Updated 17 sierpnia 2015

Kopia zapasowa zawartości dysku twardego systemu PlayStation 3

W tym artykule dowiesz się jak korzystać z różnych metod tworzenia kopii zapasowej danych, zapisanych w systemie PlayStation 3.

 
 

Jak wykonać kopię zapasową na dysku internetowym dla członków PlayStation Plus?

  • Subskrybenci usługi PS Plus mogą tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych stanów gier i zapisywać je na bezpiecznym dysku internetowym.

Jak wykonać kopię zapasową za pomocą Narzędzia do kopii zapasowych?

  • w celu utworzenie kopii danych z dysku twardego na nośniku pamięci USB, przejdź do menu XMB i wybierz Ustawienia > [Ustawienia systemowe] > [Narzędzie do kopii zapasowych], a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga: Przed utworzeniem kopii zapasowej danych z dysku twardego na nośniku pamięci USB upewnij się, że jest na nim wystarczająca ilość wolnego miejsca.

Jak wykonać kopię zapasową wybranych danych?

  • Wybierz plik, który chcesz zapisać, naciśnij   (przycisk Trójkąt), a następnie wybierz polecenie [Kopiuj] lub [Przenieś].
  • W przypadku niektórych typów plików wideo należy wybrać polecenie [Wykonaj kopię zapasową].

Uwaga: Większość typów plików zapisanych na dysku twardym (w tym większość zapisanych stanów gier, a także filmów, muzyki i zdjęć) można skopiować lub przenieść na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej. Zapisywanie i kopiowanie niektórych rodzajów plików jest jednak niemożliwe, ponieważ są one chronione przez prawo autorskie.