Updated 17 sierpnia 2015

Na ekranie mojego systemu PlayStation Vita brak obrazu, co mogę zrobić?

Jeśli nie widzisz obrazu na ekranie dotykowym systemu PlayStation Vita, sprawdź następujące możliwości:

 
 

 

Czy system PlayStation Vita jest włączony?

Uruchamiając system PlayStation Vita po raz pierwszy (lub uruchamiając system, którego zasilanie zostało wyłączone), naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund. Po włączeniu zasilania przycisk PS świeci na niebiesko. Jeżeli przycisk PS nie świeci na niebiesko, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co zrobić, gdy system PlayStation Vita się nie uruchamia.

Czy system PlayStation Vita jest włączony, ale nie wyświetla obrazu?

W celu sprawdzenia tego musisz wymusić wyłączenie systemu PlayStation Vita. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez ponad 30 sekund w celu wyłączenia systemu, a potem zwolnij przycisk. Odczekaj chwilę, a następnie naciśnij przycisk zasilania na 5 sekund, aby włączyć system.