Updated 1 marca 2017

Mój system PlayStation Vita nie włącza się, co mam zrobić?

Jeżeli Twój system PlayStation Vita nie włącza się, następujący artykuł pomoże Ci w rozwiązaniu doznanych problemów.

 
 

Spróbuj naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund.

Włączając system PlayStation Vita po raz pierwszy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund.
Gdy zasilanie włączy się, przycisk PS zaświeci się przez chwilę na niebiesko i ukaże się ekran ustawień początkowych.

Dowiedz się, co masz zrobić jeśli ekran ten nie zostanie wyświetlony mimo zaświecenia się przycisku PS na niebiesko.

Upewnij się, że nie próbujesz włączyć Twojego systemu bezpośrednio po przełączeniu do trybu gotowości.

Bezpośrednio po przełączeniu systemu PS Vita do trybu gotowości naciśnięcie przycisku zasilania może nie spowodować włączenia urządzenia. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Upewnij się, że Twój system ładuje się prawidłowo.

System PS Vita podłączony do komputera może się nie ładować, gdy z niego korzystasz (zależy to od specyfikacji komputera). W takiej sytuacji możesz wyłączyć system PS Vita i ładować go przez chwilę lub skorzystać z zasilacza.

Urządzenie USB lub koncentrator USB, do którego jest podłączony twój system PS Vita może nie być w stanie dostarczyć ilości energii, która wystarczyłaby do ładowania systemu. Jeśli nie możesz załadować swojego systemu PS Vita, podłącz go do innego portu USB lub innego urządzenia, nie korzystając z koncentratora USB.

Spróbuj wyłączyć Twój system całkowicie

Jeśli system PS Vita jest włączony, ale nie reaguje, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez ponad 30 sekund w celu całkowitego wyłączenia systemu. Odczekaj chwilę, a następnie naciśnij przycisk zasilania na 5 sekund, aby włączyć system.

Upewnij się, że Twój system jest naładowany i prawidłowo podłączony.

Czy zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony? Podłącz kabel USB tak, aby logo PS na kablu było widoczne poniżej logo „PSVITA”, które znajduje się pod ekranem dotykowym.

Czy po podłączeniu zasilacza sieciowego przycisk PS zaczyna świecić na pomarańczowo?

Jeśli przycisk PS miga na pomarańczowo:
Energia akumulatora jest wyczerpana. Przed naciśnięciem przycisku zasilania po raz kolejny należy poczekać, aż przycisk PS przestanie migać i zacznie świecić stałym pomarańczowym światłem.

Jeśli przycisk PS nie zaczyna świecić:
Zasilacz sieciowy lub akumulator mogą być uszkodzone. Skontaktuj się z
 Wsparcie dla PlayStation.