PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Promocja PlayStation®Plus — Warunki i zasady

15 miesięcy w cenie 12 – lipiec 2017

 

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”

03.07.2017 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Dzień zakończenia”

10.07.2017 r., godz. 11.00 (czasu polskiego)

„Produkt w promocji”

15-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus w cenie standardowej subskrypcji 12-miesięcznej.  Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Użytkownik będzie obciążany co 12 miesięcy pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation®Store.

 

1.             Z tej oferty PlayStation®Plus („Oferta”) mogą skorzystać posiadacze kont Sony Entertainment Network („SEN”) (znanych wcześniej jako PlayStation®Network („PSN”)), którzy w momencie zakupu tej oferty nie korzystają z subskrypcji PS Plus („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

 

3.             Kwalifikujące się osoby mogą kupić Produkt w promocji w Kwalifikujących się sklepach w trakcie Okresu promocyjnego.

 

4.             Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty. 

 

5.             Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

 

6.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

7.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers.  Wymagane podanie informacji o karcie kredytowej/debetowej.    Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

 

8.             Ta subskrypcja to ciągła subskrypcja płatna. Po upływie pierwszych 15 miesięcy z Twojego portfela będzie co miesiąc pobierana stała opłata subskrypcyjna w obowiązującej w danym momencie cenie 12-miesięcznej subskrypcji PlayStation®Plus.

 

Stała opłata subskrypcyjna: 195 zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie

 

Częstotliwość pobierania opłat: co dwanaście miesięcy (po upływie pierwszych 15 miesięcy subskrypcji)

 

Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania

 

Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie bieżącego miesiąca subskrypcji. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale nie otrzymasz zwrotu już dokonanych płatności.

 

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Gdy klikniesz [Zamów i zapłać], włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu SEN nie będzie wystarczającej ilości środków na odnowienie subskrypcji, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na Twoim koncie, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

 

9.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

10.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

11.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

12.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

13.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty.

 

14.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

15.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.