Updated 16 czerwca 2016

Jak zarządzać funkcją automatycznego zasilania za pomocą internetowej/PlayStation App

Ten artykuł wyjaśnia funkcję „Automatycznie dodaj środki, aby odnowić subskrypcje lub zapłacić za zawartość przedpremierową” oraz powody wystąpienia błędu automatycznego zasilania portfela.

 
 

Czym jest automatyczne zasilanie portfela?

Automatyczne zasilanie to funkcja konta głównego, która uniknąć utraty subskrypcji lub nieotrzymania zamówienia przedpremierowego z powodu przegapionej płatności.

Działa ona za pośrednictwem domyślnej metody płatności połączonej z Twoim kontem, aby automatycznie doładować portfel za cenę odnowienia subskrypcji/zamówienia przedpremierowego. Jeśli w portfelu jest wystarczająca ilość środków, metoda płatności nie zostanie wykorzystana.

Zwykle prosimy o podanie danych do płatności i włączamy automatyczne zasilanie portfela w momencie wykupienia subskrypcji płatnej usługi, ale nie w momencie składania zamówienia przedpremierowego.

Kiedy środki mogą zostać automatycznie pobrane z mojego konta?

Jeżeli posiadasz subskrypcję, na przykład PlayStation Plus, uruchomimy usługę automatycznego zasilania portfela, tak aby domyślna metoda płatności powiązana z Twoim kontem została wykorzystana w dniu odnowienia subskrypcji, jeżeli w portfelu nie ma wystarczającej ilości środków.

W momencie złożenia zamówienia przedpremierowego funkcja automatycznego zasilania nie zostanie włączona Musisz sprawdzić, czy w momencie pobrania przez nas opłaty za zamówienie przedpremierowe w Twoim portfelu znajduje się wystarczająca ilość środków lub włączyć funkcję automatycznego zasilania w opcji Zarządzanie kontem.

Możesz także w dowolnej chwili usunąć informacje o płatności. Pamiętaj jednak, że mimo usunięcia informacji o płatności Twój portfel nadal będzie obciążany za subskrypcje lub zamówienia przedpremierowe, które nie zostały anulowane, jeżeli w portfelu będzie wystarczająca ilość środków.

Automatyczne zasilanie kont podrzędnych

Konta podrzędne nie mają portfela. Oznacza to, że automatyczne zasilanie portfela nie jest dostępne, a zatem konta podrzędne nie mogą dokonywać zakupów automatycznie odnawianych subskrypcji. Możemy jednak automatycznie pobrać opłatę z portfela konta głównego za zamówienia przedpremierowe dokonane z konta podrzędnego, pod warunkiem, że spełnione są następujące dwa warunki:

  • W portfelukonta głównego znajduje się wystarczająca ilość środków. Domyślna metoda płatności konta głównego nigdy nie jest wykorzystywana do płatności dokonywanych z konta podrzędnego , nawet jeśli na koncie głównym uruchomiona jest funkcja automatycznego zasilania portfela.
  • Miesięczny limit wydatków w koncie podrzędnym jest ustawiony na kwotę, która jest wyższa niż cena zamówienia przedpremierowego oraz cena wszystkich wcześniejszych zakupów dokonanych w danym miesiącu za pomocą konta podrzędnego. Tutaj można się dowiedzieć, jak zmienić limit wydatków w koncie podrzędnym.

Jak mogę ustawić automatyczne zasilanie portfela na moim koncie głównym?

Dostęp do zarządzania kontem możliwy jest na kilka sposobów:

  • PlayStation App

Kliknij [PlayStation Store] na ekranie głównym i przejdź do menu [Identyfikator online] > [Ustawienia konta].

  • PlayStation Store

Przejdź do PlayStation Store. Zaloguj się, przejdź do swojego identyfikatora online u góry strony i kliknij opcję [Ustawienia konta].

  • Strona internetowa zarządzania kontem

Kliknij tutaj i zaloguj się na stronie zarządzania kontem.

  1. Upewnij się, że karta kredytowa lub debetowa jest powiązana z Twoim kontem. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi tutaj instrukcjami.
  2. Przejdź do karty Konto i wybierz opcję Portfel. Wybierz pozycję „Edytuj” w sekcji „Ustawienia portfela”
  3. Na stronie „Edytuj ustawienia portfela” ustaw wartość „Tak” lub „Nie” w opcji „Automatycznie dodaj fundusze, aby odnowić subskrypcję