Updated 1 marca 2017

Co można zrobić, jeśli w systemie PlayStation 2 wystąpią problemy z kartą pamięci?

W tym artykule dowiesz się co zrobić, jeśli nie możesz zapisać grę bądź usunąć danych na karcie pamięci (8 MB) (do PlayStation 2).

 
 
  1. Upewnij się, że oprogramowanie zapisywane na karcie pamięci (8 MB) dla PlayStation 2 jest w formacie PlayStation 2.
  2. Upewnij się, że używasz karty pamięci licencjonowanej dla systemu PlayStation, sprawdzając, czy znajduje się na niej oficjalne logo PlayStation. Firma SIEE nie może zagwarantować, że nielicencjonowane karty pamięci będą działać niezawodnie.Uwaga: w przeszłości karty pamięci 8 MB przeznaczone dla systemu PlayStation 2 były produkowane przez inne firmy. Karta jest uważana za licencjonowaną i zatwierdzoną do użycia, o ile ma oficjalne logo PlayStation.
  3. Upewnij się, że karta pamięci jest pewnie umieszczona w gnieździe konsoli.
  4. Postępuj zgodnie z procedurami zapisywania właściwymi dla gry, którą próbujesz zapisać.  W razie potrzeby zapoznaj się z instrukcjami zapisywania, które znajdują się w instrukcji oprogramowania.
  5. Upewnij się, że na karcie pamięci jest wystarczająca ilość miejsca, aby zapisać dane.
  6. Jeśli to możliwe, sprawdź, czy karta pamięci działa prawidłowo, wkładając ją do innego systemu PlayStation 2. Jeśli karta nie działa prawidłowo, może być konieczna jej wymiana.

Jeśli ten problem wystąpi wielokrotnie w odniesieniu do tej samej gry, możesz skontaktować się z jej wydawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji.  Jeśli wydawcą gry nie jest firma SIEE, musisz nawiązać bezpośredni kontakt z odpowiednią firmą.

Jakie mogą być przyczyny uszkodzenia plików?

Jeśli karta pamięci zostanie wyjęta w chwili, gdy system PlayStation 2 próbuje uzyskać dostęp do informacji, może dojść do uszkodzenia pliku.  Może do tego także dojść, gdy podczas próby uzyskania przez system PlayStation 2 dostępu do informacji na karcie pamięci zostanie wyłączone zasilanie.

Sprawdź używaną kartę pamięci, aby upewnić się, że jest ona licencjonowana.  Firma Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) zaleca korzystanie jedynie z produktów, które są przez nią zatwierdzone i licencjonowane.  Jeśli dany produkt jest oznaczony logo PlayStation (podobnym do tego, które znajduje się na kieszeni na płytę w systemie PlayStation 2), jest on licencjonowany przez firmę SIEE.  Zalecamy, aby korzystać wyłącznie z następujących kart pamięci: 

  • Numer modelu: SCPH-1020 (umożliwia zapis WYŁĄCZNIE oprogramowania w formacie PlayStation). 
  • Numer modelu: SCPH-10020 (umożliwia zapis WYŁĄCZNIE oprogramowania w formacie PlayStation 2).

Jeśli twoja karta pamięci nie jest wyprodukowana przez firmę Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ani licencjonowana przez nią do użycia z systemem PlayStation 2, odradzamy korzystanie z niej.  Nie sprawdzono, czy działają one poprawnie w systemie PlayStation 2 i w związku z tym firma SIEE nie poleca korzystania z nich.

Produkty, które nie spełniają surowych norm jakości obowiązujących produkty SIEE mogą od razu albo po dłuższym okresie ich użytkowania spowodować uszkodzenia systemu PlayStation 2. Firma SIEE nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z nieprzetestowanych i nielicencjonowanych produktów. Ich użycie spowoduje także unieważnienie wszelkich gwarancji na produkty SIEE. Za uszkodzenie produktu firmy SIEE przez nielicencjonowane urządzenie peryferyjne i odszkodowanie z tego tytułu odpowiada firma, która wyprodukowała dany produkt.

Znane są przypadki uszkodzeń plików, do których doszło, ponieważ gra została zapisana podczas używania „kodu do oszukiwania”.  Jeśli gra przechowuje wszystkie zapisy stanów w jednym pliku, w przypadku używania „kodu do oszukiwania” do zapisywania należy użyć innej karty pamięci.  Może to zmniejszyć ryzyko utraty pliku ze stanami gry, który nie zawierał „kodów do oszukiwania”.

Dlaczego nie mogę usunąć uszkodzone pliki?

Część uszkodzonych plików zapisanych stanów gry udaje się usunąć przy pierwszej próbie, a części nie.  Zanim uszkodzony plik zostanie pomyślnie usunięty z kart pamięci (8 MB) systemu PlayStation 2, może być potrzebnych kilka prób.  Możliwe jednak, że usunięcie niektórych uszkodzonych plików będzie całkowicie niemożliwe.

Problem z płytą

Jak usunąć pliki z karty pamięci?

Zainstaluj kartę pamięci (8 MB) (dla PlayStation 2) w systemie PlayStation 2.

Włącz zasilanie i sprawdź, czy do systemu nie jest włożona płyta.

Wybierz opcję Browser (Przeglądarka) z menu głównego i naciśnij przycisk X.

Wybierz ikonę karty pamięci (8 MB) (dla PlayStation 2), z której chcesz usunąć pliki.

Powinno być teraz możliwe przejrzenie zawartości karty pamięci (8 MB) (dla PlayStation 2).  Zaznacz odpowiedni plik i wybierz polecenie Usuń.  Do przewijania listy plików możesz użyć przycisków kierunkowych w kontrolerze.