Updated 9 kwietnia 2019

Jak wyjść z trybu bezpiecznego PS4

Jeśli system PlayStation 4 jest zablokowany w trybie bezpiecznym, wykonaj poniższe czynności, by powrócić do ekranu głównego PS4.

Jeśli system PlayStation 4 można uruchomić jedynie w trybie bezpiecznym (dochodzi do ciągłego uruchamiania trybu bezpiecznego), oznacza to, że pojawia się błąd, który uniemożliwia poprawne uruchomienie systemu. Wykonaj poniższe czynności, by opuścić tryb bezpieczny systemu PS4.

Ponownie uruchom system PS4 za pomocą opcji 1 trybu bezpiecznego

  1. Podłącz kontroler DS4 do systemu PS4 za pomocą kabla USB.
  2. W menu trybu bezpiecznego wybierz opcję 1, by opuścić ten tryb.

Wybór tej opcji spowoduje ponowne uruchomienie konsoli. Użycie tej opcji nie wpłynie na dane zapisane w systemie PS4.

 
 

Czy kable USB, HDMI i przewody zasilania działają prawidłowo?

Jeśli użycie opcji 1 trybu bezpiecznego nie rozwiąże problemu, jego przyczyną może być awaria kabla USB, przewodu zasilania lub HDMI. Spróbuj użyć różnych przewodów USB/HDMI/zasilania, podłączonych do różnych portów HDMI i gniazd ściennych. Dobrym pomysłem jest również przetestowanie kabli przy użyciu innego systemu, na przykład odtwarzacza Blu-ray. Testowanie każdego kabla i portu pomoże zidentyfikować przyczynę problemu.

 
 

Uruchom ponownie system PS4

Jeśli wszystkie kable działają prawidłowo, spróbuj ponownie uruchomić system PS4 w celu usunięcia problemu:

  1. Całkowicie wyłącz system PS4, przytrzymując przycisk zasilania.
  2. Poczekaj, aż kontrolka zasilania przestanie migać, a następnie odłącz przewód zasilania i pozostaw system PS4 odłączony na 20 minut.
  3. Ponownie podłącz i włącz system PS4.
 
 

Odbudowanie bazy danych PS4

Wybór opcji 5 trybu bezpiecznego spowoduje utworzenie nowej bazy danych dla gier i aplikacji PS4. Jeśli to uszkodzony plik ma wpływ na system PS4, ten krok może rozwiązać problem. Żadne pliki nie zostaną usunięte. Przeprowadzenie tego procesu może zająć trochę czasu. Jest to zależne od ilości danych zapisanych na twardym dysku systemu PS4.

 
 

Aktualizacja oprogramowania systemu PS4

Jeśli system PS4 nie jest połączony z PlayStation Network (PSN) lub utracił połączenie podczas aktualizacji, może być konieczne użycie trybu bezpiecznego w celu zaktualizowania oprogramowania.

Jeśli nie możesz zaktualizować oprogramowania systemu PS4, konieczne może być ponowne zainstalowanie oprogramowania systemowego za pomocą opcji 7 trybu bezpiecznego.

 
 

Odwiedź stronę narzędzia Fix & Replace

Jeśli żadna z tych opcji nie pozwoliła na opuszczenie trybu bezpiecznego PS4, należy odwiedzić stronę narzędzia Fix and Replace, dostępną poniżej. Narzędzie to pomoże zdiagnozować problem i zorganizować naprawę gwarancyjną.