Updated 20 kwietnia 2016

Jak połączyć system PlayStation 3 z telewizorem przy użyciu kabla HDMI?

Ten artykuł wyjaśnia, jak połączyć system PlayStation 3 z telewizorem przy użyciu kabla HDMI.

 
 

Uwaga:

Firma Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ma informacji na temat obsługiwanych konwerterów HDMI — np. konwerterów HDMI/DVI. Firma SIEE nie może zagwarantować, że takie konwertery będą działać prawidłowo. System PlayStation 3 może obsługiwać tylko jedno złącze wideo na raz; firma SIEE ma informacji na temat podłączania systemu PlayStation 3 do wielu wyświetlaczy.


Potrzebny jest dostęp do kanału wejścia HDMI na urządzeniu wyświetlającym. Większość urządzeń wyświetlających jest wyposażona w kilka wejść lub kanałów wideo (tj. wejście 1, wejście 2, wejście 3 itd.). Po ukończeniu konfiguracji HDMI na systemie PlayStation 3 i połączeniu systemu z urządzeniem wyświetlającym za pomocą kabla HDMI, konieczne może być sprawdzenie wszystkich kanałów urządzenia wyświetlającego w celu znalezienia kanału z podłączonym wejściem HDMI. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia wyświetlającego.

 • Wyłącz system PlayStation 3 i odłącz go od źródła zasilania.
 • Wyłącz urządzenie wyświetlające i odłącz je od źródła zasilania.
 • Umieść jeden koniec kabla HDMI w złączu HDMI OUT z tyłu systemu PlayStation 3.
 • Umieść drugi koniec kabla HDMI w wejściu HDMI urządzenia wyświetlającego.
 • Podłącz system PlayStation 3 do źródła zasilania i uruchom go.
 • Podłącz urządzenie wyświetlające do źródła zasilania i uruchom je.
 • System PlayStation 3 automatycznie wykryje urządzenie wyświetlające HDMI.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby potwierdzić wyjście HDMI, przełączyć się na ustawienia optymalne oraz potwierdzić maksymalną rozdzielczość obrazu HD.

Jeżeli nie potwierdzisz nowych ustawień w ciągu 30 s, system PlayStation 3 automatycznie przywróci poprzednie ustawienia wyświetlania. Jeżeli tak się stanie, należy ręcznie zmienić ustawienia wyjścia wideo w menu XMB™, wybierając kolejno Ustawienia > [Ustawienia wyświetlania] > [Ustawienia wyjścia wideo]. Jeśli ustawienia wyjścia wideo nie odpowiadają ustawieniom wymaganym przez podłączone urządzenie wyświetlające, po zmianie rozdzielczości ekran może stać się czarny. Jeżeli obraz nie zostanie przywrócony w ciągu 30 s, należy zresetować ustawienia wyjścia wideo w przedstawiony sposób:

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania systemu PlayStation 3 w celu jego wyłączenia.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej pięć sekund, aby włączyć system ponownie.
 • Ustawienia wyjścia wideo zostaną automatycznie zresetowane do rozdzielczości standardowej.