Updated 27 marca 2019

Jak usunąć informacje o płatności z konta

Dowiedz się, jak usunąć formy płatności z konta – w tym karty kredytowe, karty debetowe i konta PayPal.

Szczegóły płatności są powiązane z kontem. Po ich usunięciu na jednym urządzeniu zostaną one usunięte ze wszystkich urządzeń związanych z kontem. Nie przechowujemy żadnych kopii Twoich informacji o płatnościach po ich usunięciu.  

PS4

 • Przejdź do menu [Ustawienia] > [Zarządzanie kontami] > [Informacje o koncie] > [Portfel] > [Formy płatności]. Wybierz formę płatności, którą chcesz usunąć, i kliknij [Usuń].
 • Przeglądarka/PS App

  • Zaloguj się do funkcji zarządzania kontami, przejdź na kartę [Konto] > [Portfel] i wybierz opcję [Usuń] obok formy płatności, którą chcesz usunąć.

  • Jeśli używasz aplikacji PS App, kliknij [Ikona PS] > [PlayStation Store] >  [Identyfikator internetowy] > [Zarządzanie płatnościami]. Wybierz formę płatności, którą chcesz usunąć, i kliknij [usuń].
 • PS3

  1. Przejdź do [PlayStation Store] > [Formy płatności].
  2. Wpisz hasło, wybierz formę płatności, którą chcesz usunąć i kliknij [Usuń].
 • PS Vita / PS TV

  1. Kliknij [PlayStation Store] na ekranie głównym i zaloguj się.
  2. Naciśnij [Opcje] > [Zarządzanie transakcjami] > [Informacje o rachunku].
  3. Wybierz [Usuń informacje o rachunku] > [Potwierdź].