Updated 24 lipca 2020

Jak skonfigurować opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” w PlayStation Store

Dowiedz się, jak aktywować ochronę hasłem zakupów w PlayStation Store.

Dlaczego warto aktywować opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” w PlayStation Store?

Aktywacja opcji „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń, która uniemożliwia innym osobom dokonywanie zakupów w PlayStation Store z poziomu Twojego konta. Pamiętaj, że:

 • Ustawienie dotyczy wszystkich urządzeń używanych do uzyskania dostępu do PlayStation Store.
 • Jeśli masz dzieci, nie pozwalaj im korzystać z konta, i pamiętaj o wylogowaniu się z systemu PlayStation® po każdym użyciu. Utwórz osobne konta dla każdego dziecka, aby określić w ustawieniach zarządzania rodziną, czy może ono dokonywać zakupów w PlayStation Store i jaką kwotę może wydać.
 
 

Skonfiguruj opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” w PlayStation Store

Przeglądarka internetowa – włącz opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności”

 • Zaloguj się do funkcji Zarządzanie kontami > [Zarządzanie płatnościami]
 • Przełącz przycisk „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności”.
 • PS4 – włącz opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” 

  1. Przejdź do menu [Ustawienia] > [Zarządzanie kontami] > [Informacje o koncie] > [Portfel] > [Ustawienia zakupów] i wpisz swoje dane logowania.
  2. Wybierz opcję „Wymagać hasła podczas dokonywania płatności?” i kliknij „Tak” lub „Nie”, a następnie [Potwierdź].
 • PS3 – włącz opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” 

  1. W menu XMB wybierz kolejno [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontami].
  2. Wybierz opcję [Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności] i wpisz hasło.
  3. Z menu rozwijanego wybierz ustawienie „Wł.” lub „Wył.” i wybierz opcję [Potwierdź].
 • PS Vita/PS TV – włącz opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności” 

  1. Na ekranie głównym przejdź do [PlayStation Store] i wskaż kolejno [Opcje] > [Zarządzanie transakcjami] > [Bezpieczeństwo].
  2. Podaj hasło.
  3. Zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie, aby włączyć lub wyłączyć wymaganie hasła.
 
 

Powiązane artykuły na temat bezpieczeństwa PlayStation

Poniżej znajdziesz niektóre z typowych pytań dotyczących bezpieczeństwa w systemie PlayStation.