Updated 20 czerwca 2018

Jak skonfigurować opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” w PlayStation Store

Dowiedz się, jak aktywować ochronę hasłem zakupów w PlayStation Store.

Aktywacja opcji „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” to dodatkowa warstwa zabezpieczeń obejmująca zakupy w PlayStation Store. Pamiętaj, że:

 • Ustawienie dotyczy wszystkich urządzeń używanych do uzyskania dostępu do PlayStation Store.
 • Jeśli chcesz ograniczyć możliwość robienia zakupów przez konto dziecka, możesz ustawić limit wydatków za pomocą ustawień Zarządzanie rodziną.

Włącz opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” 

PS4

 1. Przejdź do menu [Ustawienia] > [Zarządzanie kontami] > [Informacje o koncie] > [Portfel] > [Ustawienia zakupów] i wpisz swoje dane logowania.
 2. Wybierz opcję „Wymagać hasła podczas dokonywania płatności?” i kliknij „Tak” lub „Nie”, a następnie [Potwierdź].
 • Przeglądarka/PS App

  • Jeśli używasz przeglądarki internetowej, zaloguj się do Zarządzania kontami, przejdź do karty „Konta” > [Portfel] > „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” i wybierz „Tak” lub „Nie”.
  • Jeśli korzystasz z PlayStation App, kliknij [ikonę PS] > [PlayStation Store] > [Identyfikator internetowy] > [Ustawienia konta] > [Portfel] > „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” i wybierz „Tak” lub „Nie”.
 • PS3

  1. W menu XMB wybierz kolejno [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontami].
  2. Wybierz opcję [Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności] i wpisz hasło.
  3. Z menu rozwijanego wybierz ustawienie „Wł.” lub „Wył.” i wybierz opcję „Potwierdź”.
 • PS Vita / PS TV

  1. Na ekranie głównym przejdź do [PlayStation Store] i wskaż kolejno [Opcje] > [Zarządzanie transakcjami] > [Bezpieczeństwo].
  2. Podaj hasło.
  3. Zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie, aby włączyć lub wyłączyć wymaganie hasła.