Updated 4 września 2015

Jak skonfigurować wymagania dotyczące hasła podczas dokonywania płatności numa PlayStation Vita

Włączenie na urządzeniu opcji Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności oznacza, że monit o hasło będzie wyświetlany zawsze, gdy wydajesz środki z portfela w sklepach PlayStation®Store na wszystkich urządzeniach.

Niezależnie od ustawienia opcji Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności, monit o hasło podczas dokonywania płatności może nie być wyświetlany w przypadku uzupełniania środków w portfelu.

  1. Na ekranie głównym przejdź do Obraz (PlayStation®Store) i wskaż kolejno Obraz (Opcje) > Zarządzanie transakcjami > [Bezpieczeństwo].
  2. Podaj hasło.
  3. Zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie, aby włączyć lub wyłączyć wymaganie hasła.