Updated 4 września 2015

Jak skonfigurować wymagania dotyczące hasła podczas dokonywania płatności numa PSP

Włączenie na urządzeniu opcji Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności oznacza, że monit o hasło będzie wyświetlany zawsze, gdy wydajesz środki z portfela w sklepach PlayStation®Store na wszystkich urządzeniach.

Niezależnie od ustawienia opcji Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności, monit o hasło podczas dokonywania płatności może nie być wyświetlany w przypadku uzupełniania środków w portfelu.
 
  1. W menu XMB™ wybierz kolejno Obraz (PSN℠) > Obraz (Zarządzanie kontem) > Obraz(Zarzadzanie transakcjami) i naciśnij  (przycisk X).
  2. Wybierz opcję Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności i naciśnij  (przycisk X).
  3. Podaj hasło.
  4. Z menu rozwijanego wybierz ustawienie Wł. lub Wył., aby włączyć lub wyłączyć wymaganie hasła.
  5. Wybierz opcję Potwierdź i naciśnij  (przycisk (X).