Updated 21 kwietnia 2017

Nieautoryzowane transakcje i konto o naruszonych zabezpieczeniach

Ten artykuł wyjaśnia, co mogło spowodować płatności na rzecz SEN, których nie rozpoznajesz oraz co zrobić dalej.

 
 

Jeśli na Twoim wyciągu z karty kredytowej lub debetowej znajdują się transakcje o nazwie Sony Online Services lub Sony Ent Network, to dotyczą one zakupów dokonanych za pomocą usług Sony Entertainment Network. Obejmuje to zakupy robione w następujących usługach:

 • PlayStation Store
 • PlayStation Music

Jeśli nie masz konta i nie używasz PlayStation Network, a mimo to otrzymałeś wiadomość e-mail odnoszącą się do takiego konta bądź skorzystano z Twojej karty kredytowej lub debetowej, aby zapłacić za usługi w Sony Entertainment Network, może to oznaczać, że ktoś założył konto, posługując się Twoimi danymi. W takim przypadku niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem, aby zgłosić nieautoryzowane wykorzystanie karty, a następnie skontaktuj się z nami najszybciej, jak to możliwe, aby zgłosić nieautoryzowane wykorzystanie adresu e-mail.

Jeśli masz konto, tego rodzaju płatności mogą pojawić się na Twoim wyciągu z różnych powodów. Musisz skontaktować się z nami, aby zakwestionować wszelkie płatności, których nie wyjaśniają przyczyny wymienione poniżej.

Należy pamiętać, że we wszystkich przypadkach zwroty pieniędzy są oferowane zgodnie z Warunkami świadczenia usługi SEN.

Zakupy, o których nie pamiętasz

Jeśli nie pamiętasz opłat widocznych na wyciągu, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak wyświetlać swoje transakcje - może się okazać, że płatność dotyczy zakupów, o których nie pamiętasz.

Jeśli nadal nie możesz przypomnieć sobie płatności, zanim się z nami skontaktujesz, sprawdź pozostałe wyjaśnienia.

Wydatki konta podrzędnego

Konta podrzędne nie mają własnych portfeli, jednak mogą wydawać fundusze z portfela konta głównego. Karta powiązana z kontem głównym nigdy nie zostanie obciążona za zakupy konta podrzędnego, nawet jeśli limit wydatków konta podrzędnego zezwala na wydanie większej sumy niż jest dostępna w portfelu konta głównego.

Po utworzeniu konta podrzędnego jego limit wydatków jest ustawiany automatycznie na 0,00 zl. Zatem jeśli nie zmienisz limitu wydatków, aby zezwolić kontu podrzędnemu na dokonywanie zakupów, w portfelu nie powinny mieć miejsca żadne nieoczekiwane transakcje. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak ustawić limit wydatków na kontach podrzędnych lub kliknij tutaj, aby się dowiedzieć, jak sprawdzić, jakie transakcje przeprowadzano za pomocą kont podrzędnych.

Konto o naruszonych zabezpieczeniach

Sony Interactive Entertainment Europe ani Sony Network Entertainment nigdy, z żadnego powodu, nie poproszą Cię o udostępnienie hasła.

Jeśli udostępnisz komuś hasło lub inny użytkownik jakoś je pozna, Twoje konto może zostać przejęte lub złamane przez hakera. Nastąpi to w przypadku, gdy inny użytkownik PSN℠ zaloguje się do Twojego konta i zmieni dane konta. W takim przypadku nie będziesz mieć dostępu do konta, a osoba, która przejęła konto, będzie mieć pełną kontrolę nad nim i informacjami rozliczeniowymi. Pozwoli jej to dokonywać zakupów z wykorzystaniem Twoich informacji dotyczących płatności.

Jeśli podejrzewasz, że mogło do tego dojść, skontaktuj się z nami najszybciej, jak to możliwe. Podejmiemy kroki, aby zabezpieczyć Twoje konto.

Automatyczne zasilanie portfela

W momencie subskrybowania usługi użytkownik zostanie powiadomiony o włączeniu funkcji „Automatycznie dodaj środki, aby odnowić subskrypcje lub zapłacić za zawartość przedpremierową”. Oznacza to, że powiązana karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona kwotą płatności lub minimalną kwotą uzupełnienia (zależnie od tego, która z nich będzie wyższa), jeżeli w portfelu nie ma wystarczającej ilości środków na pokrycie płatności.

Można włączyć lub wyłączyć funkcję „Automatycznie dodaj środki, aby odnowić subskrypcje lub zapłacić za zawartość przedpremierową” lub w dowolnym momencie anulować subskrypcję.

Karta została obciążona więcej niż raz

Może to być spowodowane dwiema sytuacjami:

 • Bank odrzucił płatność

Jeśli bank odrzuci płatność dokonaną w celu zasilenia konta, środki na realizację transakcji mogą zostać zablokowane. Może to uniemożliwić dokonanie zakupu lub doprowadzić do pojawienia się drugiej transakcji na wyciągu do karty kredytowej lub debetowej w przypadku kolejnej próby dokonania płatności. Bank odblokuje środki i zwróci je na konto w późniejszym terminie zgodnym z zasadami banku, a Sony Entertainment Network nie może zwrócić się do banku z prośbą o szybszy zwrot środków.

 • Subskrypcja lub przepustka sezonowa została zakupiona więcej niż raz

Gdy użytkownik dokona subskrypcji usługi, otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zakupu i będzie mógł znaleźć potwierdzenie subskrypcji w obszarze Lista usług w systemie PlayStation lub w menu „Multimedia” > „Gry” w Zarządzanie kontami w komputerze. Można także wyświetlić transakcje przeprowadzane za pomocą konta lub powiązanych kont podrzędnych, aby sprawdzić, czy ta sama subskrypcja lub przepustka sezonowa została zakupiona więcej niż raz.

Uprawnienia do usług dodają się siebie, więc w przypadku zakupu więcej niż jednej, druga zostanie aktywowana natychmiast po wygaśnięciu ważności pierwszej subskrypcji. Np. zakup dwóch subskrypcji miesięcznych oznacza, że okres subskrypcji będzie wynosił 2 miesiące.

Skradziony system PlayStation

Jeśli system PlayStation został skradziony, bardzo ważne jest, aby jak najszybciej wykonać następujące czynności w celu upewnienia się, że nie zostały przeprowadzone żadne nieautoryzowane transakcje:

 1. Użyj komputera lub innego urządzenia PlayStation, aby zmienić hasło.
 2. Skontaktuj się z nami najszybciej, jak to możliwe.

W przypadku kontaktu z nami podaj jak najwięcej następujących informacji:

 • Identyfikator internetowy
 • Data urodzenia
 • Adres e-mail (identyfikator logowania)
 • Numery seryjne wszystkich Twoich systemów PlayStation
 • Szczegóły transakcji, które kwestionujesz
 
 
 
 

Więcej na ten temat

Pokrewne artykuły