Updated 26 lutego 2020

Nie mogę uruchomić PS4 w trybie bezpiecznym

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy podczas próby uzyskania dostępu do trybu bezpiecznego i znajdować łącza do narzędzi diagnostycznych oraz informacji o trybie bezpiecznym PS4.

Jeśli masz problemy z włączeniem systemu PS4 albo z przejściem do trybu bezpiecznego, tutaj znajdziesz kilka sposobów na ich rozwiązanie.

 
 

Jak uruchomić system PS4 w trybie bezpiecznym?

  1. Wyłącz system PS4, naciskając przycisk zasilania na przednim panelu. Przed wyłączeniem urządzenia wskaźnik zasilania przez chwilę miga.
  2. Po wyłączeniu systemu PS4 naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy: pierwszy sygnał usłyszysz, gdy naciśniesz przycisk, a drugi – kilkanaście sekund później.
  3. Podłącz kontroler DUALSHOCK 4 za pomocą przewodu USB i naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
 
 

Czy kable USB, HDMI i przewody zasilania działają prawidłowo?

Przyczyną problemu może być awaria kabla USB, przewodu zasilania lub HDMI. Spróbuj użyć różnych przewodów USB/HDMI/zasilania, podłączonych do różnych portów HDMI i gniazd ściennych. Dobrym pomysłem jest również przetestowanie kabli przy użyciu innego systemu, na przykład odtwarzacza Blu-ray. Testowanie każdego kabla i portu pomoże zidentyfikować przyczynę problemu.

 
 

Uruchom ponownie system PS4

Jeśli wszystkie kable działają prawidłowo, spróbuj ponownie uruchomić system PS4 w celu usunięcia problemu:

  1. Całkowicie wyłącz system PS4, przytrzymując przycisk zasilania.
  2. Poczekaj, aż kontrolka zasilania przestanie migać, a następnie odłącz przewód zasilania i pozostaw system PS4 odłączony na 20 minut.
  3. Podłącz system PS4 ponownie i spróbuj uruchomić tryb bezpieczny.
 
 

Uruchom system PS4 ponownie, bez dysku twardego

  1. Całkowicie wyłącz system PS4, przytrzymując przycisk zasilania.
  2. Wyjmij dysk twardy i spróbuj włączyć system.
  3. Całkowicie wyłącz system PS4, odłącz przewód zasilania i pozostaw system PS4 odłączony na 20 minut
  4. Ponownie zainstaluj twardy dysk i uruchom system w trybie bezpiecznym.
 
 

Narzędzie diagnostyczne Fix and Replace

Jeśli pomimo wykonania opisanych powyżej kroków nadal nie możesz uzyskać dostępu do trybu bezpiecznego, odwiedź stronę narzędzia diagnostycznego Fix and Replace, by podjąć dalsze kroki i zorganizować naprawę.