Updated 21 sierpnia 2015

Jak sprawić, by system PlayStation Vita rozpoznawał komputer PC/Mac?

Jeśli podłączasz PlayStation Vita do komputera PC lub Mac, ten artykuł pomoże Ci zainstalować oprogramowanie wymagane do rozpoznania systemu.

 
 

Aby można było połączyć system PlayStation Vita z komputerem i przeprowadzać takie działania, jak kopiowanie danych, konieczne jest zainstalowanie na komputerze PC lub Mac programu Asystent menedżera zawartości dla PlayStation. Pobierz program Asystent menedżera zawartości dla PlayStation i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby zainstalować aplikację.

  1. Podłącz system PlayStation Vita do komputera PC/Mac.

Podłącz system PlayStation Vita do komputera PC/Mac za pomocą kabla USB, który został dostarczony wraz z systemem PlayStation Vita (podłącz kabel do systemu tak, aby logo PS było skierowane w górę). Komputer PC/Mac musi być podłączony do Internetu. Jeśli komputer PC/Mac rozpozna system PlayStation Vita, na pasku stanu w komputerze ukaże się komunikat informujący o podłączeniu systemu PlayStation Vita.

Uwaga: Przy pierwszym podłączeniu systemu PlayStation Vita do komputera PC/Mac zainstalowanie sterowników urządzenia może zająć kilka minut.

Jeśli system PlayStation Vita nadal nie będzie rozpoznawany, sprawdź następujące możliwości:

  • Zrestartuj komputer PC/Mac.
  • Odłącz i ponownie podłącz kabel USB.
  • Spróbuj użyć innego portu USB.
  • Zaktualizuj sterownik USB.
  1. Uruchom aplikację Menedżer zawartości w systemie PlayStation Vita.

Gdy system PlayStation Vita zostanie rozpoznany, skopiuj żądane materiały za pomocą aplikacji [Menedżer zawartości] w systemie PlayStation Vita. Aby uzyskać więcej informacji o tej aplikacji, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi Menedżera zawartości online.

Uwaga: Nie możemy zapewnić pomocy technicznej dla komputera PC/Mac, którego używasz. Jeśli po wypróbowaniu procedury opisanej na tej stronie problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z dostawcą swojego komputera PC/Mac, podając mu informacje o swoim sprzęcie i czynnościach podjętych w celu rozwiązania problemu.