Updated 18 sierpnia 2015

Aktualizowanie oprogramowania systemowego PlayStation 3 za pośrednictwem komputera

Dowiedz się dlaczego warto aktualizować oprogramowania systemowego oraz jak pobrać najnowszą wersję oprogramowania systemu PlayStation 3, korzystając z komputera.

 
 

Dlaczego mam aktualizować oprogramowanie systemowe PlayStation 3?

Aktualizacja oprogramowania systemu PlayStation 3 może zawierać poprawki zabezpieczeń, nowe albo poprawione ustawienia lub funkcje oraz inne elementy, które mają wpływ na bieżącą wersję systemu operacyjnego.  Zachęcamy do okresowego odwiedzania strony aktualizacji oprogramowania systemowego w celu pobierania aktualizacji oprogramowania. Zalecamy też, aby w systemie PlayStation 3 była zawsze zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego.

Co mam zrobić w trakcie pobrania danych aktualizacji?

 1. Na nośniku pamięci utwórz folder, w którym zapiszesz dane aktualizacji.  Za pomocą komputera utwórz na nośniku pamięci lub w urządzeniu USB folder o nazwie „PS3”.  W tym folderze utwórz kolejny, o nazwie „UPDATE”.
 2. Pobierz aktualizację, zapisując pliki w folderze „UPDATE” utworzonym w kroku 1.  Kliknij tutaj, aby znaleźć plik aktualizacji  (łącze do pliku aktualizacji znajdziesz w kroku 2 sekcji „Procedura pobierania danych aktualizacji”).  
  Upewnij się, że dane zostały zapisane zgodnie z poniższą instrukcją.  Jeśli dane zostaną zapisane nieprawidłowo, system PlayStation 3 nie rozpozna aktualizacji.

Nazwa folderu musi w całości być zapisana wielkimi literami.

 • Lokalizacja: Zapisz plik w podfolderze UPDATE folderu PS3
 • Nazwa pliku: Zapisz plik pod nazwą PS3UPDAT.PUP.

Jak zainstalować aktualizację?

W trakcie aktualizacji oprogramowania systemowego:

 • W trakcie aktualizowania nie należy wyłączać systemu PlayStation 3  (na czas trwania procesu aktualizacji dotykowy włącznik umieszczony na przednim panelu systemu PlayStation 3 staje się nieaktywny).
 • Upewnij się, że kontroler bezprzewodowy SIXAXIS cały czas pozostaje podłączony bezpośrednio do systemu PlayStation 3 kablem USB.

Jeśli przed ukończeniem aktualizacji dojdzie do jej anulowania, oprogramowanie systemowe może zostać uszkodzone, a system może wymagać naprawy serwisowej.

 1. Włóż nośnik pamięci/podłącz urządzenie USB z danymi aktualizacji do systemu PlayStation 3.
 2. W menu głównym systemu PlayStation 3 wybierz opcję Ustawienia, a następnie [Aktualizacja systemu].  Naciśnij  (przycisk x).
 3. Wybierz opcję [Aktualizacja z użyciem nośnika pamięci] i naciśnij  (przycisk X).System automatycznie przeszukuje nośnik pamięci/urządzenie USB i znajduje zapisane tam dane aktualizacji.
 4. Naciśnij  (przycisk X), aby uruchomić aktualizację.  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację.
 5. Potwierdź, że aktualizacja przebiegła pomyślnie. Po ukończeniu aktualizacji przejdź do opcji Ustawienia w menu głównym PlayStation 3, a następnie do sekcji [Ustawienia systemowe] > [Informacje o systemie].  Jeśli w polu Oprogramowanie systemowe będzie widniał numer wersji aktualizacji, będzie to oznaczało, że proces instalowania zakończył się powodzeniem.

Uwaga: Po pomyślnym zakończeniu procesu aktualizowania możesz usunąć dane aktualizacji z nośnika pamięci/urządzenia USB.