Updated 4 września 2015

Jak skonfigurować wymagania dotyczące hasła podczas dokonywania płatności numa PlayStation 4

Włączenie na urządzeniu opcji Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności oznacza, że monit o hasło będzie wyświetlany zawsze, gdy wydajesz środki z portfela w sklepach PlayStation®Store na wszystkich urządzeniach.

Niezależnie od ustawienia opcji Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności, monit o hasło podczas dokonywania płatności może nie być wyświetlany w przypadku uzupełniania środków w portfelu.

  1. Wybierz konto użytkownika lokalnego i naciśnij przycisk w górę na padzie, aby uzyskać dostęp do menu funkcji, a następnie wybierz kolejno opcje Obraz (Ustawienia) >  PSN℠ > Informacje o koncie > Portfel > [Ustawienia zakupu] i naciśnij  (przycisk X).
  2. Wybierz opcję Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności, a następnie wybierz ustawienie Tak lub Nie, aby włączyć lub wyłączyć wymaganie hasła.
  3. Wybierz opcję Potwierdź i naciśnij  (przycisk (X). 
 
 
 
 

Więcej na ten temat

Pokrewne artykuły