Updated 18 sierpnia 2015

System PlayStation 3/menu XMB stale się wiesza

Dowiedz się co zrobić, jeśli system PlayStation 3 ciągle się zawiesza.

 
 
 1. Upewnij się, że w systemie PlayStation 3 jest zainstalowana najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego.
 
 
 1. Upewnij się, że system PlayStation 3 jest dobrze ustawiony i ma odpowiednią wentylację.
 • Upewnij się, że system PlayStation 3 znajduje się w odpowiednio przewietrzanym miejscu, a jego otwory wentylacyjne nie są zatkane ani przysłonięte.
 • Upewnij się, że system PlayStation 3 znajduje się z dala od miejsc, w których byłyby on narażony na kontakt z dużymi ilościami kurzu, dymu, pary, skrajnymi temperaturami, wilgocią lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Zapoznaj się z przewodnikiem Bezpieczeństwo i pomoc techniczna (Safety and Support) dla systemu PlayStation 3, aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa korzystania z systemu oraz jego obsługi.
 1. Przywróć domyślne ustawienia systemu PlayStation 3.
 • W pewnych sytuacjach może być konieczne przywrócenie domyślnych ustawień systemu PlayStation 3.
 • W menu XMB wybierz Ustawienia > [Ustawienia systemowe] > [Przywracanie ustawień domyślnych].  
 • Ukaże się lista ustawień. Wybierz ustawienia, które chcesz przywrócić.
 • Po zakończeniu operacji zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu.
 • Aby móc ponownie korzystać z systemu PlayStation 3, musisz przeprowadzić jego konfigurację.
 
 
 1. Jeśli nadal nie możesz przejść do menu XMB, uruchom system PlayStation 3w trybie bezpiecznym i wybierz następujące opcje z menu tego trybu:
 • (3) Przywróć system plików: System PlayStation 3spróbuje naprawić wszystkie obszary dysku twardego, na których zapisywane są pliki.
 • (4) Odbuduj bazę danych: System PlayStation 3usunie wszystkie dane z dysku twardego i odbuduje bazę danych.