Updated 1 marca 2017

Utwórz kopię zapasową danych z dysku twardego w systemie PlayStation 3 za pomocą Narzędzia do kopii zapasowych

W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć kopię zapasową wszystkich danych zawartych na dysku twardym systemu PlayStation 3 za pomocą Narzędzia do kopii zapasowych lub ręcznie zapisać ją na wymiennym nośniku pamięci lub na nośniku pamięci masowej.

 
 

Pamiętaj, że następujące materiały są chronione przed kopiowaniem i nie zostaną przeniesione:

 • Dane zabezpieczone z użyciem technologii DRM (cyfrowego zarządzania prawami)
 • Dane gier w formacie PlayStation
 • Dane gier w formacie PlayStation 2
 • Dane zapisanych stanów gier w formacie PlayStation 3 oznaczone jako nieeksportowalne

Jak korzystać z Narzędzia do kopii zapasowych?

Przejdź do opcji Ustawienia > [Ustawienia systemowe] i wybierz opcję [Narzędzie do kopii zapasowych]. Zostaną wyświetlone trzy opcje do wyboru:

 • Utwórz kopię zapasową: Tworzy kopię zapasową wszystkich danych z dysku twardego PlayStation 3 i zapisuje ją na zewnętrznym nośniku pamięci masowej.
 • Przywróć: Wykorzystując kopię zapasową zapisaną na zewnętrznym nośniku pamięci, przywraca dane na dysk twardy systemu PlayStation 3.
 • Usuń dane zapasowe: Usuwa dane kopii zapasowej.

Wybierz odpowiednią opcję. Upewnij się, że na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej jest wystarczająca ilość wolnego miejsca, aby zapisać dane z systemu PlayStation 3. Nie można zapisywać kopii zapasowych na płytach CD-R ani innych nośnikach optycznych.

Jak działa ręczne kopiowanie danych z dysku twardego systemu PlayStation 3 na nośnik pamięci masowej?

Jeśli chcesz ręcznie utworzyć kopię zapasową danych systemu PlayStation 3, musisz dodatkowo zaznaczyć poszczególne pliki przeznaczone do skopiowania i ręcznie skopiować je na docelowy nośnik. 

 • Używając odpowiedniego złącza/portu, podłącz swój wymienny nośnik pamięci masowej do systemu PlayStation 3.
 • W menu głównym systemu PlayStation 3 musisz wskazać folder, z którego chcesz kopiować informacje (muzykę, zdjęcia, gry, filmy itp.) i nacisnąć  (przycisk X).
 • Po wybraniu pliku do skopiowania zaznacz go i naciśnij przycisk Trójkąt.
 • Zostanie wyświetlone menu zawierające trzy opcje (kopiowanie, usuwanie, informacje).
 • Wybierz opcję Kopiuj i naciśnij  (przycisk X).
 • Zaznacz nośnik docelowy i naciśnij  (przycisk X). Rozpocznie się transfer pliku na nośnik wymienny. Ukaże się ekran statusu z informacją o postępie kopiowania.
 • Następnie zostanie wyświetlony ekran z komunikatem „Copy Complete. Select X to exit back to your Media Options menu” (Kopiowanie ukończone. Naciśnij  (przycisk X),  aby powrócić do menu opcji nośników). Naciśnij przycisk  (przycisk X).
 • Plik zostanie skopiowany na wymienny nośnik pamięci. 

Aby sprawdzić, czy transfer udał się, zaznacz nośnik wymienny, naciśnij przycisk Trójkąt i wybierz opcję Wyświetl wszystko. Zostaną wyświetlone wszystkie pliki na wymiennym nośniku pamięci. Możesz także podłączyć nośnik do innego systemu (komputer, PlayStation Portable) i za jego pomocą wyświetlić pliki.