Updated 17 listopada 2016

Jak uzyskać jakość 4K i HDR, gdy urządzenie PS VR jest podłączone do systemu PS4 Pro

Rozdzielczość obrazu zależy od konfiguracji urządzenia PS VR.

 
 

Treści PS VR

System PS4 Pro obsługuje gogle i moduł procesora PS VR, a także wszystkie treści PS VR.

Treści PS VR nie są wydawane w jakości HDR ani 4K, a system PS4 Pro nie adaptuje treści do poziomu 4K.

Treści inne niż PS VR (gry i filmy w trybie kinowym)

Treści PS VR nie są wydawane w jakości HDR ani 4K, ale treści innego rodzaju są dostępne w zwiększonej jakości obrazu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Gdy grasz w treści HDR albo 4K na goglach PlayStation VR, jakość obrazu zostaje ograniczona do możliwości ekranu gogli PS VR i modułu procesora PS VR w następujący sposób:

Rodzaj treści Ekran, na którym są oglądane Najwyższa dostępna rozdzielczość*
Treści PS VR Gogle PS VR 1080p, nie HDR
Telewizor
Treści inne niż PS VR Gogle PS VR
Telewizory z podłączonym PS VR i włączonymi goglami
Telewizory z podłączonym PS VR i wyłączonymi goglami 2160p YUV420, nie HDR
Telewizor z obejściem modułu procesora 2160p + RGB + HDR

Jak obejść moduł procesora

Jeżeli chcesz grać w gry inne niż VR w jakości 4K bez HDR, nie potrzebujesz omijać gogli ani modułu procesora PS VR – wystarczy wyłączyć gogle PS VR. Jeżeli podczas gry chcesz też mieć jakość HDR, musisz obejść moduł procesora PS VR.

  1. Odłącz przewód HDMI [PS4 > Moduł procesora] z tyłu modułu procesora.
  2. Podłącz przewód HDMI bezpośrednio do telewizora i zmienić swój kanał HDMI na odpowiedni. Pamiętaj, by:
  • Podłączyć przewód HDMI do odpowiedniego wyjścia pozwalającego na uzyskanie jakości 4K – skorzystaj z instrukcji obsługi telewizora.
  • Korzystać z odpowiedniego rodzaju przewodu HDMI do połączenia systemu PS4 Pro z telewizorem. Musi to być przewód w standardzie co najmniej HDMI 1.4 (przewód HDMI dostarczony z systemem PS4 Pro jest odpowiedni).
  1. Na ekranie telewizora powinien być widoczny obraz z PS4.
  2. Dopilnuj, by ustawienia telewizora i systemu PS4 Pro odpowiadały ustawieniom opisanym w tym artykule.
  3.  Podłącz z powrotem przewód HDMI do modułu procesora, by grać na PS VR.