2015 r.