Updated 10 sierpnia 2015

System PlayStation 3 wydaje głośne dźwięki

Dowiedz się co zrobić jeśli system PlayStation 3 wydaje głośne dźwięki, takie jak zgrzytanie lub drapanie.

 
 
  1. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne w obudowie systemu nie są zatkane ani przysłonięte.
  • System powinien być oddalony co najmniej 10 cm od najbliższej ściany.
  • Nie należy stawiać systemu na dywanach ani chodnikach z długim włosiem.
  • Nie należy stawiać systemu w wąskich ani ciasnych miejscach.
  • Nie należy przykrywać systemu szmatkami, serwetkami itp.
  • Nie należy dopuszczać do nagromadzenia się kurzu w otworach wentylacyjnych obudowy systemu.
  1. Usuń kurz z otworów wentylacyjnych.
  • Dla bezpieczeństwa przed rozpoczęciem czyszczenia systemu PlayStation 3 należy zawsze odłączać kabel zasilania sieciowego od gniazdka elektrycznego.
  • Gdy w otworach wentylacyjnych nagromadzi się kurz, usuń go pracującym z niewielką mocą odkurzaczem.

Uwaga: W czasie pracy system PlayStation 3 może wydawać pewne dźwięki, na przykład mechaniczne odgłosy działania napędu płyt oraz dysku twardego. Jest to normalne i nie powinno być powodem do niepokoju.