PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Bezpłatna 14-dniowa subskrypcja PlayStation® Plus dla wybranych kont SEN

 

1.       Ta oferta jest dostępna wyłącznie dla konta Sony Entertainment Network (SEN) wymienionego w wiadomości e-mail z ofertą („Kwalifikujące się konta SEN”). Nie można jej przekazywać. Na jedno kwalifikujące się konto SEN przypada tylko jedna oferta.

 

2.       Kwalifikujące się konta SEN otrzymają automatycznie subskrypcję PlayStation® Plus, która zostanie włączona między 3 a 5 stycznia 2018 r. i będzie aktywna przez 14 dni. 

 

3.       Po zakończeniu 14-dniowego okresu subskrypcja zostanie wyłączona.  Jeżeli zechcesz kontynuować subskrypcję w formie płatnej z opcją płatności co miesiąc, co kwartał lub co rok, kup subskrypcję, korzystając z jednej z następujących metod:

 

·         W PlayStation Store na PS4 – przejdź do [PlayStation Store] i przewiń w menu bocznym do pozycji [PlayStation Plus].

·         W PlayStation Store w internecie – przejdź na kartę Gry i wybierz PlayStation Plus.

·         W centrum PlayStation Plus – przejdź do [PlayStation Plus] po prawej stronie ekranu głównego PS4 i wybierz [Dołącz do PlayStation Plus].

·         Odwiedź współpracujący z nami sklep stacjonarny i kup kartę podarunkową PlayStation Plus (kod kuponu) – instrukcje, jak zrealizować kod kuponu, znajdziesz na stronie https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/store---transactions/voucher-redemption/how-to-redeem-a-voucher-code/

 

4.         Zastosowanie mają warunki świadczenia usługi, polityka prywatności, warunki użytkowania oprogramowania oraz dodatkowe warunki dotyczące konkretnych treści/usług, a także ograniczenia dotyczące języka i kraju. Więcej informacji na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

5.         Treści i usługi dostępne w PlayStation®Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców na utworzenie konta. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat.

 

6.         Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu. Gry dostępne w ramach subskrypcji PlayStation® Plus mogą ulec zmianie, prawo do korzystania tych gier kończy się wraz z wygaśnięciem subskrypcji.

 

7.         Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich konta SEN, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej. 

 

8.         Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

9.         W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

10.     Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej oferty.

 

11.     „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

12.     W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.