Updated 18 sierpnia 2015

Typowe rozwiązania problemów z systemem PlayStation 3

W tym artykule dowiesz się jakie są typowe rozwiązania podstawowych problemów z systemem PlayStation 3.

 
 

Aktualizowanie oprogramowania systemowego

Odwiedź stronę aktualizacji oprogramowania systemowego PlayStation 3 w celu pobrania i zainstalowania jego najnowszej wersji.

Aby sprawdzić, jaka wersja oprogramowania systemowego jest obecnie zainstalowana w systemie PlayStation 3:

 1. Z menu głównego systemu PlayStation 3 przejdź kolejno do opcji Ustawienia > [Ustawienia systemowe] > [Informacje o systemie]. 
 2. System wyświetli numer wersji oprogramowania systemowego.
 
 

Ponowne uruchamianie wszystkich urządzeń sieciowych

Ponowne uruchomienie oznacza wyłączenie urządzeń sieciowych (np. odłączenie ich od źródła zasilania), a następnie ponowne ich włączenie po upływie określonego czasu. Umożliwi to urządzeniom sieciowym odświeżenie ustawień. 

Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe, w tym punkty dostępu bezprzewodowego, routery, modemy Voice Over IP (VOIP) oraz modemy szerokopasmowe na pełne dwie minuty. Po dwóch minutach możesz ponownie włączyć (lub podłączyć) urządzenia. 

Sprawdzanie środowiska

 • Upewnij się, że przez otwory wentylacyjne systemu PlayStation 3 przepływa wystarczająca ilość powietrza (tzn. unikaj ich zablokowania itp.).   
 • Przechowuj system PlayStation 3 z dala od miejsc, w których byłyby on narażony na kontakt z dużymi ilościami kurzu, dymu, pary, ekstremalnymi temperaturami, wilgocią czy bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
 • Zapoznaj się z przewodnikiem Bezpieczeństwo i pomoc techniczna (Safety and Support) dla systemu PlayStation 3, aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa korzystania z systemu oraz jego obsługi. 
 
 

Przywracanie ustawień domyślnych

W przypadku niektórych problemów może być konieczne przywrócenie wszystkich pierwotnych ustawień domyślnych systemu PlayStation 3. 

 1. Z menu głównego systemu PlayStation 3 przejdź do sekcji Ustawienia > [Ustawienia systemowe] > [Przywróć ustawienia domyślne].   
 2. Po wybraniu opcji [Przywróć ustawienia domyślne] zostanie wyświetlona lista ustawień, które mają być przywrócone. Przewiń je, a następnie naciśnij  (przycisk X), aby przywrócić ustawienia.  
 3. Po zakończeniu tej operacji zostanie wyświetlony ekran początkowej konfiguracji, który pojawił się przy pierwszym włączeniu systemu PlayStation 3.  
  Konieczne będzie przejście procesu początkowej konfiguracji, aby rozpocząć korzystanie z systemu PlayStation 3.

Uwaga: 

Użycie funkcji Przywróć ustawienia domyślne spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych poprzednio ustawień i przywrócenie ustawień domyślnych wszystkich poniżej wymienionych opcji:

 • Ustawienia BD/DVD
 • Ustawienia muzyczne
 • Ustawienia rozmów
 • Ustawienia systemowe
 • Ustawienia daty i godziny
 • Ustawienia akcesoriów
 • Ustawienia wyświetlacza
 • Ustawienia dźwięków
 • Ustawienia zabezpieczeń
 • Ustawienia sieciowe
 • Ustawienia przeglądarki internetowej

Nie należy mylić funkcji Przywróć ustawienia domyślne z opcją Przywróć system PlayStation 3 (następna opcja w menu). Użycie opcji Przywróć system PlayStation 3 nie tylko przywróci ustawienia domyślne, ale także spowoduje usunięcie zawartości całego dysku twardego. (W przypadku użycia opcji Przywróć system PlayStation 3 zostanie utracona cała zapisana zawartość dysku twardego systemu PlayStation 3).