Updated 28 marca 2019

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej dysku twardego PS4

Dowiedz się, jak stworzyć i przywrócić kopię zapasową danych na dysku twardym PlayStation 4

 
 

W oprogramowaniu systemu PS4 w wersji 2.50 dodaliśmy możliwość używania urządzeń pamięci masowej USB do tworzenia i przywracania kopii zapasowej danych zapisanych na dysku twardym systemu PS4. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby stworzyć kopię zapasową danych i przywrócić je.

Zanim zaczniesz, pamiętaj o kilku sprawach:

 • Użytkownicy, którzy mają konto, mogą stworzyć kopię zapasową danych na jednej konsoli i przywrócić je na innej.
 • Użytkownicy, którzy nie mają konta, mogą przywrócić dane tylko na tej konsoli, na której stworzyli ich kopię zapasową.
 • Urządzenie USB musi być sformatowane w systemie plików FAT32 lub exFAT i mieć dużo wolnego miejsca. Jeżeli nie masz wystarczająco dużo miejsca, aby stworzyć kopię wszystkich danych na dysku, możesz nie tworzyć kopii danych aplikacji.

Aby stworzyć kopię zapasową dysku twardego systemu PS4:

 1. Zsynchronizuj swoje trofea. Przejdź do [Trofeów] , naciśnij przycisk Options i wybierz opcję [Synchronizuj z siecią PlayStation Network].
 2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, które chcesz wykorzystać do stworzenia kopii, do jednego z portów USB systemu PS4.
 3. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [System] > [Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie].
 4. Potwierdź, jakie dane chcesz skopiować. Jeżeli zdecydujesz się nie tworzyć kopii zapasowej aplikacji, trzeba będzie je pobrać lub ponownie zainstalować, kiedy przywrócisz kopię zapasową, którą właśnie tworzysz.
 5. Na kolejnym ekranie możesz wpisać własną nazwę kopii zapasowej. Gdy to zrobisz, zaznacz [Utwórz kopię zapasową] i naciśnij (przycisk X).
 6. Pojawi się pasek postępu, który informuje o bieżącym stanie tworzenia kopii zapasowej. Tę operację możesz w każdej chwili anulować.

Aby przywrócić kopię zapasową dysku twardego do PS4:

 1. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [System] > [Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie].
 2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, który zawiera kopię zapasową, do jednego z portów USB systemu PS4.
 3. Wybierz opcję [Przywróć PS4].
 4. Wybierz plik kopii zapasowej, którą chcesz przywrócić.
 5. Zobaczysz ekran z informacją, że system zostanie zrestartowany i zainicjowany niezależnie od tego, czy proces przywracania kopii zapasowej został zakończony. Wybierz [Tak], aby kontynuować.