Updated 10 sierpnia 2015

Jak korzystać z funkcji Przywróć ustawienia domyślne w systemie PlayStation 3

W tym artykule dowiesz się jak przywrócić wszystkich pierwotnych domyślnych wartości ustawień i jak to wpłynie na Twój system PlayStation 3.

 
 

Kiedy przywrócić domyślne ustawienia systemu PlayStation 3?

W przypadku niektórych problemów może być konieczne przywrócenie wszystkich pierwotnych domyślnych wartości ustawień systemu PlayStation 3.

Funkcja Restore Default Settings (Przywróć ustawienia domyślne) przywróci wszystkie poniższe ustawienia (i wymaże wszystkie uprzednio zapisane ustawienia):

 • BD/DVD Settings (Ustawienia BD/DVD)
 • Music Settings (Ustawienia muzyczne)
 • Chat Settings (Ustawienia rozmów)
 • System Settings (Ustawienia systemowe)
 • Date and Time Settings (Ustawienia daty i godziny)
 • Accessory Settings (Ustawienia akcesoriów).
 • Display Settings (Ustawienia wyświetlacza)
 • Sound Settings (Ustawienia dźwięków)
 • Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń)
 • Network Settings (Ustawienia sieciowe)
 • Internet Browser Settings (Ustawienia przeglądarki internetowej)

Uwaga: Nie należy mylić tej funkcji z opcją [Przywróć system PS3], która stanowi kolejną pozycję w tym samym menu.  Opcja [Przywróć system PS3] nie tylko przywraca ustawienia domyślne, ale także powoduje usunięcie całej zawartości dysku twardego  (w przypadku użycia opcji [Przywróć system PS3] utracisz całą zapisaną zawartość dysku twardego systemu PS3).

Jaka jest procedura przywracania ustawień domyślnych w systemie PlayStation 3?

 1. Z najwyższego poziomu menu głównego systemu PlayStation 3 przejdź do sekcji Ustawienia  > [Ustawienia systemowe] > [Przywróć ustawienia domyślne].
 2. Po wybraniu opcji [Przywróć ustawienia domyślne] zostanie wyświetlona lista ustawień, które mają być przywrócone.  Przewiń je, a następnie naciśnij  (przycisk X), aby przywrócić ustawienia.
 3. Po zakończeniu tej operacji zostanie wyświetlony ekran początkowej konfiguracji, który pojawił się przy pierwszym włączeniu systemu PlayStation 3.  Konieczne będzie przejście procesu początkowej konfiguracji, aby rozpocząć korzystanie z systemu PlayStation 3.