Updated 10 sierpnia 2015

Instalacja systemu PlayStation 3 przy użyciu kabli AV

W tym artykule dowiesz się jak zainstalować system PlayStation 3 przy użyciu kabli AV.

 
 
 1. Przed rozpoczęciem instalacji:
 • Wyłącz system PlayStation 3 3 za pomocą wyłącznika [MAIN POWER] (z tyłu urządzenia)
 • Odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
 • Wyłącz telewizor i odłącz go od zasilania.
 1. Podłącz płaski koniec przewodu AV do portu [AV MULTI OUT] z tyłu systemu PlayStation 3. 
 2. Pozostałe wtyczki kabla podłącz do wejść AV w TV (lub monitorze) zgodnie z ich kolorami: żółta do żółtego, biała do białego i czerwona do czerwonego. Upewnij się, że są podłączone do gniazd oznaczonych jako INPUT. Jeśli wejścia w telewizorze nie są oznaczone kolorami, żółty = VIDEO IN, biały = AUDIO IN (Left), a czerwony = AUDIO IN (Right) (o ile są dostępne).
 3. Jeden koniec kabla zasilającego podłącz do portu AC IN z tyłu systemu PlayStation 3, a drugi do gniazdka elektrycznego. 
 4. Naciśnij wyłącznik MAIN POWER z tyłu systemu. W pobliżu dotykowego włącznika/wyłącznika z przodu systemu powinna zapalić się czerwona kontrolka zasilania. 
 5. Włącz system PlayStation 3, kładąc palec na dotykowym przycisku włącznika/wyłącznika z przodu systemu. W wyniku tego czerwony przycisk STANDBY zmieni kolor na zielony, co będzie oznaczać, że system został włączony  (jeśli w systemie znajduje się płyta, zaświeci się także niebieska dioda).
 6. Podłącz telewizor i włącz zasilanie. Przejdź do kanału wejścia AV w telewizorze (może nosić nazwę kanału wejścia lub linii). W zależności od marki telewizory mogą mieć różne wejścia AV. W telewizorach Sony kanały wejść AV znajdują się wśród kanałów wideo (wideo 1, wideo 2 itp.). Spróbuj odszukać przycisk TV/Video lub Input na oryginalnym pilocie zdalnego sterowania posiadanego TV. Jego naciśnięcie powinno przenieść cię bezpośrednio na kanał wejścia AV. Dalszą pomoc i szczegółowe informacje można uzyskać od producenta posiadanego telewizora.
 7. Po ustawieniu odpowiedniego kanału wejścia AV w TV na ekranie powinien pojawić się obraz z systemu PlayStation 3 (czyli PlayStation 3 Home Menu).

Uwaga: W przypadku, gdy chcesz zastosować inny kabel wideo lub jeśli ustawienia wyjścia wideo nie odpowiadają ustawieniom wymaganym przez posiadany wyświetlacz, ekran może nadal być czarny. Jeśli ekran pozostanie czarny przez 30 sekund, może być konieczne zresetowanie ustawień wyjścia wideo w systemie PlayStation 3. W tym celu:

 1. Wyłącz system PlayStation 3, przytrzymując przycisk zasilania z przodu urządzenia.
 2. Następnie włącz system ponownie, przytrzymując ten sam przycisk przez co najmniej pięć sekund. Ustawienia wyjścia wideo zostaną automatycznie zresetowane do rozdzielczości standardowej.