Updated 10 sierpnia 2015

Jak korzystać z adaptera kart pamięci w systemie PlayStation 3

Dowiedz się, jak korzystać z adaptera kart pamięci w systemie PlayStation 3 by zarządzać zapisanymi plikami.

 
 
 1. Podłącz adapter kart pamięci do jednego z gniazd USB w systemie PlayStation 3.
 2. Włóż do adaptera kartę pamięci 8 MB (dla PlayStation 2) lub kartę pamięci PlayStation.
 3. Przejdź do ikony Gra w menu głównym systemu PlayStation 3. Przewiń w dół do pozycji menu [Narzędzie Memory Card (PS/PS2)] i naciśnij  (przycisk X). 
 4. Na ekranie ukaże się ikona symbolizująca kartę pamięci umieszczoną w adapterze. W zależności od rodzaju użytej karty pamięci będzie ona mieć oznaczenie [Memory Card (PS2)] or [Memory Card (PS)].
 5. Aby rozpocząć proces kopiowania zawartości karty na dysk twardy systemu PlayStation 3, zaznacz ikonę karty i naciśnij przycisk  (przycisk X). 
 6. Na ekranie ukaże się następujący komunikat:

  „Zapisane dane na wybranej Memory Card zostaną skopiowane na dysk twardy. Czy chcesz kontynuować?”

  Ustaw kursor na opcji [Tak] i naciśnij  (przycisk X), aby kontynuować.
 7. Na następnym ekranie ukaże się nazwa, która zostanie przypisana do wewnętrznej karty pamięci, którą chcesz utworzyć. Będzie to nazwa „[Wewnętrzna Memory Card]” po której może następować numer. 

  Aby zmienić tę nazwę na nazwę niestandardową, ustaw kursor na opcji [Wewnętrzna Memory Card] i naciśnij przycisk X w celu wyświetlenia klawiatury ekranowej. Wprowadź preferowana nazwę i naciśnij przycisk Start, aby powrócić poprzedniego ekranu.

  Aby przejść dalej z ekranu nazw, przenieś kursor na opcję [OK] i naciśnij  (przycisk X). 
 1. W tym momencie zawartość karty pamięci zostanie skopiowana na dysk twardy systemu PlayStation 3. Zostanie wyświetlony żółty pasek informujący o postępie operacji kopiowania. 

  Dopóki proces ten nie dobiegnie końca, nie wyłączaj systemu PlayStation 3 i nie wyjmuj karty pamięci ani adaptera karty pamięci.
 2. Po zakończeniu kopiowania na ekranie ukaże się następujący komunikat:

  Aby użyć wewnętrznej Memory Card, należy przypisać ją do gniazda. Aby wyznaczyć gniazdo, wybierz wewnętrzną Memory Card w opcji [Narzędzie kart pamięci], a następnie wyznacz gniazdo w menu opcji”.

  Aby opuścić ten ekran, musisz nacisnąć  (przycisk Kółko).
 1. Zawartość skopiowana z fizycznej karty pamięci znajduje się teraz na jednej z wewnętrznych kart pamięci systemu PlayStation 3.

  Zawartość wewnętrznej karty pamięci można zobaczyć w sekcji Gra > [Narzędzie Memory Card (PS/PS2)] menu głównego PlayStation 3.