Updated 16 czerwca 2016

Nie można ładować ani zapisywać danych gier na dysku twardym systemu PS3

Dowiedz się co zrobić, jeśli system PlayStation 3 nie może zapisywać lub ładować danych gier.

 
 
  1. Upewnij się, że w systemie PlayStation 3 jest zainstalowana najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego.

Aby sprawdzić oprogramowanie systemowe, przejdź do menu XMB i wybierz kolejno Ustawienia > Ustawienia systemowe > [Informacje o systemie].

Przejdź do strony Sony z aktualizacjami dla systemu PlayStation i zaktualizuj oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji.

 
 
  1. Usuń plik gry za pomocą narzędzia do obsługi danych gry.
  • Pojedyncze zapisane stany gier i inne pliki mogą być uszkodzone i trzeba będzie je usunąć.
  • Przejdź do menu XMB i wybierz kolejno Gra > [Narzędzie do obsługi danych gry].
  • Zaznacz plik z danymi gry, który chcesz usunąć.

Jeśli problem będzie się powtarzać, może być konieczne przywrócenie systemu PlayStation 3.

  1. Przejdź do trybu bezpiecznego i przywróć dane swojego systemu PlayStation 3.
  • Możesz skorzystać z trybu bezpiecznego w celu usunięcia z dysku twardego uszkodzonych danych.

Z menu trybu bezpiecznego wybierz opcję 4 — Odbuduj bazę danych.

  • (4) Odbuduj bazę danych: System PlayStation 3 usunie wszystkie dane z dysku twardego i odbuduje bazę danych. 
 
 
  1. Zainstaluj ponownie grę.
  • W celu zainstalowania gry na nowo, włóż ponownie płytę lub pobierz ponownie grę ze swojej listy pobierania w PlayStation Store.