Updated 1 marca 2017

Dwa drążki analogowe mojego systemu PlayStation Vita nie działają prawidłowo

Dowiedz się co zrobić, jeżeli dwa drążki analogowe Playstation Vita nie działają prawidłowo.

 
 

For PlayStation Vita applications and PlayStation Vita games

Ensure that the current application supports dual analog stick operation.
 If so, access an application that supports dual analog stick controls and check that the analog sticks are calibrated by rotating them in a circular motion before releasing them. If they are properly calibrated, they will automatically be reset and adjusted to their optimal position.

Dla gier na PSP, gier na PS one i minigier

Część gier na PSP, gier na PS one i minigier nie obsługuje sterowania za pomocą dwóch drążków analogowych.

Sprawdź, czy w aktualnie uruchomionej grze jest włączone korzystanie z drążków analogowych. W tym celu przejdź do wewnętrznego menu gry (In-game) w systemie PlayStation Vita (jest ono dostępne wyłącznie podczas grania w gry dla PSP, PS one i minigry).

  1. Stuknij dwoma palcami ekran systemu PlayStation Vita, aby wyświetlić wewnętrzne menu gry systemu PS Vita
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia kontrolera > [Switch Modes] (Przełącz tryby), a następnie wybierz ustawienie „Analog Mode” (Tryb analogowy).