Updated 16 czerwca 2016

Jak uzupełnić portfel za pomocą karty kredytowej lub debetowej przez PlayStation TV

Ten artykuł wyjaśnia, jak dodać środki do portfela za pomocą karty kredytowej bądź debetowej lub dodać informacje o karcie do konta z poziomu PS TV, podczas dokonywania lub bez dokonywania zakupu w PlayStation Store.

 
 

Uwaga:

Zgodnie z Zasadami anulowania w PlayStation Store środki przekazane do portfela nie mogą zostać zwrócone na konto karty kredytowej/debetowej.

Jakich kart kredytowych i debetowych mogę używać?

Jak mogę uzupełnić środki w portfelu za pomocą karty kredytowej lub debetowej?

Jeśli masz konto główne, możesz użyć dowolnej z kart kredytowych lub debetowych widocznych powyżej do uzupełniania portfela konta SEN i robienia zakupów w PlayStation Store na następujących urządzeniach:

 • PlayStation 4
 • PlayStation 3
 • PlayStation Vita
 • PlayStation TV
 • Aplikacja PlayStation App dla systemów Android™ i iOS
 • PC/urządzenia przenośne

Konta podrzędne nie mają powiązanego ze sobą portfela, więc w ich wypadku nie można używać kart kredytowych i debetowych.

W przypadku użycia karty kredytowej lub debetowej do dokonania zakupów informacje dotyczące płatności zostaną zapisane na naszych bezpiecznych serwerach, więc nie trzeba ponownie wprowadzać tych informacji podczas kolejnych zakupów. Na swoim koncie możesz mieć maksymalnie trzy karty, z których jedną możesz wybrać jako kartę domyślną. Możesz też wybierać kartę, którą chcesz płacić, za każdym razem gdy robisz zakupy.

Możesz uzupełnić środki w portfelu za pomocą karty kredytowej w jeden z poniższych sposobów:

Jeżeli dodasz lub zaktualizujesz kartę w systemie PS Vita/PS TV, stanie się ona domyślną metodą płatności. Jeżeli masz powiązane konto PayPal, zostanie ono usunięte z Twojego konta SEN. Nie jest wyświetlane żadne ostrzeżenie na ten temat.

Jak dodać środki do portfela za pomocą karty kredytowej lub debetowej, aby dokonać zakupu w PlayStation Store?

 1. Przejdź do [PlayStation Store] i wybierz produkty, które chcesz zakupić, dotykając opcji [Kup teraz] na stronie ze szczegółowymi danymi o produkcie.
 2. Zostanie automatycznie wyświetlone pytanie o sposób uzupełnienia portfela, jeśli w portfelu nie ma wystarczającej ilości środków.
 3. Kliknij opcję [Karta kredytowa] i wprowadź dane karty kredytowej, jeśli nie są one zapisane w Twoim koncie.
 4. Wybierz kolejno opcje [Kwota funduszy] > [Dalej] > [Dodaj fundusze].

Jak dodać informacje o karcie do mojego konta bez dodawania środków do portfela?

 1. Naciśnij [PlayStation Store] na ekranie głównym i zaloguj się na swoje konto.
 2. Naciśnij [Opcje] > [Zarządzanie transakcjami] > [Informacje o koncie].
 3. Podaj hasło.
 4. Podaj informacje o karcie kredytowej lub debetowej oraz adres do rozliczeń i wybierz polecenie Potwierdź.

Jak zaktualizować informacje o karcie na moim koncie?

 1. Naciśnij [PlayStation Store] na ekranie głównym i zaloguj się na swoje konto.
 2. Naciśnij [Opcje] > [Zarządzanie transakcjami] > [Informacje o koncie].
 3. Wybierz polecenie Usuń informacje o rachunku, a następnie Potwierdź.

Masz problem?

Przejdź do artykułu dotyczącego problemów z korzystaniem z karty kredytowej lub debetowej, aby znaleźć rozwiązanie.

 

If you have a master account you can use any of the credit or debit cards shown above. Sub accounts do not have a wallet attached so credit or debit cards cannot be used with these types of account.

If you add or update your card on PlayStation Vita/PlayStation TV this card becomes your default payment method. If you have a PayPal account linked it will be deleted from your SEN account and there is no warning message displayed if this happens.

How do I use my credit or debit card to add wallet funds while making a PlayStation Store purchase?

 1. Go to  [PlayStation Store] and choose the products you want to purchase by tapping [Buy Now] on the product detail page.
 2. You will be automatically asked how you want to top up your wallet if you do not have enough wallet funds.
 3. Tap [Credit Card] and enter your card information if it is not already saved on your account.
 4. Choose [Funding Amount] > [Next] > [Add Funds].

How do I use my credit or debit card to add wallet funds without making a purchase?

 1. Go to  [PlayStation Store] >  [Options] > [Transaction Management].
 2. Enter your password
 3. Select [Credit Card] and enter your card information if it is not already saved on your account.
 4. Choose [Funding Amount] > [Next] > [Add Funds].

How do I update the card details on my account?

 1. Go to  [PlayStation Store] > [Options] > [Transaction Management] > [Billing Information].
 2. Enter your password.
 3. Enter your credit or debit card information and your billing address and select 'Confirm'.

Having trouble?

Please see the problems using your credit or debit card article for a solution.