Updated 24 sierpnia 2015

Przyciski systemu PlayStation Vita nie reagują

Dowiedz się, co należy zrobić, jeżeli przyciski Twojego systemu PS Vita nie reagują.

 
 

W systemie PlayStation Vita sterowanie wieloma funkcjami, menu i aplikacjami odbywa się wyłącznie za pomocą ekranu.

  1. Zapoznaj się z instrukcją aktualnie używanej aplikacji, aby sprawdzić, czy obsługuje ona sterowanie przyciskami.
  2. Jeśli problem nie ustąpi, z ekranu głównego systemu PlayStation Vita przejdź do aplikacji Kącik powitalny, aby sprawdzić, czy sterowanie za pomocą przycisków działa normalnie.
  3. Jeśli tak, to naciśnięcie przycisku akcji powinno wyzwolić odtworzenie dźwięku perkusji. Naciśnięcie przycisku kierunkowego spowoduje przełączanie melodii, a dotknięcie tylnego panelu dotykowego spowoduje odtworzenie efektu dźwiękowego.
  4. Jeśli problem nie zniknie, uruchom ponownie system PlayStation Vita w trybie bezpiecznym i przeprowadź Resetowanie w trybie bezpiecznym. Dowiedz się, jak aktywować tryb bezpieczny.