PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Promocja PlayStation®Plus — Warunki i zasady

12-miesięczna subskrypcja tańsza o 25% — marzec 2016

 

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®3, sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation®Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”

16-03-2016 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Dzień zakończenia”

31-03-2016 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Produkt w promocji”

12-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus w cenie niższej o 25%. Na koniec okresu subskrypcji zostanie ona automatycznie odnowiona na kolejne 12-miesięczne okresy, w bieżącej cenie w PlayStation®Store.

 

1.             Z tej oferty PlayStation®Plus („Oferta”) mogą skorzystać posiadacze kont Sony Entertainment Network („SEN”) (znanych wcześniej jako PlayStation®Network („PSN”)), którzy obecnie nie korzystają z subskrypcji PS Plus („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia. Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

 

3.             Kwalifikujące się osoby mogą kupić Produkt w promocji w Kwalifikujących się sklepach w trakcie Okresu promocyjnego.

 

4.             Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty.

 

5.             Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

 

6.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

7.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu. PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers. Wymagane podanie informacji o karcie kredytowej/debetowej. Subskrypcja PS Plus jest odnawiana automatycznie na koniec okresu jej trwania, w aktualnej cenie w PS Store. Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

 

8.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

9.             Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

10.            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

11.            W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

12.            Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty.

 

13.            „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

14.            W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.