Updated 10 sierpnia 2015

Jak usunąć z systemu PlayStation 3 plik z zapisanymi danymi dla gry?

W tym artykule dowiesz się, jak usunąć z systemu PlayStation 3 plik z zapisanymi danymi dla gry.

 
 

Pamiętaj, że usunięcie tego pliku nie wpłynie na żadne statystyki online.

Aby usunąć z systemu PlayStation 3 plik z zapisanymi danymi dla gry, wykonaj następujące czynności:

  1. Z menu głównego systemu PS3 przejdź do sekcji Gra > [Narzędzie do obsługi danych gry]. 
    Uwaga: upewnij się, że została wybrana opcja [Narzędzie do obsługi danych gry]. Nie wybieraj opcji [Narzędzie do obsługi zapisanych danych], ponieważ spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych plików gry.
  2. Znajdź plik z zapisanymi danymi dla gry (tj. nazwę określonej gry, która była rozgrywana) do usunięcia. Naciśnij  (przycisk Trójkąt) i wybierz opcję [Usuń]. Naciśnij  (przycisk X), aby potwierdzić usunięcie. Spowoduje to usunięcie pliku z zapisanymi danymi dla wybranej gry.
    Uwaga: w przypadku próby ponownego zagrania w tę samą grę pojawi się monit o zainstalowanie pliku z zapisanymi danymi dla tej gry. Ponowna instalacja zajmie kilka minut.