Updated 16 czerwca 2016

Jak skonfigurować wymagania dotyczące hasła podczas dokonywania płatności numa przeglądarki internetowej/PlayStation App

Włączenie na urządzeniu opcji Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności oznacza, że monit o hasło będzie wyświetlany zawsze, gdy wydajesz środki z portfela w sklepach PlayStation®Store na wszystkich urządzeniach.

Niezależnie od ustawienia opcji Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności, monit o hasło podczas dokonywania płatności może nie być wyświetlany w przypadku uzupełniania środków w portfelu.

  1. Zaloguj się do swojego konta Sony Entertainment Network.
  2. Przejdź do karty Konto i wybierz opcję Portfel.
  3. Kliknij opcję Edytuj w sekcji Ustawienia portfela i wybierz opcję Tak lub Nie, aby włączyć lub wyłączyć wymaganie hasła. Następnie kliknij opcję Zapisz. 
 
 
 
 

Więcej na ten temat

Pokrewne artykuły