Pomoc PlayStation Dział pomocy PlayStation

 
 

Sprawdź, czy to pomoże...

System PlayStation 3 wydaje głośne dźwięki

  1. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne w obudowie systemu nie są zatkane ani przysłonięte.
  • System powinien być oddalony co najmniej 10 cm od najbliższej ściany.
  • Nie należy stawiać systemu na dywanach ani chodnikach z długim włosiem.
  • Nie należy stawiać systemu w wąskich ani ciasnych miejscach.
  • Nie należy przykrywać systemu szmatkami, serwetkami itp.
  • Nie należy dopuszczać do nagromadzenia się kurzu w otworach wentylacyjnych obudowy systemu.

Wyświetl pełny tekst artykułu

 
 

Jesteśmy w stanie naprawić Twój problem lub zorganizować wymianę