Updated 1 marca 2017

W moim systemie PlayStation 3 zacięła się płyta

Dowiedz się co zrobić, jeśli dojdzie do zablokowania płyty w systemie PlayStation 3.

 
 

Model systemu PlayStation 3

  • Wyłącz system PlayStation 3 wyłącznikiem MAIN POWER, trzymając przy tym naciśnięty przycisk wysuwania.
  • Włącz system PlayStation 3, ponownie używając wyłącznika MAIN POWER, cały czas trzymając naciśnięty przycisk wysuwania.
  • System PlayStation 3 powinien teraz wysunąć płytę.
  • W żadnym wypadku nie wolno próbować rozmontowywać systemu PlayStation 3 w celu wyjęcia zaciętej płyty. Spowoduje to unieważnienie gwarancji systemu i może skutkować odmową przyjęcia go do naprawy. 
Model PlayStation 3 Slim
  • Odwróć system PlayStation 3 spodem do góry i wyjmij prostokątną plastikową płytkę.
  • Za pomocą śrubokrętu krzyżakowego obracaj śrubę w lewo, aż płyta zostanie częściowo wysunięta z systemu PlayStation 3. Nie wykręcaj niebieskiej śruby.
  • W żadnym wypadku nie wolno próbować rozmontowywać systemu PlayStation 3 w celu wyjęcia zaciętej płyty. Spowoduje to unieważnienie gwarancji systemu i może skutkować odmową przyjęcia go do naprawy.